Udostępnianie na płytach DVD i Blu-ray

Po przejrzeniu filmu i uznaniu go za ukończony, można przystąpić do nagrywania projektu na płytę DVD lub Blu-ray. Należy upewnić się, że wybrana płyta jest kompatybilna zarówno z nagrywarką, jak i z odtwarzaczem. Konieczne jest również zapewnienie wystarczającej ilości miejsca na dysku twardym, pozwalającego na pomieszczenie skompresowanych plików oraz wszelkich plików dysków magazynujących utworzonych w trakcie eksportu. Jeśli na jednej z partycji dysku brak jest wolnego miejsca, można określić inną partycję przeznaczoną na pliki dysków magazynujących za pomocą poleceń Edytuj > Preferencje > Dyski magazynujące / Adobe Premiere Elements > Preferencje > Dyski magazynujące. (Ilość potrzebnego miejsca można sprawdzić w oknie dialogowym Nagraj).

Uwaga:

Jeśli nagrywarka DVD nie jest kompatybilna z programem Adobe Premiere Elements, można nagrać projekt do folderu DVD, a następnie nagrać folder na płytę DVD, korzystając z oprogramowania dostarczonego wraz z nagrywarką.

Nagrywanie płyt

Kodowanie (kompresja) wideo i audio na płycie może, w zależności od złożoności i długości projektu oraz szybkości komputera, zająć nawet kilka godzin. Jeśli planowane jest nagrywanie wielu płyt o tej samej zawartości i jakości, można zaoszczędzić czas, nagrywając je w trakcie jednej sesji, z przeprowadzeniem kompresji projektu tylko raz.

 

Błąd nagrywania płyty

Gdy operacja nagrywania płyty kończy się niepowodzeniem z powodu problemu sprzętowego, program Premiere Elements tworzy i zapisuje obraz ISO. Taki obraz można nagrać na płytę w dogodnej chwili. Zobacz Błędy nagrywania płyt.

Uwaga:

Program Premiere Elements konwertuje wszystkie materiały dźwiękowe na głębię 16-bitową, stosując częstotliwość próbkowania 48 kHz wymaganą dla płyt DVD. Korzystanie z tych ustawień zapewni uzyskanie optymalnego rezultatu.

Nagraj na AVCHD

 1. Przed uruchomieniem programu Premiere Elements należy podłączyć i włączyć wszystkie zewnętrzne nagrywarki DVD.

 2. W panelu publikowania i udostępniania kliknij przycisk Komputer.

 3. W widoku Płyta wybierz z menu opcję DVD lub Blu-ray.

 4. Zaznacz opcję Płyta jako opcję Nagraj na.

 5. Wpisz nazwę płyty. Po zakończeniu nagrywania nazwa ta będzie pojawiać się po włożeniu płyty DVD do komputera. (Nazwą domyślną jest znacznik czasu w formacie 24-godzinnym: RRRRMMDD_ggmmss).

 6. Wybierz nagrywarkę z menu Lokalizacja nagrywarki.

 7. Upewnij się, że do napędu włożono zgodną płytę. W przypadku włożenia płyty kliknij opcję Skanuj ponownie, aby sprawdzić poprawność nośników we wszystkich podłączonych nagrywarkach.

 8. W polu Kopie wprowadź liczbę płyt, jaka ma zostać nagrana w trakcie sesji. Monit o wkładanie nowych płyt będzie wyświetlany aż do nagrania wszystkich z nich. Kodowanie wideo i audio odbywa się tylko raz.

 9. W ustawieniach predefiniowanych wybierz opcję standardu telewizyjnego używaną w lokalizacji, w której materiał będzie odtwarzany.

 10. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Dopasuj zawartość do dostępnego miejsca. Nagrywając materiał na płytę DVD, można usunąć zaznaczenie tej opcji i przeciągnąć suwak w celu wybrania żądanej jakości wideo. (Domyślnie ta opcja jest zaznaczona w przypadku płyt DVD i niezaznaczona w przypadku płyt Blu-ray).

 11. Kliknij opcję Nagraj, aby rozpocząć konwersję projektu do formatu DVD lub Blu-ray i nagrywanie płyty. W przypadku nagrywania płyty DVD, jeśli nagrywarka jest niedostępna, można przeprowadzić nagrywanie do folderu DVD, a następnie nagrać pliki wynikowe na płytę DVD, gdy nagrywarka stanie się dostępna.

  Uwaga:

  Kodowanie wideo i audio w celu zapisania na płycie może zająć kilka godzin.

Nagrywanie do folderu DVD

Jeśli nagrywarka DVD użytkownika nie jest zgodna z programem Premiere Elements, można nagrać projekt do folderu. Powoduje to utworzenie pliku kompatybilnego z formatem DVD, który można nagrać na płytę za pomocą programu do tworzenia treści, na przykład Adobe Encore.

Uwaga:

Projekt DVD można nagrać tylko w folderze. Projektu płyty Blu-Ray nie można nagrać w folderze.

 1. Jeśli widok płyty nie jest wyświetlany, kliknij opcję Publikuj i udostępnij, aby otworzyć panel publikowania i udostępniania, a następnie kliknij opcję Płyta.

 2. Z menu Nagraj na wybierz jedną z opcji Folder jako miejsce docelowe dla projektu. W przypadku projektów filmowych o rozmiarze przekraczającym pojemność jednowarstwowej płyty 4,7 GB należy wybrać opcję Folder (8,5 GB) odpowiadającą wielkości płyt dwuwarstwowych.

 3. Wpisz nazwę folderu.

 4. Kliknij opcję Przeglądaj, aby określić lokalizację folderu.

 5. Kliknij opcję Nagraj na, aby rozpocząć tworzenie folderu.

  Uwaga:

  Kodowanie wideo i audio w celu zapisania na płycie może zająć kilka godzin.

Eksportowanie w formacie AVCHD i nagrywanie na płyty DVD

Formatu AVCHD należy używać na potrzeby eksportowania wideo w wysokiej rozdzielczości z przeznaczeniem do nagrania na płycie DVD. Generowane pliki są zgodne z formatem Blu-ray. Można je odtwarzać za pomocą odtwarzacza Blu-ray zgodnego z formatem AVCHD.

Generowane pliki można również eksportować do folderu na komputerze.

Uwaga:

Po wyeksportowaniu można skopiować pliki na napęd flash i odtwarzać przez podłączenie napędu do portu USB odtwarzacza Blu-ray. Pliki można także odtwarzać na komputerze za pomocą odtwarzacza multimediów obsługującego pliki Blu-ray.

Procedura nagrywania projektu w formacie AVCHD jest taka sama jak procedura nagrywania na płyty lub do folderów. Więcej informacji można uzyskać w odpowiednich sekcjach dotyczących nagrywania na płyty i do folderów.

Uwaga:

Program Adobe Premiere Elements obsługuje markery zatrzymania tylko w przypadku płyt DVD. Jeśli dany projekt zawiera markery zatrzymania w menu, będą one dostępne tylko w przypadku nagrania projektu na płycie DVD. Markery zatrzymania nie są obsługiwane po nagraniu projektu na płycie Blu-ray lub AVCHD.

Wskazówki dotyczące nagrywania płyt oraz opcji zgodności

Jeśli do komputera podłączono kompatybilną nagrywarkę, można utworzyć płytę DVD lub Blu-ray bezpośrednio z programu Premiere Elements. Utworzoną płytę można następnie odtwarzać w odtwarzaczu telewizyjnym lub w komputerze. Program Premiere Elements umożliwia tworzenie płyt wideo. (Nie umożliwia natomiast tworzenia płyt z danymi lub audio). W komputerowych nagrywarkach DVD stosowane są płyty DVD-5 (DVD+/-R) o pojemności 4,7 GB, mieszczące około dwóch godzin wysokiej jakości wideo SD.

Typowa płyta Blu-ray ma pojemność 25 GB i może pomieścić 135 minut nagrań wideo w jakości HD w formacie MPEG-2 plus 2 godziny materiałów dodatkowych w jakości SD, lub łącznie 10 godzin nagrań w jakości SD. Płyty Blu-ray są dostępne w formatach BD-R (jednokrotnego zapisu) i BD-RE (wielokrotnego zapisu).

Program Premiere Elements obsługuje jednowarstwowe płyty DVD o pojemności 4,7 GB następujących typów: DVD+R, DVD+RW, DVD-R i DVD-RW. Obsługuje on również dwuwarstwowe płyty DVD+R o pojemności 8,5 GB. Wybierz nośnik obsługiwany zarówno przez nagrywarkę DVD, jak i odtwarzacz, w którym planowane jest odtwarzanie płyty DVD. Nie wszystkie nagrywarki i odtwarzacze DVD obsługują wszystkie typy płyt DVD. Na przykład wiele odtwarzaczy DVD w telewizorach (ale nie wszystkie) rozpoznaje format DVD+R.

DVD-R

W tym formacie stosowane są płyty jednokrotnego zapisu. Są one kompatybilne z zewnętrznymi odtwarzaczami DVD oraz napędami DVD-ROM. Płyty DVD-R są dostępne jako dwa rodzaje nośników: ogólnego użytku oraz tworzenia treści. Większość konsumenckich nagrywarek DVD-R korzysta z tańszych nośników ogólnego użytku; z kolei w niektórych nagrywarkach profesjonalnych stosowane są płyty do tworzenia treści. Konieczne jest używanie nośników rodzaju odpowiedniego do stosowanej nagrywarki. Jednak po dokonaniu zapisu odczyt obu rodzajów płyt powinien być możliwy w dowolnym napędzie lub odtwarzaczu DVD. (Płyty DVD-R ogólnego przeznaczenia uniemożliwiają tworzenie kopii zaszyfrowanych płyt DVD produkowanych przemysłowo).

DVD+R

Jest to format jednokrotnego zapisu kompatybilny z większością odtwarzaczy DVD i napędów DVD-ROM. Nagrywarki +RW pierwszej generacji nie obsługiwały nagrywania płyt DVD+R i prawdopodobnie nie jest możliwa ich modernizacja w taki sposób, by te płyty nagrywały. Większość obecnych modeli nagrywarek DVD+RW obsługuje jednak nagrywanie DVD+R. Zgodność płyt DVD+R w zewnętrznych odtwarzaczach DVD jest podobna, jak w płytach DVD-R.

DVD-RW/DVD+RW

Formaty te są podobne, jeśli chodzi o funkcje i kompatybilność, z nagrywarkami i odtwarzaczami DVD. W przypadku formatów DVD-RW i DVD+RW stosowane są płyty wielokrotnego zapisu, w idealnych warunkach dopuszczające ponad 1000 cykli nadpisywania danych. Większość zewnętrznych odtwarzaczy DVD oferuje możliwość odtwarzania materiału wideo nagranego na płytach DVD-RW i DVD+RW, lecz ich zgodność nie jest tak wysoka, jak w przypadku formatów DVD-R i DVD+R. Współczesne nagrywarki DVD-RW umożliwiają także nagrywanie na płytach DVD-R.

Uwaga:

Jeśli posiadana nagrywarka DVD nie jest zgodna z programem Premiere Elements, projekt można nagrać do folderu, co umożliwia użycie oprogramowania dołączonego do nagrywarki w celu nagrania płyty DVD.

Kwestie zgodności dotyczące płyt DVD

Wybierając nośnik i sprzęt, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie dotyczące zgodności:

 • Formaty płyt DVD+R i DVD-R są zgodne z większą liczbą odtwarzaczy niż DVD+RW i DVD-RW.

 • Napędy DVD-ROM są zgodne z większą liczbą formatów DVD niż autonomiczne odtwarzacze DVD; najczęściej jest to spowodowane prostszą aktualizacją oprogramowania sprzętowego i sterowników niż w przypadku autonomicznych odtwarzaczy DVD.

 • Odtwarzacze DVD starszego typu obsługują mniejszą liczbę formatów DVD.

Należy wybrać ustawienie predefiniowane zgodne z danym formatem oraz odpowiednio do ilości wolnego miejsca na nośniku docelowym i oczekiwań odbiorców.

Nagrywanie płyty DVD lub Blu-ray albo obrazu ISO AVCHD

Jeśli nagrywarka DVD użytkownika nie jest zgodna z programem Premiere Elements, można nagrać projekt jako obraz ISO. Powoduje to utworzenie pliku ISO zgodnego z formatem DVD/Blu-ray/AVCHD, który można nagrać na płytę za pomocą odpowiedniego programu.

 1. Jeśli widok płyty nie jest wyświetlany, kliknij opcję Publikuj i udostępnij, aby otworzyć panel publikowania i udostępniania, a następnie kliknij opcję Płyta.

 2. Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz dodać menu DVD na dysku. Kliknij przycisk Nie, aby nagrać bez menu.

  Tworzenie menu DVD

 3. Dla menu DVD można wybrać odpowiedni motyw. W tym celu wystarczy kliknąć dany motyw.

  Aby wyświetlić więcej motywów, kliknij listę rozwijaną i zapoznaj się z innymi opcjami. Kliknij przycisk Kontynuuj.

  Wybór motywu

  Aby markery menu zostały dodane do motywu menu, wybierz opcję Automatycznie dodawaj markery menu. Kliknij opcję Ustawienia, aby rozwinąć sekcję ustawień i skonfigurować następujące pozycje:

  • W każdej scenie: Zaznacz tę opcję, aby dodać markery menu do wszystkich scen.
  • Łącznie markerów: Zaznacz tę opcję i wpisz liczbę markerów menu, które chcesz dodać.
  • Wyczyść istniejące markery menu: Zaznacz tę opcję, aby usunąć wszystkie istniejące markery menu.
  Markery menu — ustawienia

 4. Wybierz opcję DVD, Blu ray lub AVCHD.

 5. Z menu Nagraj na wybierz jedną z opcji obrazu ISO jako miejsce docelowe dla projektu. W przypadku projektów filmowych DVD/AVCHD o rozmiarze przekraczającym pojemność jednowarstwowej płyty 4,7 GB należy wybrać opcję ISO (8,5 GB), odpowiadającą płytom dwuwarstwowym.

  W przypadku projektów filmowych Blu-ray o rozmiarze przekraczającym pojemność jednowarstwowej płyty 25 GB należy wybrać opcję ISO (50 GB), odpowiadającą płytom dwuwarstwowym.

   

  Wybór typu obrazu ISO

 6. Wpisz nazwę pliku ISO.

 7. Kliknij opcję Przeglądaj, aby określić lokalizację pliku ISO.

 8. Kliknij opcję Nagraj na, aby rozpocząć tworzenie obrazu ISO.

Kodowanie wideo płyt DVD i płyt Blu-ray

Utworzenie płyty DVD lub Blu-ray obejmuje zakodowanie wideo w formacie MPEG-2 lub H.264 (dotyczy tylko płyt Blu-ray). Kompresja redukuje pliki wideo i audio, dzięki czemu zajmują one mniej miejsca na dysku. Na przykład 60-minutowy materiał wideo w programie Premiere Elements zajmuje około 13 GB. Z kolei jednowarstwowa płyta DVD mieści zaledwie 4,7 GB. (Dwuwarstwowe płyty DVD mieszczą zaledwie 8,5 GB). W celu zachowania jakości na jak najwyższym poziomie program Premiere Elements kompresuje film na tyle, na ile jest to potrzebne, aby zmieścić go na płycie. Im krótszy film, tym mniejszy wymagany stopień kompresji, a wyższa jakość materiału wideo na płycie.

Uwaga:

Ustawienia predefiniowane Blu-ray są odpowiednie do eksportowania plików w jakości AVCHD.

Kompresja wideo i audio do zastosowania na płytach jest dość czasochłonna, nawet w przypadku zaawansowanych systemów dedykowanych. Wymagana ilość czasu waha się w zależności od prędkości procesora komputera, ilości dostępnej pamięci i złożoności oraz długości projektu. Nagrywanie standardowego projektu wideo o długości 60 minut może zająć od 4 do 6 godzin. Wielu producentów płyt DVD i Blu-ray nagrywa projekty nocą.

Uwaga:

Format Blu-ray H.264 wymaga intensywnych obliczeń, dlatego jego kodowanie zajmuje dużo czasu. Zapewnia jednak wysoki stopień kompresji danych i pozwala na zmieszczenie większej ilości danych wideo na każdy MB. Format MPEG-2 nie jest formatem wymagającym intensywnych obliczeń. Kodowanie przebiega szybko, lecz ilość informacji wideo na MB jest mniejsza.

Tworzenie płyt dla innych regionów geograficznych

W przypadku udostępniania płyty DVD lub Blu-ray osobie z innego kraju może okazać się konieczne zastosowanie innego niż dotąd używany standardu telewizyjnego. Zazwyczaj urządzenia wideo (od kamer po odtwarzacze DVD lub Blu-ray) są zgodne z jednym z dwóch standardów: NTSC w Japonii i Ameryce Północnej oraz PAL w większości krajów Europy i Bliskiego Wschodu.

Program Premiere Elements umożliwia tworzenie filmów zarówno w formacie NTSC, jak i PAL, można więc tworzyć filmy odpowiednie dla danego regionu oraz innych części świata. Najlepsze wyniki uzyskuje się jednak, przechwytując materiał wideo zgodny ze standardem TV, w którym planowany jest eksport.

NTSC

Ameryka Północna, niektóre regiony Ameryki Południowej, Japonia, Filipiny, Tajwan, Korea Południowa, Wyspy Guam, Birma i inne.

PAL

Europa, Bliski Wschód oraz niektóre regiony następujących kontynentów: Azja, Afryka, Ameryka Południowa.

Wskazówki dotyczące nagrywania płyt

Po zakończeniu montażu filmu i uzupełnieniu go o elementy nawigacyjne sam proces nagrywania jest już naprawdę prosty. Na jakość i kompletność nagrania mogą mieć wypływ niekompatybilne urządzenia i nośniki lub niespodziewane zdarzenia. Aby zapewnić optymalną jakość płyty, należy podczas jej nagrywania uwzględnić następujące kwestie.

Uwaga:

W razie wystąpienia błędów kodowania należy zapoznać się z treścią rozdziału Rozwiązywanie problemów w Pomocy.

 • Należy zarezerwować odpowiednio dużo czasu. Kodowanie wideo i audio w celu zapisania na płycie może zająć kilka godzin. Należy rozważyć uruchomienie nagrywania na noc. Jeśli planowane jest nagrywanie kilku płyt DVD lub Blu-ray, należy nagrać je w ciągu jednej sesji, korzystając z opcji Kopie w oknie dialogowym Nagraj na płytę; dzięki temu projekt będzie kodowany tylko raz.

 • Zaktualizuj sterowniki i oprogramowanie sprzętowe. Należy upewnić się, że zainstalowano najnowsze sterowniki i oprogramowanie firmware (oprogramowanie zapisane w pamięci ROM, które steruje działaniem urządzeń peryferyjnych) dla nagrywarki. Możliwe jest pobranie aktualizacji z Internetu.

 • Wybierz zgodną nagrywarkę. Aby utworzyć płytę DVD lub Blu-ray w programie Premiere Elements, należy dysponować kompatybilną nagrywarką. Po pierwsze należy upewnić się, że w systemie jest dostępna nagrywarka, nie zaś napęd wyłącznie do odczytu płyt CD-ROM, CD-R, DVD-ROM lub Blu-ray. Następnie sprawdź, czy napęd jest zgodny z programem Premiere Elements, wyszukując go w menu Lokalizacja nagrywarki po wybraniu opcji Płyta w panelu publikowania i udostępniania.

 • Nagrywając płytę DVD, należy wybrać jakość nośnika do zapisu płyt DVD oraz zgodny format tego nośnika. Nie wszystkie nagrywarki i odtwarzacze DVD obsługują wszystkie typy płyt DVD. Nie można nagrać płyty DVD, jeśli nagrywarka nie obsługuje płyt o danym formacie. Na przykład nagrywarka, która obsługuje wyłącznie płyty +R lub +RW, nie obsługuje nagrywania na płyty -R ani -RW. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku odtwarzaczy DVD. Wiele starszych odtwarzaczy DVD może nie rozpoznawać niektórych płyt wielokrotnego zapisu utworzonych w nowszych modelach nagrywarek.

 • Należy upewnić się, że na dysku twardym dostępna jest duża ilość wolnego miejsca. Miejsce to pozwala na pomieszczenie skompresowanych plików oraz wszelkich plików dysków magazynujących utworzonych w trakcie eksportu. Wymagania dotyczące miejsca na dysku dla danego projektu są wyświetlane w oknie dialogowym nagrywania.

 • Należy unikać niepotrzebnego tworzenia podglądów. Podglądy osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert ułatwiają sprawdzenie, jak prezentuje się gotowy film. Ich generowanie jest jednak czasochłonne i nie są one używane w procesie nagrywania.

 • Należy przetestować płyty. W przypadku popełnienia błędu przy nagrywaniu na płytę jednokrotnego zapisu konieczne jest użycie innej płyty; jeśli błąd zostanie popełniony przy nagrywaniu na płytę wielokrotnego zapisu, płyty tej nadal można użyć. Z tego względu należy rozważyć użycie płyt DVD-RW lub BD-RE (wielokrotnego zapisu), a następnie w celu nagrania ostatecznych lub dodatkowych wersji można przejść na płyty DVD-R ogólnego przeznaczenia lub płyty BD-R. Format DVD-R ogólnego przeznaczenia jest formatem jednokrotnego zapisu oferującym znakomitą zgodność zarówno z zewnętrznymi odtwarzaczami DVD, jak i napędami DVD-ROM.

 • Należy unikać uruchamiania podczas eksportu innych procesów i programów, o ile nie jest to niezbędne. Należy wyłączyć wygaszacze ekranu i funkcje oszczędzania energii. Należy unikać skanowania w poszukiwaniu wirusów, pobierania aktualizacji, przeszukiwania Internetu, korzystania z gier i podobnych czynności.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto