Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z dyskami magazynującymi

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Informacje o dyskach magazynujących

Podczas edytowania projektu program Adobe Premiere Elements przechowuje pliki projektu na dysku. Są to między innymi przechwycone materiały audio i wideo, dopasowane pliki dźwiękowe i pliki podglądu. Dopasowane pliki audio i pliki podglądu służą do optymalizacji wydajności, pozwalając na montaż w czasie rzeczywistym, uzyskanie wysokiej jakości przetwarzania i optymalnego materiału wyjściowego. Wszystkie pliki na dyskach magazynujących są zachowywane pomiędzy sesjami pracy. Jeśli dopasowane pliki audio zostaną usunięte przez użytkownika, program Adobe Premiere Elements automatycznie utworzy je od nowa. Usunięte pliki podglądu nie są automatycznie tworzone ponownie.

Domyślnie pliki materiałów projektu są zapisywane w tym samym katalogu, co projekt. Im film jest dłuższy i bardziej skomplikowany, tym więcej miejsca zajmują pliki materiałów projektu. Jeśli komputer oferuje dostęp do wielu dysków, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Dyski magazynujące lub polecenie Adobe Premiere Elements 13 > Preferencje > Dyski magazynujące. Wybierz dyski, na których program Premiere Elements będzie przechowywać pliki. Dyski magazynujące zaleca się wybrać zaraz po rozpoczęciu projektu, przed przystąpieniem do przechwytywania i montażu, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Typy dysków magazynujących

Przypisanie każdego typu dysku magazynującego do odrębnego dysku może korzystnie wpłynąć na wydajność, jednak możliwe jest także wskazanie folderów na tym samym dysku. Wybierając polecenie Edycja > Preferencje > Dyski magazynujące lub Adobe Premiere Elements 13 > Preferencje > Dyski magazynujące, można ustawić następujące opcje dysków magazynujących.

Przechwycone wideo

Folder lub dysk na pliki wideo przechwycone przy użyciu panelu Przechwytuj.

Przechwycony dźwięk

Folder lub dysk na pliki audio przechwycone przy użyciu panelu Przechwytuj.

Podglądy wideo

Folder lub dysk zawierający pliki podglądu wideo. Te pliki są tworzone po wybraniu polecenia Oś czasu >Renderuj obszar roboczy albo wyeksportowaniu materiałów do pliku filmu lub na urządzenie DV. Jeśli obszar objęty podglądem zawiera efekty, są one renderowane w pliku podglądu z pełną jakością.

Odsłuchy audio

Folder lub dysk zawierający pliki odsłuchu audio. Te pliki są tworzone po wybraniu polecenia Oś czasu >Renderuj obszar roboczy. Są one też tworzone po wybraniu polecenia Klip > Opcje dźwięku > Renderuj i zastąp albo wyeksportowaniu materiałów do pliku filmu lub na urządzenie DV. Jeśli obszar objęty odsłuchem zawiera efekty, są one renderowane w pliku odsłuchu z pełną jakością.

Pamięć podręczna materiałów

Folder lub dysk na szczytowe pliki audio, dopasowane pliki audio, pliki indeksów wideo i inne pliki, które program Premiere Elements tworzy w celu zwiększenia wydajności odczytu plików materiałów.

Kodowanie DVD

Folder lub dysk na zakodowane pliki wideo i audio generowane podczas tworzenia płyty DVD.

Uwaga:

Program Adobe Premiere Elements umieszcza pliki podglądów, pliki zakodowane, pliki pamięci podręcznej materiałów i innego typu pliki w podfolderach folderów wskazanych przez użytkownika. Każdy podfolder otrzymuje nazwę wskazującą na typ plików z materiałami, jakie zawiera.

Konfigurowanie dysku magazynującego

Dyski magazynujące konfiguruje się w panelu Dyski magazynujące okna dialogowego Preferencje. Ilość wolnego miejsca na wybranym woluminie można sprawdzić w polu po prawej stronie ścieżki. Jeśli ścieżka jest tak długa, że nie można jej odczytać, można umieścić nad nią wskaźnik, aby wyświetlić podpowiedź z pełną ścieżką.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Dyski magazynujące lub Adobe Premiere Elements 13 > Preferencje > Dyski magazynujące.

 2. Dla każdego typu dysku magazynującego określ położenie, w którym program Premiere Elements ma przechowywać odpowiednie pliki. Wybierz jedną z następujących opcji z menu podręcznego:

  Moje dokumenty

  Pliki z materiałami projektu będą przechowywane w folderze Moje dokumenty.

  Jak w projekcie

  Pliki z materiałami projektu będą przechowywane w tym samym folderze, co projekt.

  Niestandardowe

  Wskazuje, że bieżąca ścieżka nie jest wymieniona w menu podręcznym. Bieżąca ścieżka zostanie zmieniona dopiero po kliknięciu przycisku Przeglądaj i wskazaniu dostępnego położenia na dysku.

Maksymalizacja wydajności dysków magazynujących

 • Jeśli komputer ma tylko jeden dysk twardy, celowe może być pozostawienie domyślnych ustawień opcji dysków magazynujących.

 • Jeśli komputer zawiera więcej niż jeden dysk twardy, należy jako dyski magazynujące wybrać duże, dodatkowe dyski twarde, a nie główny dysk startowy. Program Premiere Elements pozwala umieszczać pliki każdego typu na osobnym dysku magazynującym. Można na przykład kopiować pliki wideo i pliki dźwiękowe na osobne dyski.

 • Dyski magazynujące należy regularnie defragmentować za pomocą Defragmentatora dysków w systemie Windows lub narzędzia innej firmy. Aby użyć narzędzia Defragmentator dysków, wybierz polecenie Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Defragmentator dysków. Dodatkowe instrukcje można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub narzędzia innej firmy.

 • Do przechwytywania materiałów i przechowywania plików materiałów należy używać najszybszych dostępnych dysków twardych. Pliki odsłuchów audio i pliki projektu można przechowywać na wolniejszym dysku.

 • Należy wybierać tylko dyski podłączone do komputera. Przepustowość komunikacji z dyskiem sieciowym jest niewystarczająca. Należy unikać używania nośników wymiennych jako dysków magazynujących, ponieważ program Adobe Premiere Elements musi mieć stały dostęp do takich dysków. Pliki materiałów projektu na dyskach magazynujących są zachowywane nawet po zamknięciu projektu. Program Adobe Premiere Elements używa tych samych plików, gdy zostanie ponownie otwarty powiązany z nimi projekt. Jeśli jako dysk magazynujący zostanie wskazany nośnik wymienny i ten nośnik zostanie wyjęty ze stacji dysków, dysk magazynujący będzie niedostępny dla programu Premiere Elements.

 • Dysk można podzielić na partycje, aby następnie skonfigurować każdą partycję jako wirtualny dysk magazynujący. Podział na partycje nie zwiększa wydajności, ponieważ ogranicza ją pojedynczy mechanizm napędowy dysku. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy rozmieścić woluminy dysków magazynujących na odrębnych napędach fizycznych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto