Rozwiązane problemy

Wysłuchaliśmy opinii użytkowników. Ciężko pracowaliśmy nad rozwiązaniem problemów w ostatniej wersji aplikacji Premiere Rush.

Błędy naprawione w wersji z października 2019 (wersja 1.2.11)

Błędy naprawione w aplikacji Premiere Rush w systemie iOS

Naprawiono błąd dotyczący obrazów wyświetlanych jako czarne pole bez przezroczystości.

Błędy naprawione w aplikacji Premiere Rush w systemie Android

Rozwiązywano problem z bezpośrednim publikowaniem w serwisie YouTube

Błędy naprawione w wersji z września 2019 (wersja 1.2.5)

Błędy naprawione w aplikacji Premiere Rush na komputer

 • Naprawiono błąd dotyczący przycisku Pomoc dla języka hiszpańskiego i koreańskiego.
 • Wskaźniki automatycznego obniżania poziomu dźwięku na klipach na osi czasu będą teraz odświeżane po zmianie prędkości w klipach audio.
 • Naprawiono błąd w systemie Windows, który mógł czasem wystąpić podczas cofania zmian automatycznego obniżania poziomu dźwięku.
 • Rozwiązano problem, w którym wcześniejsze klatki z klipu mogą być wyświetlane przy zwiększeniu prędkości powyżej 200% dla niektórych klipów o częstotliwości 240fps.
 • Uchwyty zakresu powinny teraz dokładniej dopasować się do głowicy (CTI).
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas przeciągania uchwytów zakresu osi czasu z włączonymi rampami czas trwania klipu mógł się czasami różnić.
 • Aby dostosować się do wersji aplikacji Rush z systemem iOS i Android, suwak Nieprzezroczystość w panelu Przekształć został przeniesiony z sekcji Zaawansowane do sekcji Podstawowe.
 • Rozwiązanie problemów z kilkoma innymi przypadkowymi awariami zgłoszonymi przez klientów.

Błędy naprawione w aplikacji Premiere Rush w systemie iOS

 • Działają teraz Opcje Wytnij/Kopiuj i Wklej podczas edytowania tekstu tytułów na monitorze.
 • Dodano nowe powiadomienie, kiedy tekst tytułu zawiera znaki nieobsługiwane przez bieżący język czcionki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: Dlaczego widzę okienka podczas pisania w swoim języku? 

Błędy naprawione w aplikacji Premiere Rush w systemie Android

Błędy naprawione w wersji z kwietnia 2019 (wersja 1.1)

 • Poprawa wydajności rysowania miniatur na osi czasu w celu rozwiązania przypadków, w których miniatury nie będą rysowane zgodnie z oczekiwaniami.
 • Awarie, które mogą wystąpić przy zamykaniu aplikacji po udostępnieniu wideo.
 • Rozwiązano kilka przypadków, w których aplikacja może ulec awarii podczas edytowania dużych ilości tekstu w Tytułach.
 • Kilka usprawnień przy dodawaniu i dokonywaniu zmian czasu trwania Przejść (w tym rozwiązanie sytuacji, w których czas trwania czasami powraca do wartości domyślnych).

Błędy naprawione w wersji z lutego 2019 (wersja 1.0.4)

Rozwiązano problem w aplikacji Premiere Rush, który zmniejsza interakcję szumu i pomaga zminimalizować ewentualny wpływ na nią. Ta poprawka jest dostępna za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud.

Błędy naprawione w wersji ze stycznia 2019 (wersja 1.0.3)

 • Zgłoszono przypadki czerwonych klatek wideo pojawiających się na monitorze podczas używania multimediów w formacie HEVC.
 • Zwiększono niezawodność przesyłania projektów w Przeglądarce projektów podczas uruchamiania aplikacji.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy systemu Windows 10 nie mogli otworzyć istniejących (lub utworzyć nowych) projektów.
 • Sporadyczne awarie podczas anulowania lub zamknięcia aplikacji podczas eksportu.
 • Sporadyczne awarie podczas nawigacji w bibliotekach w panelu Tytuły.
 • Rozwiązano kilka awarii zgłoszonych przez użytkowników we wcześniejszych wersjach.
 • Poprawiono niektóre zlokalizowane ciągi
 • Naprawiono błąd dotyczący oszacowania rozmiaru eksportowanego pliku
 • Lepsze raportowanie błędów, gdy nie dajesz dostępu do rolki w aparacie
 • Naprawiono problemy z eksportowaniem, gdy w sekwencji występuje wiele tytułów
 • Rozwiązano problem z logowaniem, który utrudniał logowanie się na niektórych nowych urządzeniach trzeciej generacji z systemem iOS
 • Inne poprawki błędów

Błędy naprawione w wersji z listopada 2018 (wersja 1.0.2)

 • Sporadyczne awarie podczas zamykania aplikacji na komputerze Mac 
 • Sporadyczne awarie po ukończeniu przeglądania samouczka 
 • Problem z automatycznym obniżaniem poziomu dźwięku nie zawsze działającym na urządzeniach dodatkowych

Błędy naprawione w wersji z listopada 2018 (wersja 1.0.1)

 • Sporadyczne awarie w bibliotece CC (tylko w systemie Windows).
 • Sporadyczne awarie podczas zmiany ustawień automatycznego obniżania poziomu dźwięku.
 • Ulepszenia wprowadzone w animacjach interfejsu użytkownika przy otwieraniu i zamykaniu paneli.
 • Sporadyczny błąd podczas uruchamiania aplikacji Premiere Rush na komputerze Mac: Login to the Premiere Rush service failed due to a network connectivity Error („Zalogowanie się do usługi Premiere Rush nie powiodło się z powodu błędu połączenia sieciowego”).
 • Sporadyczne awarie podczas przełączania między tytułami, gdy włączona jest opcja Manipulacja bezpośrednia.
 • Problem z przeciąganiem w celu dostosowania tekstu i grafiki na obrazie wideo, gdy opcja Ustawienia wyświetlacza jest ustawiona na wartość inną niż 100% (tylko w systemie Windows).
 • Usuń ograniczenie importowania tytułów z aplikacji Premiere Pro 12.X. 
 • Ulepszenia dotyczące przeciągania i upuszczania tytułów Stock na oś czasu.  
 • Usunięto alert o aktualizacji, który mógł pojawiać się u niektórych użytkowników przy każdym uruchomieniu aplikacji Premiere Rush.
 • Usunięto nieobsługiwane słowniki językowe powodujące pojawianie się nieprawidłowych ciągów tekstowych.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto