Błąd podczas otwierania rozszerzonych plików PDF programu Acrobat Reader

Problem: Program Acrobat Reader wyświetla błąd podczas otwierania rozszerzonego pliku PDF programu Reader

Podczas otwierania rozszerzonego pliku PDF program Acrobat Reader wyświetla następujący błąd: 

„Ten dokument włączył rozszerzone funkcje programu Adobe Acrobat Reader. Dokument został zmieniony od czasu utworzenia i korzystanie z rozszerzonych funkcji nie jest już dostępne. Skontaktuj się z autorem oryginalnej wersji tego dokumentu”.

Błąd otwierania rozszerzonego pliku PDF w programie Reader

Przyczyna: Błąd występuje po nieprawidłowym ustawieniu jednego z certyfikatów w magazynie zaufanych certyfikatów programu Acrobat Reader

Błąd występuje po nieprawidłowym ustawieniu jednego z certyfikatów, które są wymagane przez rozszerzone pliki PDF, w magazynie zaufanych certyfikatów programu Acrobat Reader zwanym książką adresową.

Rozwiązanie: Usuń plik addressbook.acrodata

 1. Zamknij aplikację Acrobat Reader, jeśli jest uruchomiona.

 2. Wykonaj kopię zapasową pliku „addressbook.acrodata” z następujących lokalizacji:

  • W systemie Windows: C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\DC\Security
  • W systemie macOS: /Users/<nazwa użytkownika>/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Security
 3. Usuń plik „addressbook.acrodata” z lokalizacji w kroku 2.

  Uwaga:

  Usunięcie pliku „addressbook.acrodata” spowoduje również usunięcie certyfikatów, które zostały ręcznie oznaczone jako zaufane. Należy ponownie dodać lub zaimportować certyfikaty, które zostały ręcznie oznaczone jako zaufane.

  Certyfikaty z AATL/EUTL można dodać za pomocą opcji Edycja Preferencje >Menedżer zaufania.

 4. Uruchom aplikację Acrobat Reader. Zostanie utworzony nowy plik addressbook.acrodata z poprawną wersją certyfikatu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online