Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie, instalacja, aktualizacja

Jak pobrać i zainstalować program Reader?

Program Reader można pobrać pod adresem adobe.com. Uzyskaj szczegółowe instrukcje dot. instalacji programu Reader w systemie Windows lub Mac OS.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu Reader?

Proces instalacji programu Reader obejmuje dwa kroki. Rozwiązywanie problemów z pobieraniem, instalowaniem i aktualizowaniem aplikacji Reader.

Czy mogę pobrać starszą wersję programu Reader?

Tak. Starsze wersje programu Reader można pobrać pod adresem adobe.com. Ale aby skorzystać z najnowszych aktualizacji zabezpieczeń, należy zainstalować najnowszą wersję.

Dlaczego ciągle otrzymuję monity o aktualizację programu Reader?

Firma Adobe regularnie aktualizuje program Reader, co zapewnia ochronę przed złośliwymi atakami wykonywanymi za pomocą plików PDF. W przypadku otrzymania wielu wiadomości odnośnie do aktualizacji należy upewnić się, że ostatnia aktualizacja została w pełni zainstalowana. W celu ukończenia instalacji kliknij dwukrotnie pobrany instalator programu Reader. Informacje na temat uruchamiania funkcji aktualizacji automatycznych zawarto w sekcji Aktualizacje automatyczne | Acrobat, Reader.

Wystąpił błąd aktualizacji. Co mogę zrobić?

Odinstalowanie i ponownie zainstalowanie programu Reader często rozwiązuje ten problem. Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z artykułami dotyczącymi rozwiązywania problemów w systemach Windows lub Mac OS.

Typowe problemy

Dlaczego mój plik PDF się nie drukuje?

Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby rozwiązać problemy dotyczące drukowania plików PDF.

Dlaczego nie mogę otworzyć pliku PDF?

Problemy z otwieraniem plików PDF w programie Reader mogą wynikać z wielu przyczyn. Aby zbadać problem, zapoznaj się z artykułem Nie można otworzyć pliku PDF.

Dlaczego plik PDF w Internecie nie otwiera się ani nie wyświetla poprawnie?

Wiele przeglądarek internetowych takich jak Chrome, Firefox i Safari korzysta z własnych przeglądarek plików PDF, zamiast wtyczki Adobe PDF. W celu uzyskania najlepszych wyników należy skonfigurować przeglądarkę do współpracy z wtyczką Adobe PDF w celu otwierania plików PDF w trybie online. Aby rozwiązać najpopularniejsze problemy dotyczące wyświetlania plików PDF, należy wykonać operacje opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem plików PDF w sieci web.

Dlaczego pliki PDF nie otwierają się w programie Reader w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 do otwierania plików PDF jest używany program Microsoft Edge. Dowiedz się, jak skonfigurować program Acrobat lub Reader jako domyślnego właściciela plików PDF.

Czy mogę edytować pliki PDF?

Aby edytować pliki PDF, uaktualnij program do wersji Acrobat DC. Dodatkowe informacje zawarto w sekcji Edytowanie plików PDF.

Społeczność

Dołącz do konwersacji.