Rozwiązywanie problemów i pomoc

Program Reader można pobrać pod adresem adobe.com. Uzyskaj szczegółowe instrukcje dot. instalacji programu Reader w systemie Windows lub Mac OS.

Proces instalacji programu Reader obejmuje dwa kroki. Rozwiązywanie problemów z pobieraniem, instalowaniem i aktualizowaniem aplikacji Reader.

Tak. Starsze wersje programu Reader można pobrać pod adresem adobe.com. Ale aby skorzystać z najnowszych aktualizacji zabezpieczeń, należy zainstalować najnowszą wersję.

Firma Adobe regularnie aktualizuje program Reader, co zapewnia ochronę przed złośliwymi atakami wykonywanymi za pomocą plików PDF. W przypadku otrzymania wielu wiadomości odnośnie do aktualizacji należy upewnić się, że ostatnia aktualizacja została w pełni zainstalowana. W celu ukończenia instalacji kliknij dwukrotnie pobrany instalator programu Reader. Informacje na temat uruchamiania funkcji aktualizacji automatycznych zawarto w sekcji Aktualizacje automatyczne | Acrobat, Reader.

Odinstalowanie i ponownie zainstalowanie programu Reader często rozwiązuje ten problem. Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z artykułami dotyczącymi rozwiązywania problemów w systemach Windows lub Mac OS.

Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby rozwiązać problemy dotyczące drukowania plików PDF.

Problemy z otwieraniem plików PDF w programie Reader mogą wynikać z wielu przyczyn. Aby zbadać problem, zapoznaj się z artykułem Nie można otworzyć pliku PDF.

Wiele przeglądarek internetowych takich jak Chrome, Firefox i Safari korzysta z własnych przeglądarek plików PDF, zamiast wtyczki Adobe PDF. W celu uzyskania najlepszych wyników należy skonfigurować przeglądarkę do współpracy z wtyczką Adobe PDF w celu otwierania plików PDF w trybie online. Aby rozwiązać najpopularniejsze problemy dotyczące wyświetlania plików PDF, należy wykonać operacje opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem plików PDF w sieci web.

W systemie Windows 10 do otwierania plików PDF jest używany program Microsoft Edge. Dowiedz się, jak skonfigurować program Acrobat lub Reader jako domyślnego właściciela plików PDF.

Aby edytować pliki PDF, uaktualnij program do wersji Acrobat. Dodatkowe informacje zawarto w sekcji Edytowanie plików PDF.

Społeczność