Adobe Acrobat Reader — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Nowości w programie Acrobat Reader!

Rozpocznij

Pobierz, odszukaj pomoc dla członków i poznaj podstawy.

Rozpocznij

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Podręcznik użytkownika


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Program Reader można pobrać pod adresem adobe.com. Uzyskaj szczegółowe instrukcje dot. instalacji programu Reader w systemie Windows lub Mac OS.

Proces instalacji programu Reader obejmuje dwa kroki. Rozwiązywanie problemów z pobieraniem, instalowaniem i aktualizowaniem aplikacji Reader.

Tak. Starsze wersje programu Reader można pobrać pod adresem adobe.com. Ale aby skorzystać z najnowszych aktualizacji zabezpieczeń, należy zainstalować najnowszą wersję.

Firma Adobe regularnie aktualizuje program Reader, co zapewnia ochronę przed złośliwymi atakami wykonywanymi za pomocą plików PDF. W przypadku otrzymania wielu wiadomości odnośnie do aktualizacji należy upewnić się, że ostatnia aktualizacja została w pełni zainstalowana. W celu ukończenia instalacji kliknij dwukrotnie pobrany instalator programu Reader. Informacje na temat uruchamiania funkcji aktualizacji automatycznych zawarto w sekcji Aktualizacje automatyczne | Acrobat, Reader.

Odinstalowanie i ponownie zainstalowanie programu Reader często rozwiązuje ten problem. Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z artykułami dotyczącymi rozwiązywania problemów w systemach Windows lub Mac OS.

Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby rozwiązać problemy dotyczące drukowania plików PDF.

Problemy z otwieraniem plików PDF w programie Reader mogą wynikać z wielu przyczyn. Aby zbadać problem, zapoznaj się z artykułem Nie można otworzyć pliku PDF.

Wiele przeglądarek internetowych, takich jak Chrome, Firefox i Safari, korzysta z własnych czytników plików PDF zamiast wtyczki Adobe PDF. W celu uzyskania najlepszych wyników należy skonfigurować przeglądarkę do współpracy z wtyczką Adobe PDF w celu otwierania plików PDF w trybie online. Aby rozwiązać najpopularniejsze problemy dotyczące wyświetlania plików PDF, należy wykonać operacje opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem plików PDF w sieci web.

W systemie Windows 10 do otwierania plików PDF jest używany program Microsoft Edge. Dowiedz się, jak skonfigurować program Acrobat lub Reader jako domyślnego właściciela plików PDF.

Społeczność

Popularne powiązane fora