Kopiowanie tekstu i obrazów z dokumentów PDF

Można z łatwością kopiować zawartość dokumentu w programie Acrobat Reader DC, chyba że ustawienia zabezpieczeń wybrane przez autora tego dokumentu uniemożliwiają kopiowanie.

Sprawdzanie, czy kopiowanie zawartości jest dozwolone

  1. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Właściwości dokumentu.

  2. Kliknij zakładkę Zabezpieczenia i sprawdź zawartość obszaru Podsumowanie ograniczeń dokumentu.

Kopiowanie konkretnej zawartości z dokumentu PDF

  1. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i z wyskakującego menu wybierz polecenie Wybierz narzędzie.

  2. Przeciągnij, aby zaznaczyć tekst lub kliknij, aby wybrać obraz.

  3. Kliknij wybrany element prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj.

Kopiowanie całego dokumentu PDF (tylko aplikacja Reader DC w systemie Windows – nie dotyczy przeglądarki internetowej)

  1. Wybierz pozycję Edycja > Kopiuj plik do schowka.

Kopiowanie obszaru dokumentu PDF (tylko aplikacja Reader DC – nie dotyczy przeglądarki internetowej)

Narzędzie Zdjęcie kopiuje zaznaczony obszar w formie obrazu, który następnie można wkleić do innych aplikacji.

Przejdź do docelowej aplikacji i wybierz polecenie Edycja > Wklej, aby wkleić obraz ze schowka.

  1. Wybierz polecenie Edycja > Wykonaj zdjęcie.

  2. Przeciągnij ramkę wokół obszaru, który chcesz skopiować, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  3. Naciśnij klawisz Esc, aby opuścić tryb Zdjęcia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online