Kopiowanie zawartości z dokumentów PDF

Zawartość dokumentu PDF można kopiować, chyba że uniemożliwiają to ustawienia zabezpieczeń wybrane przez autora tego dokumentu. Jeśli chcesz skopiować dużą zawartość z pliku PDF, możesz łatwo wyeksportować plik PDF do programu Word, Excel lub PowerPoint.

Kopiowanie tekstu i obrazów z dokumentów PDF

Sprawdzanie, czy kopiowanie zawartości jest dozwolone

  1. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Właściwości dokumentu.

  2. Kliknij zakładkę Zabezpieczenia i sprawdź zawartość obszaru Podsumowanie ograniczeń dokumentu.

Kopiowanie konkretnej zawartości z dokumentu PDF

  1. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i z wyskakującego menu wybierz polecenie Wybierz narzędzie.

  2. Przeciągnij, aby zaznaczyć tekst lub kliknij, aby wybrać obraz.

  3. Kliknij wybrany element prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj.

Kopiowanie całego dokumentu PDF (tylko aplikacja Acrobat Reader w systemie Windows® – nie dotyczy przeglądarki internetowej)

  1. Wybierz pozycję Edycja > Kopiuj plik do schowka.

Kopiowanie obszaru dokumentu PDF (tylko aplikacja Acrobat Reader – nie dotyczy przeglądarki internetowej)

Narzędzie Zdjęcie kopiuje zaznaczony obszar w formie obrazu, który następnie można wkleić do innych aplikacji.

  1. Wybierz polecenie Edycja > Więcej > Wykonaj zdjęcie.

  2. Przeciągnij ramkę wokół obszaru, który chcesz skopiować, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  3. Naciśnij klawisz Esc, aby opuścić tryb Zdjęcia.

Przejdź do docelowej aplikacji i wybierz w niej polecenie Edycja > Wklej, aby wkleić obraz ze schowka.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?