Wprowadzenie

Usługa Adobe Export PDF pozwala ponownie wykorzystać cenną zawartość przechowywaną w plikach PDF. Zamiast przepisywać informacje, można użyć usługi Adobe Export PDF, aby przekonwertować pliki PDF na edytowalne dokumenty Word, Excel i RTF (rich text format).

Eksportowanie pliku PDF

Uwaga:

Upewnij się, że opłacono subskrypcję usługi Adobe Export PDF pozwalającej konwertować pliki PDF na dokumenty Microsoft Word, Excel i RTF.

 1. W prawym górnym rogu okna programu Reader DC kliknij przycisk Zaloguj się.

 2. Zaloguj się w oknie dialogowym logowania, korzystając z identyfikatora Adobe ID i hasła.

 3. W panelu po prawej stronie kliknij przycisk Eksportuj plik PDF.

  Kliknij przycisk Eksportuj plik PDF
  Eksportowanie pliku PDF do formatu Word, Excel lub RTF
 4. Domyślnie do konwertowania wybierany jest obecnie otwarty plik. Kliknij pozycję Wybierz plik PDF, aby przeglądać foldery i odszukać plik.

 5. Z listy rozwijanej Konwertuj na wybierz żądany format pliku.  

  Uwaga:

  Jeśli chcesz wyeksportować skan dokumentu lub obrazu, sprawdź, czy ustawienie opcji Język dokumentu odpowiada językowi tekstu tego dokumentu. Aby zmienić język, naciśnij Zmień, a następnie wybierz odpowiedni język z listy.

 6. Kliknij przycisk Konwertuj.

  Plik zostanie wyeksportowany do wybranego formatu i zapisany na koncie Acrobat.com.   

 7. Kliknij polecenie Zapisz jako, aby zapisać konwertowany dokument na komputerze.

  Kliknij przycisk Zapisz jako
  Zapisywanie konwertowanego dokumentu na komputerze

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online