Wyślij dokumenty do podpisania

Za pomocą narzędzia Wypełnij i podpisz, opartego na usłudze Adobe Acrobat Sign w chmurze, możesz wysyłać dokumenty innym osobom do podpisania. Usługa ta pozwala sygnatariuszom w szybki sposób podpisywać umowy z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Sygnatariusze nie muszą kupować żadnego produktu Adobe, aby podpisywać umowy.

Obejrzyj krótki samouczek wideo i zaczynaj


Teraz możesz podpisywać dokumenty PDF i udostępniać je innym użytkownikom. Kliknij przycisk Rozpocznij, aby uruchomić program Acrobat:  Rozpocznij

Uzyskiwanie podpisów elektronicznych pod dokumentami od innych

Przed podpisaniem zakończ wprowadzanie zmian. Podpisana umowa jest certyfikowana przez usługę Adobe Acrobat Sign. Zmiany w podpisanej umowie spowodują utratę certyfikacji.

Sygnatariusze otrzymają wiadomość e-mail z prośbą o podpisanie umów. Po złożeniu podpisu sygnatariusze i autor dokumentu otrzymują podpisany dokument PDF na własne skrzynki pocztowe. Cały proces podpisywania można śledzić w programie Acrobat lub Acrobat Reader, wybierając kolejno opcje Strona główna > Do podpisania.

Typy plików z obsługą podpisywania

Poza plikami PDF możesz wysyłać do podpisania pliki pakietu Microsoft Office, różne rodzaje plików z obrazami, pliki HTML i pliki tekstowe. Obsługiwane formaty plików to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG i PNG.

Etapy:

 1. Otwórz formularz PDF w programie Acrobat lub Acrobat Reader, a następnie wybierz polecenie NarzędziaPoproś o podpisy elektroniczne.

 2. Zostanie wyświetlone okno Poproś o podpisy. Wykonaj następujące czynności.

  1. W polu Sygnatariusze dodaj adresy e-mail odbiorców, aby dokument mógł być przez nich podpisany.
  2. Zmień domyślny tekst w polu Temat i treść zgodnie z zapotrzebowaniem.
   Opcjonalnie: jeśli chcesz tylko kogoś poinformować, użyj przycisku Dodaj DW, aby dodać adres e-mail takiej osoby lub osób do listy DW.
  3. Jeśli chcesz dodać więcej dokumentów, kliknij przycisk Dodaj pliki, a następnie przejrzyj i wybierz dokumenty.
  Okno Acrobat Sign

  Jeśli nie chcesz korzystać z opcji zaawansowanych, pomiń następny krok opcjonalny.

  d. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Więcej opcji, aby określić opcje zaawansowane, takie jak uwierzytelnianie sygnatariusza, przypomnienia i inne.

  • Ustawienie Finalizuj w kolejności jest domyślnie włączone. Liczby obok adresów e-mail wskazują kolejność uczestnictwa. Jeśli nie chcesz ustalić kolejności podpisywania, ustaw przełącznik na Finalizuj w dowolnej kolejności.
   (Opcjonalnie) Kliknij opcję Dodaj mnie, jeśli chcesz dołączyć jako sygnatariusz dokumentu.
  • Określ typ uwierzytelniania, taki jak E-mail, Hasło, Uwierzytelnianie oparte na wiedzy lub Telefon.
  • Zabezpiecz hasłem plik PDF.
  • Wyznacz termin sfinalizowania.
  • Ustaw przypomnienie dla odbiorców.
  • Określ język odbiorcy w wysyłanej wiadomości e-mail. (Dostępne tylko w przypadku usługi na poziomie przedsiębiorstwa).
  Adobe Sign — opcje zaawansowane
  Więcej opcji lub opcje zaawansowane

 3. Kliknij opcję Określ miejsce podpisu lub Dalej.

  Dokument jest teraz gotowy, aby dodać pola, które odbiorcy będą wypełniać lub w których będą składać podpisy.

  Uwaga:

  W przypadku dodania wielu dokumentów są one konwertowane do plików PDF i łączone w jeden plik. Połączony plik zostanie otwarty, aby użytkownik dodał odpowiednie pola.

 4. Opcje okna Określ miejsce do wypełnienia i podpisania są wyświetlane w zależności od tego, czy dodano jednego czy wielu sygnatariuszy.

  • Tryb uproszczony dla pojedynczego sygnatariusza
   W przypadku dodania jednego sygnatariusza tryb zaawansowanej edycji zostaje wyłączony i widoczna jest jedynie uproszczona opcja, jak pokazano poniżej. Aby umieścić pole podpisu lub inne pole, kliknij w żądanym miejscu w dokumencie, a następnie ustaw właściwości pola w jego menu kontekstowym.
  Określanie miejsca do wypełnienia i podpisania

  • Tryb uproszczony dla wielu sygnatariuszy
   Ten tryb zapewnia uproszczone tworzenie z możliwością przypisywania pól to wielu sygnatariuszy. Po wybraniu sygnatariusza z prawego panelu i dodaniu pól w formularzu pola zostaną przypisane do wybranego sygnatariusza. Oznacza to, że te pola będą dostępne dla sygnatariusza do uzupełnienia informacji lub podpisania formularza.
  Tryb uproszczony dla wielu sygnatariuszy

  Możesz przełączyć cesjonariusza dowolnego pola za pomocą ruchomego paska narzędzi. Kolory przypisane do sygnatariuszy ułatwiają odróżnienie przypisania do pól.

  Ruchomy pasek narzędziowy
  Ruchomy pasek narzędziowy

  Wybór sygnatariusza
  Wybór sygnatariusza

  Zobacz więcej pól
  Wybór typu pola

  • Tryb zaawansowany dla wielu sygnatariuszy
   W przypadku dodania wielu sygnatariuszy widoczne są opcje, jak pokazano poniżej. Kliknij przycisk , aby umieścić wykryte pola formularza w dokumencie PDF. Możesz też przeciągnąć pola z kart panelu po prawej stronie i upuścić je w wybranym miejscu dokumentu.
  Tryb zaawansowany dla wielu sygnatariuszy

  Uwaga:

  Możesz przełączać pomiędzy trybem uproszczonym a zaawansowanym dla wielu sygnatariuszy. Aby zmienić tryb, wyłącz opcję Zaawansowana edycja w prawym panelu.

 5. Po umieszczeniu wszystkich wybranych pól w dokumencie kliknij przycisk Wyślij. Dokument zostaje wysłany do podpisania do wskazanych odbiorców i wyświetlane jest potwierdzenie.

  Potwierdzenie wysłania do podpisania

  Otrzymasz wiadomość e-mail z usługi Adobe Acrobat Sign z informacją, że umowy zostały wysłane pierwszemu sygnatariuszowi do podpisania. Pierwszy sygnatariusz otrzyma też wiadomość e-mail z łączem potrzebnym do podpisania umowy. Gdy sygnatariusz doda swój podpis w polu Podpis i kliknie przycisk Kliknij, aby podpisać, umowa zostanie wysłana do podpisania przez następnego sygnatariusza itd. Po podpisaniu umowy przez wszystkich sygnatariuszy każda osoba otrzymuje kopię podpisanej umowy.

  Wszystkie Twoje podpisane dokumenty są przechowywane w jednym miejscu i masz do nich dostęp z dowolnego miejsca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Śledzenie dokumentów wysłanych do podpisania.

Obsługa z perspektywy sygnatariusza

Sygnatariusz otrzyma wiadomość e-mail z łączem potrzebnym do podpisania umowy. Ponadto, jeśli sygnatariusz używa aplikacji komputerowej Acrobat lub Acrobat Reader, otrzyma on powiadomienie o umowie udostępnionej do podpisania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Podpisywanie umowy.

Uwaga:

Sygnatariusze nie muszą rejestrować się w żadnym produkcie Adobe ani go kupować, aby podpisywać umowy. Mogą podpisywać umowy za pomocą przeglądarki internetowej, urządzenia mobilnego lub aplikacji komputerowej Acrobat / Acrobat Reader.

Śledzenie umów wysłanych do podpisania elektronicznego

Dostępne w Acrobat

Możesz śledzić, które umowy zostały wysłane do podpisania, które zostały już podpisane i które czekają na podpis.

Użytkownicy na poziomie usługi Individual i Team

Przejdź do menu Strona główna > Podpisz > Wszystkie umowy. Wymienione są wszystkie dokumenty udostępnione do podpisania.

Użytkownicy na poziomie usługi Enterprise

 1. Przejdź do menu Strona główna > Podpisz > Wszystkie umowy i kliknij opcję Otwórz usługę Acrobat Sign.

  Otwórz usługę Adobe Sign

 2. Strona zarządzania usługi podpisów elektronicznych Acrobat Sign zostanie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki.

  Śledzenie umów wysłanych do podpisania

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto