Za pomocą narzędzia Wyślij do podpisania, opartego na usłudze w chmurze Adobe Sign, możesz wysyłać dokumenty innym osobom do podpisania. Usługa ta pozwala sygnatariuszom w szybki sposób podpisywać umowy z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Sygnatariusze nie muszą rejestrować się w żadnym produkcie Adobe ani go kupować, aby podpisywać umowy.

Narzędzie Wyślij do podpisania pomaga również śledzić cały proces podpisywania. Narzędzie wysyła wiadomość e-mail do sygnatariuszy z prośbą o podpisanie umowy. Po złożeniu podpisu sygnatariusze i autor dokumentu otrzymają podpisany dokument PDF na własne skrzynki pocztowe.

Pobieranie pliku PDF podpisanego przez inne osoby

Typy plików z obsługą podpisywania

Poza plikami PDF możesz wysyłać do podpisania pliki pakietu Microsoft Office, różne rodzaje plików z obrazami, pliki HTML i pliki tekstowe. Obsługiwane formaty plików to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG i PNG.

Uwaga: przed podpisaniem należy zakończyć edycję. Podpisana umowa jest certyfikowana przez Adobe Sign. Zmiany w podpisanej umowie spowodują utratę certyfikacji.

Etapy:

 1. Otwórz plik PDF, który chcesz podpisać w programie Acrobat lub Acrobat Reader.

 2. Kliknij pozycję Adobe Sign w prawym panelu lub wybierz opcję Narzędzia > Adobe Sign. Zostanie wyświetlona strona docelowa Wyślij do podpisania za pośrednictwem usługi Adobe Sign.

  Interfejs usługi Wyślij do podpisania

  Uwaga:

  Jeśli nie widzisz tego nowego interfejsu Adobe Sign, zaktualizuj program Acrobat DC do najnowszej wersji. Aby automatycznie zaktualizować z poziomu programu Acrobat DC, wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź uaktualnienia. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie aktualizatora, aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje.

 3. Wykonaj następujące czynności.

  1. W polu Do dodaj adresy e-mail odbiorców, aby dokument mógł być przez nich podpisany.
  2. Zmień domyślny tekst w polu Wiadomość zgodnie z zapotrzebowaniem.
   Opcjonalnie: jeśli chcesz tylko kogoś poinformować, użyj przycisku Dodaj DW, aby dodać adres e-mail takiej osoby lub osób do listy DW.
  3. Jeśli chcesz dodać więcej dokumentów, kliknij przycisk Dodaj pliki, a następnie przejrzyj i wybierz dokumenty.
  4. (Opcjonalnie) Kliknij Zaawansowane, jeśli chcesz określić jedną z poniższych opcji.
   • Ustawienie Finalizuj w kolejności jest domyślnie włączone. Liczby obok adresów e-mail wskazują kolejność uczestnictwa. Jeśli nie chcesz ustalić kolejności podpisywania, ustaw przełącznik na Finalizuj w dowolnej kolejności.
    (Opcjonalnie) Kliknij opcję Dodaj mnie, jeśli chcesz dołączyć jako sygnatariusz dokumentu.
   • Określ typ uwierzytelniania, taki jak E-mail, Hasło, Telefon, Tożsamość społecznościowa, Uwierzytelnianie oparte na wiedzy lub Adobe Sign.
   • Zabezpiecz hasłem plik PDF.
   • Wyznacz termin sfinalizowania.
   • Ustaw przypomnienie dla odbiorców.
   • Określ język odbiorcy w wysyłanej wiadomości e-mail.
  Wyślij do podpisania — opcje zaawansowane
 4. Kliknij przycisk Dalej.

  Dokument jest teraz gotowy, aby dodać pola, które odbiorcy będą wypełniać lub w których będą składać podpisy. Program Acrobat automatycznie wykrywa pola formularza w pliku PDF. Kliknij przycisk , aby umieścić wykryte pola formularzy w dokumencie PDF.

  Możesz też przeciągnąć pola z kart panelu po prawej stronie i upuścić je w wybranym miejscu dokumentu.

  Uwaga: w przypadku dodania wielu dokumentów są one konwertowane do plików PDF i łączone w jeden plik. Połączony plik zostanie otwarty, aby użytkownik dodał odpowiednie pola.

  Dodawanie pól podpisu do dokumentu
 5. Po umieszczeniu wszystkich wybranych pól w dokumencie kliknij przycisk Wyślij. Dokument zostaje wysłany do podpisania do wskazanych odbiorców i wyświetlane jest potwierdzenie.

  Potwierdzenie wysłania do podpisania

  Otrzymasz wiadomość e-mail od usługi Adobe Sign z informacją, że umowy zostały wysłane pierwszemu sygnatariuszowi do podpisania. Pierwszy sygnatariusz otrzyma też wiadomość e-mail z łączem potrzebnym do podpisania umowy. Gdy sygnatariusz doda swój podpis w polu Podpis i kliknie przycisk Kliknij, aby podpisać, umowa zostanie wysłana do podpisania przez następnego sygnatariusza itd. Każda osoba otrzymuje kopię podpisanej umowy.

  Uwaga:

  Sygnatariusze nie muszą rejestrować się w żadnym produkcie Adobe ani go kupować, aby podpisywać umowy. Usługa ta pozwala sygnatariuszom podpisywać umowy przy użyciu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego.

  Wszystkie Twoje podpisane dokumenty są przechowywane w jednym miejscu i masz do nich dostęp z dowolnego miejsca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższy temat Śledzenie dokumentów wysłanych do podpisania.

Śledzenie umów wysłanych do podpisania

Dostępne w Acrobat DC

Możesz śledzić, które umowy zostały wysłane do podpisania, które zostały już podpisane i które czekają na podpis.

Użytkownicy indywidualni i zespołowi

Przejdź do Strona główna > Do podpisu. Wymienione są wszystkie dokumenty udostępnione do podpisania.

sfs-retail-users

Użytkownicy biznesowi

 1. Na ekranie Strona główna > Do podpisu kliknij opcję Otwórz usługę Adobe Sign.

  Otwórz usługę Adobe Sign
 2. Strona zarządzania usługi podpisów elektronicznych Adobe Sign zostanie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki.

  Śledzenie umów wysłanych do podpisania

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online