Program Reader umożliwia podpisywanie plików PDF i scalanie wprowadzonego podpisu z plikiem. Jeśli wyświetlasz dokument PDF ze strony internetowej, pobierz go na dysk komputera przed rozpoczęciem podpisywania.

Niektóre dokumenty mogą być zabezpieczone przed elektronicznymi podpisami. Takie dokumenty należy wydrukować i podpisać drukowaną kopię.

Podpisywanie pliku PDF

Aby podpisać dokument PDF lub formularz, można pisać na klawiaturze, rysować, lub wstawić obraz odręcznego podpisu. Możesz również uzupełnić go tekstem – imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy, nazwą stanowiska lub datą. Po zapisaniu dokumentu podpis i tekst staną się częścią pliku PDF.

Wysyłanie i śledzenie podpisanych plików PDF

Po wypełnieniu formularza można udostępnić go innym. Aby udostępnić formularz, wykonaj czynności opisane w artykule Wysyłanie formularzy.

Wysyłanie plików PDF innym użytkownikom do podpisania za pomocą usługi Adobe Sign

Za pomocą narzędzia Wyślij do podpisania, opartego na usłudze w chmurze Adobe Sign, możesz wysyłać dokumenty innym osobom do podpisania. Usługa ta pozwala sygnatariuszom w szybki sposób podpisywać umowy z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Sygnatariusze nie muszą rejestrować się w żadnym produkcie Adobe ani go kupować, aby podpisywać umowy.

Narzędzie Wyślij do podpisania pomaga również śledzić cały proces podpisywania. Narzędzie wysyła wiadomość e-mail do sygnatariuszy z prośbą o podpisanie umowy. Po złożeniu podpisu sygnatariusze i autor dokumentu otrzymają podpisany dokument PDF na własne skrzynki pocztowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wysyłanie dokumentów PDF do podpisania.

Zarządzanie certyfikatami (zabezpieczone pliki PDF)

Twórca pliku PDF może zaszyfrować dokument przy użyciu certyfikatu w celu weryfikacji cyfrowych podpisów. Certyfikaty otrzymywane od innych osób są przechowywane na liście zaufanych tożsamości. Lista ta przypomina książkę adresową i umożliwia sprawdzenie podpisów osób na otrzymanych od nich dokumentach.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuły w Pomocy programu Acrobat:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online