Program Reader umożliwia podpisywanie plików PDF i scalanie wprowadzonego podpisu z plikiem. Jeśli wyświetlasz dokument PDF ze strony internetowej, pobierz go na dysk komputera przed rozpoczęciem podpisywania.

Niektóre dokumenty mogą być zabezpieczone przed elektronicznymi podpisami. Takie dokumenty należy wydrukować i podpisać drukowaną kopię.

Podpisywanie pliku PDF

Aby podpisać dokument PDF lub formularz, można pisać na klawiaturze, rysować, lub wstawić obraz odręcznego podpisu. Możesz również uzupełnić go tekstem – imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy, nazwą stanowiska lub datą. Po zapisaniu dokumentu podpis i tekst staną się częścią pliku PDF.

Podpisywanie pliku PDF krok po kroku

 1. Otwórz dokument PDF lub formularz, który chcesz podpisać.

 2. Kliknij ikonę Sign na pasku narzędzi. Możesz również wybrać polecenie Narzędzia > Wypełnij i podpisz lub pozycję Wypełnij i podpisz z panelu po prawej stronie.

  Narzędzie Global Sign
 3.  Zostanie wyświetlone narzędzie Wypełnij i podpisz. Kliknij opcję Ja.

  Wypełnij i podpisz — strona główna
 4. Pola formularza są wykrywane automatycznie. Przesuń kursor myszy na pole, aby wyświetlić niebieską ramkę. Kliknij w dowolnym miejscu w niebieskiej ramce, a kursor zostanie automatycznie umieszczony w odpowiednim położeniu. Wpisz tekst, aby wypełnić pole.

  Przesuń kursor myszy na pole, aby wyświetlić pole wykrytych formularzy.
  Przesuń kursor myszy, aby wyświetlić wykryte pole tekstowe.

  Uwaga:

  Aby uzyskać więcej informacji na temat wypełniania formularza, zobacz temat Wypełnianie formularzy PDF.

 5. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Podpisz , a następnie wybierz, czy chcesz dodać swój podpis lub tylko inicjały.

  Dodawanie podpisu lub inicjałów

  Jeżeli dodano już podpisy lub inicjały, będą one wyświetlane jako dostępne opcje.

 6. Jeżeli podpis lub inicjały zostały już dodane, wystarczy wybrać je z opcji funkcji Podpisz, a następnie kliknąć w miejscu w dokumencie PDF, gdzie chcesz dodać podpis. Przejdź do następnego etapu.

  Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z podpisywania, zostanie wyświetlony panel Podpis lub Inicjały. Poniżej znajduje się przykład panelu Podpis.

  Wpisywanie, rysowanie lub import podpisu w postaci obrazu
  Podpis można wpisać, narysować lub zaimportować w postaci obrazu. Dodane podpisy i inicjały zostają zapisane do przyszłego użycia.
  • Wpisz:  wpisz swoje nazwisko w polu. Wybierz jeden z kilku stylów podpisu, a następnie kliknij opcję Zmień styl, aby wyświetlić inny styl.
  • Rysuj: narysuj podpis w wyznaczonym miejscu.
  • Obraz: przeglądaj i wybierz obraz podpisu.
  • Zapisz podpis: zaznaczenie tego pola i zalogowanie się do programu Acrobat Reader lub Acrobat spowoduje bezpieczne zapisanie dodanego podpisu w usłudze Adobe Document Cloud do przyszłego użytku.

  Kliknij opcję Zastosuj, a następnie w dokumencie PDF kliknij miejsce, w którym chcesz dodać podpis lub inicjał.

 7. Aby przesunąć podpis lub inicjał, kliknij pole, zaznaczając je, a następnie skorzystaj z klawiszy strzałek. Aby zmienić rozmiar pola lub usunąć je, skorzystaj z opcji w pasku narzędzi pola.

Uwaga:

Jeśli chcesz użyć obrazu jako podpisu:

 • Podpisz się czarnym tuszem na czystym, pustym arkuszu białego papieru. Podpis należy umieścić na środku arkusza papieru, aby na skanie lub fotografii tego podpisu nie były widoczne krawędzie.
 • Zrób zdjęcie arkusza z podpisem lub zeskanuj go. Jeśli robisz zdjęcie podpisu, upewnij się, że arkusz jest odpowiednio oświetlony, a na podpis nie pada cień.
 • Przenieś zdjęcie lub skan na dysk komputera. Program Acrobat/Reader obsługuje formaty JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF i BMP. Nie musisz kadrować obrazu. Jeśli zdjęcie lub skan są względnie czyste, program Acrobat/Reader importuje sam podpis.

Wysyłanie i śledzenie podpisanych plików PDF

Po wypełnieniu formularza można udostępnić go innym. Aby udostępnić formularz, wykonaj czynności opisane w artykule Wysyłanie formularzy.

Wysyłanie plików PDF innym użytkownikom do podpisania za pomocą usługi Adobe Sign

Za pomocą narzędzia Wypełnij i podpisz, opartego na usłudze Adobe Sign w chmurze, możesz wysyłać dokumenty innym osobom do podpisania. Usługa ta pozwala sygnatariuszom w szybki sposób podpisywać umowy z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Sygnatariusze nie muszą rejestrować się w żadnym produkcie Adobe ani go kupować, aby podpisywać umowy.

Sygnatariusze otrzymają wiadomość e-mail z prośbą o podpisanie umów. Po złożeniu podpisu sygnatariusze i autor dokumentu otrzymują podpisany dokument PDF na własne skrzynki pocztowe. Cały proces podpisywania można śledzić w programie Acrobat DC lub Acrobat Reader DC, wybierając kolejno opcje Strona główna > Do podpisania.

 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wysyłanie dokumentów PDF do podpisania.

Zarządzanie certyfikatami (zabezpieczone pliki PDF)

Twórca pliku PDF może zaszyfrować dokument przy użyciu certyfikatu w celu weryfikacji cyfrowych podpisów. Certyfikaty otrzymywane od innych osób są przechowywane na liście zaufanych tożsamości. Lista ta przypomina książkę adresową i umożliwia sprawdzenie podpisów osób na otrzymanych od nich dokumentach.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuły w Pomocy programu Acrobat:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online