Program Reader umożliwia podpisywanie plików PDF i scalanie wprowadzonego podpisu z plikiem. Jeśli wyświetlasz dokument PDF ze strony internetowej, pobierz go na dysk komputera przed rozpoczęciem podpisywania.

Niektóre dokumenty mogą być zabezpieczone przed elektronicznymi podpisami. Takie dokumenty należy wydrukować i podpisać drukowaną kopię.

Podpisywanie pliku PDF

Aby podpisać dokument PDF lub formularz, można pisać na klawiaturze, rysować, lub wstawić obraz odręcznego podpisu. Możesz również uzupełnić go tekstem – imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy, nazwą stanowiska lub datą. Po zapisaniu dokumentu podpis i tekst staną się częścią pliku PDF.

 1. Otwórz dokument PDF lub formularz, który chcesz podpisać.

 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Wypełnij i podpisz.

 3. Aby dodać tekst, taki jak nazwisko, nazwę firmy, tytuł lub datę, przeciągnij i upuść zapisane dane osobowe z panelu po prawej stronie na pole formularza.

  Ewentualnie można skorzystać z polecenia Dodaj tekst znajdującego się na pasku narzędziowym. Kliknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać tekst i zacznij pisać. Skorzystaj z paska narzędzi pola, aby wprowadzić odpowiednie zmiany.

 4. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Podpisz , a następnie wybierz, czy chcesz dodać swój podpis lub tylko inicjały.

  Dodawanie podpisu lub inicjałów

  Jeżeli dodano już podpisy lub inicjały, będą one wyświetlane jako dostępne opcje.

 5. Jeżeli podpis lub inicjały zostały już dodane, wystarczy wybrać je z opcji funkcji Podpisz, a następnie kliknąć w miejscu w dokumencie PDF, gdzie chcesz dodać podpis. Przejdź do następnego etapu.

  Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z podpisywania, zostanie wyświetlony panel Podpis i Inicjały. Poniżej znajduje się przykład panelu Podpis.

  Wpisywanie, rysowanie lub import podpisu w postaci obrazu
  Podpis można wpisać, narysować lub zaimportować w postaci obrazu. Dodane podpisy i inicjały zostają zapisane do przyszłego użycia.

  Tekst

  Wpisz swoje nazwisko w polu. Wybierz jeden z kilku stylów podpisu, a następnie kliknij opcję Zmień styl, aby wyświetlić inny styl.

  Rysuj

  Narysuj swój podpis w polu.

  Obraz

  Przeglądaj i wybierz obraz podpisu.

  Zapisywanie podpisu

  Zaznaczenie tego pola i zalogowanie się do programu Acrobat Reader lub Acrobat spowoduje bezpieczne zapisanie dodanego podpisu w usłudze Adobe Document Cloud do przyszłego użytku.

  Kliknij opcję Zastosuj, a następnie w dokumencie PDF kliknij miejsce, w którym chcesz dodać podpis lub inicjał.

 6. Aby przesunąć podpis lub inicjał, kliknij pole, zaznaczając je, a następnie skorzystaj z klawiszy strzałek. Aby zmienić rozmiar pola lub usunąć je, skorzystaj z opcji w pasku narzędzi pola.

Uwaga:

Jeśli chcesz użyć obrazu jako podpisu:

 • Podpisz się czarnym tuszem na czystym, pustym arkuszu białego papieru. Podpis należy umieścić na środku arkusza papieru, aby na skanie lub fotografii tego podpisu nie były widoczne krawędzie.
 • Zrób zdjęcie arkusza z podpisem lub zeskanuj go. Jeśli robisz zdjęcie podpisu, upewnij się, że arkusz jest odpowiednio oświetlony, a na podpis nie pada cień.
 • Przenieś zdjęcie lub skan na dysk komputera. Program Acrobat/Reader obsługuje formaty JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF i BMP. Nie musisz kadrować obrazu. Jeśli zdjęcie lub skan są względnie czyste, program Acrobat/Reader importuje sam podpis.

Wysyłanie i śledzenie podpisanych plików PDF

Możesz wysyłać podpisane pliki PDF do innych osób i otrzymywać powiadomienie o ich wyświetleniu, korzystając z usługi Wyślij i śledź. Kopia dokumentu jest przechowywana w usłudze Adobe Document Cloud, co pozwala na łatwy dostęp do dokumentu. Do konta można zalogować się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

 1. Gdy dokument jest gotowy, kliknij przycisk Wyślij i śledź w opcjach wysyłania w panelu po prawej stronie. Dalsze instrukcje można znaleźć w pomocy funkcji Wyślij i śledź.   

Wysyłanie plików PDF innym użytkownikom do podpisania za pomocą usługi Adobe Sign

Za pomocą narzędzia Wyślij do podpisania, opartego na usłudze w chmurze Adobe Sign, możesz wysyłać dokumenty innym osobom do podpisania. Usługa ta pozwala sygnatariuszom w szybki sposób podpisywać dokumenty z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Sygnatariusze nie muszą rejestrować się w żadnym produkcie Adobe ani go kupować, aby podpisywać dokumenty.

Narzędzie Wyślij do podpisania pomaga również śledzić cały proces podpisywania. Narzędzie wysyła wiadomość do sygnatariuszy z prośbą o podpisanie dokumentu. Po złożeniu podpisu sygnatariusze i autor dokumentu otrzymają podpisany dokument PDF na własne skrzynki pocztowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wysyłanie dokumentów PDF do podpisania.

Zarządzanie certyfikatami (zabezpieczone pliki PDF)

Twórca pliku PDF może zaszyfrować dokument przy użyciu certyfikatu w celu weryfikacji cyfrowych podpisów. Certyfikaty otrzymywane od innych osób są przechowywane na liście zaufanych tożsamości. Lista ta przypomina książkę adresową i umożliwia sprawdzenie podpisów osób na otrzymanych od nich dokumentach.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuły w Pomocy programu Acrobat:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online