Adobe — biuletyny i wskazówki dotyczące zabezpieczeń

Ta strona zawiera ważne informacje o lukach w zabezpieczeniach, które mogą dotyczyć konkretnych wersji produktów firmy Adobe. Należy przeczytać poniższe informacje, aby wykonać zalecane czynności korygujące. Starając się polepszać jakość usług, firma Adobe umożliwia użytkownikom zarejestrowanie się w celu otrzymywania powiadomień e-mail informujących o wskazówkach dotyczących zabezpieczeń.

Odwiedź tę stronę, aby powiadomić firmę Adobe o problemie z zabezpieczeniami.

Najnowsze biuletyny i wskazówki dotyczące zabezpieczeń

Biuletyny i wskazówki według produktu

Adobe Acrobat

Krótki opis
Pierwotnie opublikowano

Ostatnia aktualizacja
APSB20-75 Wskazówki dotyczące zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader opublikowane przed wydaniem aktualizacji          
08.12.2020
08.12.2020
APSB20-67 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Adobe Reader
03.11.2020 03.11.2020
APSB20-48 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader          
11.08.2020 11.08.2020
APSB20-24 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Adobe Reader      12.05.2020 12.05.2020
APSB20-13 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader
17.03.2020 17.03.2020
APSB20-05 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Adobe Reader
11.02.2020 11.02.2020
APSB19-55 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Adobe Reader 10.12.2019 10.12.2019
APSB19-49 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader 15.10.2019 15.10.2019
APSB19-41 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader 13.08.2019 14.08.2019
APSB19-18 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader 14.05.2019 14.05.2019
APSB19-17 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader 09.04.2019 09.04.2019
APSB19-13 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader 21.02.2019 21.02.2019
APSB19-07 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader 12.02.2019 12.02.2019
APSB19-02 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader 03.01.2019 03.01.2019
APSB18-41 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader 11.12.2018 11.12.2018
APSB18-40 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader 13.11.2018 13.11.2018
APSB18-30 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader 01.10.2018 01.10.2018
APSB18-34 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader 19.09.2018 19.09.2018
APSB18-29 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader 14.08.2018 14.08.2018
APSB18-21 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader 10.07.2018 10.07.2018
APSB18-09 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader 14.05.2018 25.05.2018
APSB18-02 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader 08.02.2018 13.02.2018

Adobe AIR

Adobe After Effects

Adobe Analytics

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSB16-13 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla biblioteki Adobe Analytics AppMeasurement for Flash
21.04.2016
21.04.2016

Adobe Animate

Adobe Audition

Adobe Application Manager

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnio zaktualizowano
APSB19-45 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Application Manager 10.09.2019 10.09.2019

Adobe Blaze DS

Adobe Brackets

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSB19-57 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Brackets 10.12.2019 10.12.2019
APSB16-20 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Brackets 14.06.2016
14.06.2016

Adobe Breeze

Krótki opis
Pierwotnie opublikowano

Ostatnia aktualizacja
APSB06-16 Ujawnianie informacji w programie Breeze Licensed Server 10.10.2006 10.10.2006

Adobe Bridge

Adobe Campaign

Adobe Captivate

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSB17-19 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Captivate 13.06.2017 19.06.2017

Adobe Character Animator

Adobe ColdFusion

Adobe Connect

Adobe Contribute Publishing Services

Adobe Creative Suite

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSA12-01 Wskazówki dotyczące zabezpieczeń: Nadchodzące unieważnienie certyfikatu do podpisywania kodu firmy Adobe 27.09.2012 04.10.2012
Luka w zabezpieczeniach programu Adobe Creative Suite 2 związana z uprawnieniami do plików 02.02.2006
02.02.2006
Wskazówki dotyczące luki w zabezpieczeniach związanej z usługą zarządzania licencjami 10.10.2006
10.10.2006

Adobe Creative Cloud Desktop

Adobe Digital Editions

Krótki opis
Pierwotnie opublikowano

Ostatnia aktualizacja
APSB20-23 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions
14.04.2020 14.04.2020
APSB20-07 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions
11.02.2020 11.02.2020
APSB19-16 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions 12.03.2019 12.03.2019
APSB19-04 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions 08.01.2019 08.01.2019
APSB18-27 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions 09.10.2018 09.10.2018
APSB18-13 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions 10.04.2018 10.04.2018
APSB17-39 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions 14.11.2017 14.11.2017
APSB17-27 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions 08.08.2017 21.08.2017
APSB17-20 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions 13.06.2017 13.06.2017
APSB17-05 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions 14.02.2017 17.02.2017
APSB16-45 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Digital Editions 13.12.2016 13.12.2016
APSB16-28 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions 13.09.2016 13.09.2016
APSB16-06 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Digital Editions 08.03.2016 08.03.2016
APSB14-25 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions 23.10.2014 23.10.2014
APSB14-03 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions 22.01.2014 22.01.2014
APSB13-20 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Digital Editions 30.07.2013 30.07.2013

Adobe DNG Converter

Krótki opis
Pierwotnie opublikowano

Ostatnia aktualizacja
APSB17-37 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe DNG Converter 14.11.2017 14.11.2017
APSB16-41 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe DNG Converter 13.12.2016 13.12.2016

Pakiet Adobe DNG SDK

Adobe Document Server

Wersje 5.x i 6.x

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
Luka w zabezpieczeniach programu Adobe Document Server związana z uwierzytelnianiem w programie Reader Extensions 11.04.2006
11.04.2006
Luka w zabezpieczeniach związana z konfiguracją programów Adobe Graphics Server i Adobe Document Server 13.03.2005
13.03.2005

Adobe Download Manager

Adobe Dreamweaver

Adobe Experience Manager

Krótki opis
Pierwotnie opublikowano

Ostatnia aktualizacja
APSB20-72 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Experience Manager
08.12.2020 08.12.2020
APSB20-56 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Experience Manager
08.09.2020 08.09.2020
APSB20-31 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Experience Manager
09.06.2020 09.06.2020
APSB20-15 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Experience Manager
17.03.2020 17.03.2020
APSB20-08 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Experience Manager
11.02.2020 11.02.2020
APSB20-01 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager 14.01.2020 14.01.2020
APSB19-48 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Experience Manager 15.10.2019 15.10.2019
APSB19-42 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Experience Manager 13.08.2019 13.08.2019
APSB19-38 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Experience Manager 09.07.2019 09.07.2019
APSB19-09 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager 22.01.2019 22.01.2019
APSB18-36 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Experience Manager 09.10.2018 09.10.2018
APSB18-26 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager 14.08.2018 14.08.2018
APSB18-23 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager 10.07.2018 10.07.2018
APSB18-10 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager 10.04.2018 10.04.2018
APSB18-04 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Experience Manager 13.02.2018 13.02.2018

Adobe Experience Manager Forms

Adobe FrameMaker

Adobe Flash

Adobe Flash Media Server

Adobe Flash Player

Krótki opis
Pierwotnie opublikowano

Ostatnia aktualizacja
APSB20-58 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player
13.10.2020 13.10.2020
APSB20-30 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player
09.06.2020 09.06.2020
APSB20-06 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player
11.02.2020 11.02.2020
APSB19-46 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player 10.09.2019 10.09.2019
APSB19-30 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player 11.06.2019 11.06.2019
APSB19-26 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player 14.05.2019 14.05.2019
APSB19-19 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Flash Player 09.04.2019 09.04.2019
APSB19-06 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 12.02.2019 12.02.2019
APSB19-01 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 08.01.2019 08.01.2019
APSB18-42 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 05.12.2018 05.12.2018
APSB18-44 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 20.11.2018 20.11.2018
APSB18-39 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 13.11.2018 13.11.2018
APSB18-35 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 09.10.2018 09.10.2018
APSB18-31 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 11.09.2018 11.09.2018
APSB18-25 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 14.08.2018 14.08.2018
APSB18-24 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 10.07.2018 10.07.2018
APSB18-19 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 07.06.2018 07.06.2018
APSB18-16 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Flash Player 08.05.2018 08.05.2018
APSB18-08 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 10.04.2018 10.04.2018
APSB18-05 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 13.03.2018 13.03.2018
APSB18-03 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 06.02.2018 06.02.2018
APSA18-01 Wskazówki dotyczące zabezpieczeń programu Adobe Flash Player 01.02.2018 08.02.2018
APSB18-01 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player 09.01.2018 09.01.2018

Adobe Flex

Adobe Form Client

Wersja 5

Adobe Form Designer

Wersja 5

Adobe Genuine Service

Adobe GoLive

Wersja 9

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSB07-17 Aktualizacja programu GoLive 9 dotycząca potencjalnych luk w zabezpieczeniach 09.10.2007
09.10.2007

Adobe Graphics Server

Wersja 2.0

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
Luka w zabezpieczeniach związana z konfiguracją programów Adobe Graphics Server i Adobe Document Server 13.03.2005
13.03.2005

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe JRun

Adobe Lightroom

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSB20-74 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Lightroom
08.12.2020 08.12.2020
APSB20-51 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Lightroom
11.08.2020
11.08.2020

Adobe LiveCycle Data Services

Adobe LiveCycle ES

Adobe LiveCycle Form Manager

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
Ujawnianie użytkownikom informacji w oprogramowaniu LiveCycle 11.04.2006
11.04.2006

Adobe LiveCycle Workflow

Adobe Media Encoder

Magento

Marketo

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSB20-60 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Marketo
20.10.2020
20.10.2020

Adobe PageMaker

Adobe PhoneGap

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSB18-15 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla wtyczki Adobe PhoneGap Push 10.04.2018 10.04.2018

Adobe Photoshop

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSB20-63 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Photoshop
20.10.2020 20.10.2020
APSB20-45 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Photoshop
21.07.2020
21.07.2020
APSB20-14 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Photoshop
17.03.2020 17.03.2020
APSB19-56 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Photoshop CC 10.12.2019 10.12.2019
APSB19-44 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Photoshop CC 13.08.2019 13.08.2019
APSB19-15 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop CC 12.03.2019 12.03.2019
APSB18-43 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop CC 13.11.2018 13.11.2018
APSB18-28 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop CC 21.08.2018 21.08.2018
APSB18-17 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop CC 14.05.2018 14.05.2018
APSB17-34 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop CC 14.11.2017 14.11.2017
APSB17-12 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop CC 11.04.2017 11.04.2017
APSB16-03 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Photoshop CC i Bridge CC 09.02.2016 09.02.2016
APSB15-12 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop CC 16.06.2015 19.08.2015
APSB12-20 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop 30.08.2012
30.08.2012
APSB12-11 Biuletyn dotyczący zabezpieczeń programu Adobe Photoshop 08.05.2012
31.08.2012
APSB11-22 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop CS5 09.08.2011 09.08.2011
APSB10-30 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop CS5 17.12.2010 17.12.2010
APSB10-13 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop CS4 26.05.2010 26.05.2010

Adobe Photoshop Album

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSA08-04 Potencjalna luka w zabezpieczeniach programu Photoshop Album Starter Edition 3.2 21.01.08
17.07.09

Adobe Photoshop Elements

Adobe Prelude

Adobe Premiere Clip

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSB15-31 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Premiere Clip 17.11.2015
17.11.2015

Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Rush

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSB20-39 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Premiere Rush 16.06.2020 16.06.2020
APSB20-29 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Premiere Rush
19.05.2020 19.05.2020

Wersja 1.5

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
Wskazówki dotyczące luki w zabezpieczeniach związanej z usługą zarządzania licencjami 09.06.2005
09.06.2005

Adobe Presenter

Wersja 7

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
Aktualizacja programu Presenter 7 dotycząca ataku typu skrypty międzywitrynowe 08.08.2008
08.08.2008

Adobe Reader

Adobe Reader Mobile

Adobe RoboHelp

Adobe RoboHelp Server

Wersje 9 i 8

Adobe Shockwave Player

Krótki opis
Pierwotnie opublikowano

Ostatnia aktualizacja
APSB19-20 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 09.04.2019 09.04.2019
APSB17-40 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 14.11.2017 14.11.2017
APSB17-18 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 13.06.2017 13.06.2017
APSB17-08 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 14.03.2017 14.03.2017
APSB15-26 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 27.10.2015 27.10.2015
APSB15-22 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 08.09.2015 08.09.2015
APSB15-17 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 14.07.2015 14.07.2015
APSB14-10 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 13.03.2014 13.03.2014
APSB14-06 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 11.02.2014 11.02.2014
APSB13-29 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 10.12.2013 10.12.2013
APSB13-23 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 10.09.2013
10.09.2013
APSB13-18 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 09.07.2013
09.07.2013
APSB13-12 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 09.04.2013
09.04.2013
APSB13-06 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 12.02.2013
12.02.2013
APSB12-23 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Shockwave Player 23.10.2012
23.10.2012

Adobe SVG Viewer (wersja dla systemu Windows)

Wersja 3.x

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
Możliwość wykrycia plików lokalnych w programie Adobe SVG Viewer za pomocą programu Internet Explorer w systemie Windows 03.05.2005
03.05.2005

Adobe Technical Communications Suite

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSB18-38 Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Technical Communications Suite 09.10.2018 09.10.2018

Adobe Version Cue

Wersja 1.x

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
Aktualizacja programu Adobe Version Cue 1.x dla systemu Mac OS X dotycząca podwyższenia uprawnień systemowych 11.08.2005
11.08.2005
Wskazówki dotyczące lokalnego podniesienia uprawnień w programie Adobe Version Cue 1.x 19.05.2005 19.05.2005

Adobe XD CC

Krótki opis Pierwotnie opublikowano Ostatnia aktualizacja
APSB19-22 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe XD CC 09.04.2019 09.04.2019

Adobe XMP Toolkit

Krótki opis Pierwotnie
opublikowano
Ostatnia
aktualizacja
APSB16-24 Dostępna aktualizacja zabezpieczeń pakietu Adobe XMP Toolkit for Java 12.07.2016
12.07.2016