Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Digital Editions | APSB21-80

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB20-80

14 września 2021 r.   

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń programu Adobe Digital Editions. Ta aktualizacja usuwa jedną istotną i wiele krytycznych luk, które mogłyby skutkować wykonaniem dowolnego kodu.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Digital Editions

4.5.11.187646 i wcześniejsze

MacOS

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Digital Editions

4.5.11.187658

MacOS

3

Uwaga:
  • Użytkownicy mogą pobrać aktualizację ze strony pobierania plików dla programu Adobe Digital Editions lub skorzystać w produkcie z jego mechanizmu aktualizacji po wyświetleniu w programie odpowiedniego monitu.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Utworzenie pliku tymczasowego w katalogu z niewłaściwymi uprawnieniami

(CWE-379)

Podniesienie uprawnień

Istotna

5.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N

CVE-2021-39828

Utworzenie pliku tymczasowego w katalogu z niewłaściwymi uprawnieniami

(CWE-379)

Zapisanie dowolnych danych w systemie plików

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39827

Wprowadzanie poleceń systemowych

(CWE-78)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

8.6

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39826

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom zajmującym się zabezpieczeniami za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.      

  • CQY z zespołu Topsec Alpha (yjdfy) (CVE-2021-39828, CVE-2021-39827)
  • CFF z zespołu Topsec Alpha (cff_123) (CVE-2021-39826)

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com 

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto