Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader | APSB21-37

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-37

08 czerwca 2021 r.

2

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader do systemów Windows i macOS. Aktualizacje te usuwają szereg krytycznych luk w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.

 

Zagrożone wersje

Produkt

Ścieżka

Zagrożone wersje

Platforma

Acrobat DC 

Continuous 

2021.001.20155 i wcześniejsze wersje          

Windows i macOS

Acrobat Reader DC

Continuous 

2021.001.20155 i wcześniejsze wersje          

Windows i macOS

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

2020.001.30025 i wcześniejsze wersje

Windows i macOS

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

2020.001.30025 i wcześniejsze wersje

Windows i macOS

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

2017.011.30196 i wcześniejsze wersje          

Windows i macOS

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

2017.011.30196 i wcześniejsze wersje          

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania do najnowszych wersji zgodnie z poniższymi instrukcjami.    

Najnowsze wersje produktów są dostępne dla użytkowników końcowych za pośrednictwem jednej z następujących metod:    

  • Aktualizacja ręczna po wybraniu opcji Pomoc > Sprawdź aktualizacje.     

  • Po wykryciu aktualizacji produkty zostaną zaktualizowane automatycznie — nie będzie wymagana żadna ingerencja użytkownika.     

  • Pełny instalator programu Acrobat Reader można pobrać ze strony Centrum pobierania programu Acrobat Reader.     

Dla administratorów z działu IT (środowiska zarządzane):     

  • Łącza do instalatorów można znaleźć w uwagach na temat wybranej wersji.

  • Zainstaluj aktualizacje, korzystając z preferowanej metody, np. AIP-GPO, bootstrapper, SCUP/SCCM w systemie Windows bądź Apple Remote Desktop i SSH w systemie macOS.    

   

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:    

Produkt

Ścieżka

Zaktualizowane wersje

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Acrobat DC

Continuous

2021.005.20048       

Windows i macOS

2

Acrobat Reader DC

Continuous

2021.005.20048  

Windows i macOS

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

2020.004.30005 

Windows i macOS     

2

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

2020.004.30005 

Windows i macOS     

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

2017.011.30197 

Windows i macOS

2

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

2017.011.30197  

Windows i macOS

2

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Ostrość Podstawowy wynik CVSS 
Wektor CVSS
Numer CVE

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Wykonanie dowolnego kodu
Krytyczna
7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28554

CVE-2021-28551

Użycie pamięci po zwolnieniu (Use After Free)

(CWE-416)

Wykonanie dowolnego kodu
Krytyczna
7.8
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28552

CVE-2021-28631

CVE-2021-28632

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:  

  • Mark Vincent Yason (@MarkYason) współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-28554, CVE-2021-28631, CVE-2021-28632)
  • Anonimowa osoba współpracująca w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-28552)
  • qiaoli01 (CVE-2021-28551)

Wersje

10 czerwca 2021 r.: Zaktualizowano numer wersji programów Acrobat DC i Acrobat Reader DC w tabeli Rozwiązanie.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto