Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader  | APSB22-39

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB22-39

9 sierpnia 2022

2

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader do systemów Windows i macOS. Aktualizacje te dotyczą krytycznych i istotnych luk w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu i wycieku pamięci.                   

Zagrożone wersje

Produkt

Ścieżka

Zagrożone wersje

Platforma

Acrobat DC 

Continuous 

22.001.20169 i starsze wersje

Windows i  macOS

Acrobat Reader DC

Continuous 

22.001.20169 i starsze wersje

 

Windows i macOS
     

Acrobat 2020

Classic 2020           

20.005.30362 i starsze wersje

 

Windows i macOS

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

20.005.30362 i starsze wersje

Windows i macOS

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

17.012.30249 i starsze wersje  

       

Windows i macOS

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

17.012.30249 i starsze wersje  

  

Windows i macOS

Odpowiedzi na pytania dotyczące programu Acrobat DC można znaleźć na stronie Często zadawane pytania na temat programu Acrobat DC

Odpowiedzi na pytania dotyczące programu Acrobat Reader DC można znaleźć na stronie Często zadawane pytania na temat programu Acrobat Reader DC.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania do najnowszych wersji zgodnie z poniższymi instrukcjami.    

Najnowsze wersje produktów są dostępne dla użytkowników końcowych za pośrednictwem jednej z następujących metod:    

  • Aktualizacja ręczna po wybraniu opcji Pomoc > Sprawdź aktualizacje.     

  • Po wykryciu aktualizacji produkty zostaną zaktualizowane automatycznie — nie będzie wymagana żadna ingerencja użytkownika.     

  • Pełny instalator programu Acrobat Reader można pobrać ze strony Centrum pobierania programu Acrobat Reader.     

Dla administratorów z działu IT (środowiska zarządzane):     

  • Łącza do instalatorów można znaleźć w uwagach na temat wybranej wersji.

  • Zainstaluj aktualizacje, korzystając z preferowanej metody, np. AIP-GPO, bootstrapper, SCUP/SCCM w systemie Windows bądź Apple Remote Desktop i SSH w systemie macOS.    

   

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:    

Produkt

Ścieżka

Zaktualizowane wersje

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Acrobat DC

Continuous

22.002.20191

Windows i macOS

2

Acrobat Reader DC

Continuous

22.002.20191

Windows i macOS

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

20.005.30381

 

Windows  i macOS  

2

Acrobat Reader 2020

Classic 2020 

20.005.30381

Windows  i macOS 

2

Acrobat 2017

Classic 2017

17.012.30262

Windows i macOS

2

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

17.012.30262

Windows i macOS

2

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Ostrość Podstawowy wynik CVSS Wektor CVSS Numer CVE
Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416) Wykonanie dowolnego kodu Krytyczna 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2022-35665
Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)
Wykonanie dowolnego kodu Krytyczna 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2022-35666
Zapis poza zakresem (CWE-787)
Wykonanie dowolnego kodu Krytyczna 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2022-35667
Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)
Wyciek pamięci
Istotna 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-35668
Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)
Wyciek pamięci
Istotna 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-35670
Odczyt poza zakresem (CWE-125)
Wyciek pamięci
Istotna 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-35671
Odczyt poza zakresem (CWE-125)
Wyciek pamięci
Istotna 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-35678

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania niżej wymienionym za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:   

  • Kai Lu z Zscaler's ThreatLabz - CVE-2022-35665, CVE-2022-35666, CVE-2022-35668, CVE-2022-35670
  • Anonimowa osoba współpracująca w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro – CVE-2022-35667
  • Rocco Calvi (@TecR0c) we współpracy z Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2022-35671
  • Użytkownik kdot współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro – CVE-2022-35678


Wersje:

26 lipca 2022 r.: dodano informacje CVE dotyczące luk w zabezpieczeniach CVE-2022-35669

9 maja 2022 r.: dodano szczegóły problemu CVE dla CVE-2022-28837, CVE-2022-28838

18 kwietnia 2022 r.: zaktualizowano podziękowanie dotyczące problemu CVE-2022-24102, CVE-2022-24103, CVE-2022-24104


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?