Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programów Adobe Acrobat i Reader  | APSB22-46

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB22-46

11 października 2022

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader do systemów Windows i macOS. Aktualizacje te dotyczą krytycznych i istotnych luk w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do odmowy usługi aplikacji i wycieku pamięci.
                  

Zagrożone wersje

Produkt

Ścieżka

Zagrożone wersje

Platforma

Acrobat DC 

Continuous 

22.002.20212 i starsze wersje

Windows i  macOS

Acrobat Reader DC

Continuous 

22.002.20212 i starsze wersje

 

Windows i macOS
     

Acrobat 2020

Classic 2020           

20.005.30381 i starsze wersje

 

Windows i macOS

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

20.005.30381 i starsze wersje

Windows i macOS

Odpowiedzi na pytania dotyczące programu Acrobat DC można znaleźć na stronie Często zadawane pytania na temat programu Acrobat DC

Odpowiedzi na pytania dotyczące programu Acrobat Reader DC można znaleźć na stronie Często zadawane pytania na temat programu Acrobat Reader DC.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania do najnowszych wersji zgodnie z poniższymi instrukcjami.    

Najnowsze wersje produktów są dostępne dla użytkowników końcowych za pośrednictwem jednej z następujących metod:    

 • Aktualizacja ręczna po wybraniu opcji Pomoc > Sprawdź aktualizacje.     

 • Po wykryciu aktualizacji produkty zostaną zaktualizowane automatycznie — nie będzie wymagana żadna ingerencja użytkownika.     

 • Pełny instalator programu Acrobat Reader można pobrać ze strony Centrum pobierania programu Acrobat Reader.     

Dla administratorów z działu IT (środowiska zarządzane):     

 • Łącza do instalatorów można znaleźć w uwagach na temat wybranej wersji.

 • Zainstaluj aktualizacje, korzystając z preferowanej metody, np. AIP-GPO, bootstrapper, SCUP/SCCM w systemie Windows bądź Apple Remote Desktop i SSH w systemie macOS.    

   

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:    

Produkt

Ścieżka

Zaktualizowane wersje

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Acrobat DC

Continuous

22.003.20258

Windows i macOS

3

Acrobat Reader DC

Continuous

22.003.20258

Windows i macOS

3

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

20.005.30407

Windows i macOS  

3

Acrobat Reader 2020

Classic 2020 

20.005.30407

Windows  i macOS 

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Ostrość Podstawowy wynik CVSS Wektor CVSS Numer CVE
Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476)
Odmowa usługi aplikacji
Istotna 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2022-35691
Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)
Wyciek pamięci Istotna 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-38437
Przepełnienie bufora na stosie (CWE-121)
Wykonanie dowolnego kodu
Krytyczna 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38450
Przepełnienie bufora na stosie (CWE-121)
Wykonanie dowolnego kodu
Krytyczna
7.8
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2022-42339
Odczyt poza zakresem (CWE-125)
Wyciek pamięci
Istotna 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-38449
Odczyt poza zakresem (CWE-125)
Wyciek pamięci
Istotna
5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-42342

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania niżej wymienionym za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:   

 • Suyue Guo i Wei You z Renmin University of China (ruc_se_sec) - CVE-2022-35691
 • Gil Mansharov (@mansgil) z Mimecast – CVE-2022-38437
 • Rocco Calvi (@TecR0c) współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro – CVE-2022-42342
 • Użytkownik soiax współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro – CVE-2022-38449
 • Zhiyuan Wang、Li shuang i willJ z Vulnerability research institute - CVE-2022-42339, 
  CVE-2022-38450
 

Wersje:

7 listopada 2022: zmieniono podziękowanie dotyczące problemu CVE-2022-38437


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?