Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna poprawka zabezpieczeń dla programu Adobe Captivate | APSB21-60

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-60

17 sierpnia 2021

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała poprawkę zabezpieczeń dla programu Adobe Captivate.  Ta poprawka usuwa istotną lukę w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do podniesienia uprawnień w kontekście bieżącego użytkownika.             

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Captivate 2019

11.5.5 i wcześniejsze wersje  

macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Captivate 2019   

Poprawka

macOS 

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Utworzenie pliku tymczasowego w katalogu z niewłaściwymi uprawnieniami

(CWE-379)

Podniesienie uprawnień 

Istotna

5.0

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N

CVE-2021-36002

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować użytkownikowi CQY z zespołu Topsec Alpha (yjdfy) za zgłoszenie wspomnianych luk oraz współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.     

Wersje

1 września 2021: Zaktualizowano tytuł dokumentu, by poprawnie odzwierciedlał rodzaj aktualizacji dostępnej dla użytkowników.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?