Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Connect | APSB21-112

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-112

14 grudnia 2021 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń dla programu Adobe Connect. Ta aktualizacja usuwa istotną lukę w zabezpieczeniach.  Pomyślne wykorzystanie może prowadzić do dowolnego zapisu w systemie plików.
  
  

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Connect

11.3  i wcześniejsze wersje            

Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Connect

11.4

Wszystkie

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Fałszerstwa żądań międzywitrynowych (CSRF) (CWE-352)

Zapisanie dowolnych danych w systemie plików

Istotna  

5.0

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N

CVE-2021-43014

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania niżej wymienionym za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: 

  • Mohammed Muteb (u0pattern) (CVE-2021-43014)


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto