Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Connect | APSB21-66

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-66

10 sierpnia 2021

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń dla programu Adobe Connect.  Ta aktualizacja usuwa wiele istotnych luk w zabezpieczeniach. Luki te mogą umożliwić wykonanie dowolnego kodu.                         

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Connect

11.2.2 i wcześniejsze wersje            

Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Connect

11.2.3

Wszystkie

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Naruszenie zasad bezpiecznego projektowania (CWE-657)

Obejście funkcji bezpieczeństwa

Istotna  

6.4

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:L

CVE-2021-36061

Tworzenie skryptów międzywitrynowych (Reflected XSS)

(CWE-79)

Wykonanie dowolnego kodu

Istotna  

6.4

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N

CVE-2021-36062

CVE-2021-36063

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Leo (levon99) (CVE-2021-36061)
  • Star_raghav (CVE-2021-36062)
  • Misosoup (CVE-2021-36063)

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online