Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Connect | APSB21-91

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-91

12 października 2021 r.

2

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń dla programu Adobe Connect. Te aktualizacje usuwają krytyczne i istotne luki w zabezpieczeniach. Luki te mogą umożliwić wykonanie dowolnego kodu.  
  

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Connect

11.2.3 i wcześniejsze wersje            

Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Connect

11.3

Wszystkie

2

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Deserializacja niezaufanych danych (CWE-502

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna  

9.8

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40719 

Tworzenie skryptów międzywitrynowych (Reflected XSS)

(CWE-79)

Wykonanie dowolnego kodu

Istotna  

6.4

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N

CVE-2021-40721

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania niżej wymienionym za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: 

  • Cyku (CVE-2021-40719)

  • celesian (CVE-2021-40721)

Wersje

27 października 2021 r.: Zaktualizowano informacje o zagrożonych wersjach / wersjach poprawek


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto