Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń aplikacji komputerowej Adobe Creative Cloud | APSB21-111

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-111

9 listopada 2021 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizację dla konsoli Creative Cloud na komputery z systemami Windows i macOS.  Ta aktualizacja zawiera poprawkę dotyczącą ważnej luki w zabezpieczeniach, która mogłaby spowodować odmowę świadczenia usługi w kontekście bieżącego użytkownika.   
   

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Aplikacja Creative Cloud na komputery 

5.5 i wcześniejsze wersje

macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tej aktualizacji następującą ocenę priorytetu i zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Aplikacja Creative Cloud na komputer

5.6

macOS

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Utworzenie pliku tymczasowego w katalogu z niewłaściwymi uprawnieniami

 (CWE-379)

Odmowa usługi aplikacji

Poważna

4.2

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

CVE-2021-43017

Niewłaściwa kontrola dostępu (CWE-284)

Podniesienie uprawnień

Istotna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-43019

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania niżej wymienionym za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: 

  • CQY z firmy Topsec Alpha Team (CVE-2021-43017)
  • Jokubas Arsoba współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-43019)

Wersje

11 listopada 2021 r.: zaktualizowano szczegóły luki w zabezpieczeniach dla CVE-2021-43017

22 listopada 2021 r.: opublikowano szczegóły luki w zabezpieczeniach dla CVE-2021-43019

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online