Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń aplikacji komputerowej Adobe Creative Cloud | APSB21-41

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB41-21

08 czerwca 2021 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizację instalatora aplikacji Creative Cloud na komputery z systemami Windows i macOS.  Ta aktualizacja zawiera poprawkę dla krytycznejistotnej luki w zabezpieczeniach, która mogłaby doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.  

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Aplikacja Creative Cloud na komputery (Instalator)

2.4 i wcześniejsze wersje

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tej aktualizacji następującą ocenę priorytetu i zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Aplikacja Creative Cloud na komputer

(instalator)   

2.5

Windows i macOS

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Utworzenie pliku tymczasowego w katalogu z niewłaściwymi uprawnieniami (CWE-379)

Zapisanie dowolnych danych w systemie plików

Istotna

6.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28633

Element ścieżki przeszukiwania niekontrolowanego (CWE-427)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28594

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom za zgłoszenie tej luki w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów. 

  • CQY z zespołu Topsec Alpha (yjdfy) (CVE-2021-28633)
  • Dhiraj Mishra (CVE-2021-28594)

Wersje

15 czerwca 2021: Zaktualizowano Podstawowy wynik CVSS i wektor CVSS dla CVE-2021-28633.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?