Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń aplikacji komputerowej Adobe Creative Cloud | APSB21-76

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB21-76

14 września 2021 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizację dla konsoli Creative Cloud na komputery z systemami Windows i macOS.  Ta aktualizacja zawiera poprawkę dla krytycznej luki w zabezpieczeniach, która mogłaby doprowadzić do odczytywania dowolnych danych w systemie plików w kontekście bieżącego użytkownika.   

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Aplikacja Creative Cloud na komputery

5.4 i wcześniejsze wersje

macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tej aktualizacji następującą ocenę priorytetu i zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Aplikacja Creative Cloud na komputer

5.5

macOS

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Utworzenie pliku tymczasowego w katalogu z niewłaściwymi uprawnieniami

 (CWE-379)

Zapisanie dowolnych danych w systemie plików

Krytyczna

7.7

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28613

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować użytkownikowi CQY z zespołu Topsec Alpha (yjdfy) za zgłoszenie wspomnianych luk oraz współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów. 

Wersje

20 września 2021 r.: Zaktualizowano podstawowy wynik CVSS i wektor CVSS dla luki CVE-2021-28613.

27 września 2021 r.: Zaktualizowano rozwiązanie, aby określić, że dotyczy tylko platformy macOS.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto