Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń aplikacji komputerowej Adobe Creative Cloud | APSB22-11

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB22-11

8 lutego 2022 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację dla instalatora Creative Cloud  dla systemu Windows.  Ta aktualizacja zawiera  poprawkę dla krytycznej luki w zabezpieczeniach, która mogłaby doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.   

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Aplikacja Creative Cloud na komputery (Instalator)

2.7.0.13 i starsze wersje

Windows

Uwaga:

Aby sprawdzić wersję instalatora aplikacji komputerowej Adobe Creative Cloud:   

  • Przejdź do opcji „Właściwości” > „Szczegóły” w systemie Windows lub „Uzyskaj informacje” na komputerach Mac, aby wyświetlić wersję instalatora

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tej aktualizacji następującą ocenę priorytetu i zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Aplikacja Creative Cloud Desktop (Instalator)

2.7.0.15

Windows

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Element ścieżki przeszukiwania niekontrolowanego (CWE-427)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.0

CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-23202

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania niżej wymienionym za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: 

  • { DoHyun Lee(@l33d0hyun) i SeungYun LEE(@SeungYun_Le2) } z Korea University Sejong Campus i    { JaeHeng Yoon(@onnoveath) } z firmy JENBlack Soft - CVE-2022-23202

Wersje

8 lutego 2022 r.; Zaktualizowano szczegóły podziękowania dotyczącego problemu CVE-2022-23202

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto