Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe
Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe Dreamweaver | APSB21-13
ID biuletynu Data publikacji Priorytet
APSB21-13
9 lutego 2021 r.
3

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń dla programu Adobe Dreamweaver.  Aktualizacja usuwa poważną lukę w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tej luki mogło prowadzić do ujawnienia poufnych informacji w kontekście bieżącego użytkownika.     

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
Adobe Dreamweaver  20.2 
Windows i macOS
Adobe Dreamweaver 
21.0 
Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe zalicza tę aktualizację do kategorii o poniższym priorytecie i zaleca użytkownikom zaktualizowanie swoich instalacji oprogramowania za pomocą narzędzia aktualizacji aplikacji komputerowych w ramach usługi Creative Cloud lub poprzez przejście do menu Pomoc programu Dreamweaver i kliknięcie opcji „Aktualizacje”. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.  

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu
Adobe Dreamweaver 
20.2.1
Windows i macOS 
3
Adobe Dreamweaver 
21.1
Windows i macOS 
3

Uwaga:

Uwaga: W środowiskach zarządzanych przez dział IT administratorzy mogą utworzyć pakiety wdrożeniowe przy użyciu narzędzia Creative Cloud Packager. Więcej informacji na temat narzędzia Creative Cloud Packager znajduje się na tej stronie pomocy.   

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Istotność Numery CVE
Element ścieżki przeszukiwania niekontrolowanego
Ujawnienie informacji
Istotna CVE-2021-21055

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania Xavierowi DANESTOWI z firmy Decathlon za zgłoszenie tych problemów i współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.