Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Uprawnianie użytkowników do trenowania niestandardowych modeli Firefly
   5. Rozpatrywanie próśb o produkt
   6. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   7. Zarządzanie integracjami aplikacji
   8. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   9. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   10. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   11. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Rozpoczynanie pracy z serwisem Global Admin Console
  1. Wdrażanie administracji globalnej
  2. Wybór organizacji
  3. Zarządzanie hierarchią organizacyjną
  4. Zarządzanie profilami produktowymi
  5. Zarządzanie administratorami
  6. Zarządzanie grupami użytkowników
  7. Aktualizowanie zasad organizacyjnych
  8. Zarządzanie szablonami zasad
  9. Przydzielanie produktów do organizacji podrzędnych
  10. Realizacja oczekujących zadań
  11. Przeglądanie statystyk
  12. Eksportowanie lub importowanie struktury organizacyjnej
 8. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 9. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 10. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 11. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Zarządzanie zespołem w programie Adobe Express
  5. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  6. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  7. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  8. Realizacja wniosku o zakup
  9. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  10. Pomoc VIP Select
 12. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 13. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Wprowadzenie

Strona Pakiety w serwisie Admin Console zapewnia następujące funkcje, które umożliwiają wdrażanie aplikacji Creative Cloud i Document Cloud u użytkowników końcowych w przedsiębiorstwie.

Uwaga:

Aby utworzyć pakiety zawierające licencje dla urządzeń (starsza wersja) lub licencje oparte na numerach seryjnych (starsza wersja), należy użyć narzędzia Creative Cloud Packager.

Program Creative Cloud Packager nie znajduje się już w fazie rozwoju i nie będą dostarczane żadne jego aktualizacje. Ponadto nie można go używać do tworzenia pakietów, które zawierają aplikacje Creative Cloud 2019 lub nowsze. Więcej informacji.

Zaleca się używanie procedur tworzenia pakietów dostępnych w serwisie Adobe Admin Console.

Instrukcje tworzenia pakietów podano w następujących artykułach: Licencje imienne / Licencje urządzeń współużytkowanych.

Korzystanie z pakietów w serwisie Admin Console

Narzędzia

Do pobrania dostępne są programy Creative Cloud Packager, Adobe Update Server Setup Tool i Remote Update Manager oraz narzędzie wiersza poleceń Adobe Extension Manager.

Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Narzędzia.

Creative Cloud Packager

Adobe Creative Cloud Packager ułatwia administratorom tworzenie pakietów aplikacji i uaktualnień Adobe Creative Cloud. Pakiety takie można następnie wdrożyć na komputerach klienckich w przedsiębiorstwie.

Więcej informacji: Packager.

Uwaga:

Aplikacje Creative Cloud wydane 15 października 2018 r. (wersja Creative Cloud 2019) lub później nie są dostępne w narzędziu Creative Cloud Packager. Więcej informacji podano w tym dokumencie.

Adobe Update Server Setup Tool

Adobe Update Server Setup Tool umożliwia skonfigurowanie lokalnego serwera, z którego będą udostępniane aktualizacje Creative Cloud. Zmniejsza to obciążenie sieci i daje działowi informatycznemu kontrolę nad tym, kiedy aktualizacje mają zostać udostępnione użytkownikom.

Więcej informacji: Korzystanie z narzędzia Adobe Update Server Setup Tool.

Remote Update Manager

Remote Update Manager umożliwia zdalne wywoływanie instalatora aktualizacji na komputerze klienckim. Pozwala to płynnie sterować czasem instalowania aktualizacji na klientach. Aktualizować można określony produkt albo wszystkie produkty jednocześnie. Jeśli używa się również programu Adobe Update Server Setup Tool, aktualizacje do zainstalowania są pobierane z lokalnego serwera w przedsiębiorstwie.

Więcej informacji: Używanie programu Adobe Remote Update Manager.

Narzędzie wiersza poleceń Adobe Extension Manager

Narzędzie wiersza poleceń ExMan umożliwia administratorowi instalowanie rozszerzeń i wtyczek z plików w formacie ZXP. Tworząc pakiet, można dołączyć do niego rozszerzenia albo wybrać opcję pobrania osobnego narzędzia dla systemów Mac lub Windows.

Preferencje

Preferencje dotyczące powiadomień, narzędzia AUSST i niestandardowych katalogów z pakietami można zmieniać.

Uwaga:

Preferencje pakietu obowiązują na poziomie lokalnym — w odniesieniu do zalogowanego administratora. Oznacza to, że wszelkie ustawione przez Ciebie preferencje dotyczą tylko Ciebie i pakietów, które tworzysz.

Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Preferencje.

Preferencje pakietu

Powiadomienia

Dla wszystkich produktów Creative Cloud dostępne są powiadomienia o aktualizacjach wysyłane pocztą elektroniczną.

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Preferencje.

 2. Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia, zaznacz odpowiednie pole w sekcji Powiadomienia lub usuń jego zaznaczenie.

Wybierz opcję Dostępne wersje aplikacji, aby wyświetlić wersje aplikacji, do których nie są wydawane aktualizacje zabezpieczeń lub funkcji.

Podczas tworzenia pakietów wybierz opcję Pokaż starsze wersje na ekranie Wybierz aplikacje.

Uwaga:

Chociaż firma Adobe zapewnia pełną obsługę techniczną najnowszych wersje aplikacji, obsługa starszych wersji jest ograniczona. Plany Creative Cloud dla przedsiębiorstw obejmują również wyznaczoną wersję LTS, do której wydawane są aktualizacje zabezpieczeń. Adobe zaleca tworzenie pakietów z użyciem najnowszej wersji lub wersji LTS aplikacji. Jeśli jednak wybierzesz starszą wersję, zapoznaj się z artykułem Creative Cloud — zasady wsparcia, aby sprawdzić, jaki poziom obsługi zapewnia do niej Adobe.

Usługa Oryginał Adobe (AGS)

Usługa Oryginał Adobe (Adobe Genuine Service — AGS) to usługa, która okresowo sprawdza czy aplikacje Adobe na komputerach są oryginalne, i powiadamia użytkownika, jeśli tak nie jest. Korzystanie z oprogramowania Adobe, które nie jest oryginalne, może stanowić zagrożenie dla użytkowników i organizacji, ponieważ często jest ono zmodyfikowane. Stwarza to problemy takie jak:

 • zwiększone narażenie na wirusy i złośliwe oprogramowanie, co stanowi zagrożenie dla danych;
 • zwiększone ryzyko, że oprogramowanie nie będzie działać poprawnie lub w ogóle nie zadziała.

Ta opcja preferencji umożliwia zainstalowanie usługi AGS na komputerach klienckich w ramach instalacji pakietu.

 • Gdy ta opcja jest zaznaczona, usługa AGS będzie instalowana wraz z każdym nowo tworzonym pakietem.
 • Usługa AGS jest instalowana tylko w przypadku pakietów z licencjami imiennymi i SDL.
 • Wyłączenie tej opcji przy tworzeniu pakietu spowoduje, że w wyniku wdrożenia takiego pakietu na komputerze z zainstalowaną już usługą AGS jej uprzednio zainstalowane wersje zostaną automatycznie odinstalowane.

Więcej informacji na ten temat: Częste pytania o usługę Oryginał Adobe dla firm.

Więcej informacji o samej usłudze: Adobe Genuine Service.

Jeśli chcesz odinstalować usługę AGS, postępuj zgodnie z poniższymi procedurami opisanymi w tym artykule.

Wewnętrzny serwer aktualizacji

Aby skonfigurować wewnętrzny serwer aktualizacji, pobierz narzędzie Adobe Update Server Setup Tool z sekcji Narzędzia. Następnie wygeneruj plik przesłonięć i wklej jego zawartość w polu Wewnętrzny serwer aktualizacji.

W obiegu pracy z tworzeniem pakietu należy zaznaczyć tę opcję, aby skierować aktualizacje na wewnętrzny serwer.

Pomijaj wewnętrzny serwer aktualizacji

Ta opcja preferencji powoduje, że w przypadku niedostępności wewnętrznych serwerów komputery użytkowników końcowych będą mogły odbierać aktualizacje z serwerów firmy Adobe. Więcej informacji.

Niestandardowy katalog instalacji

Jeśli aplikacje w tworzonych pakietach obsługują możliwość instalowania w niestandardowym katalogu, podaj katalog, w którym dany pakiet ma je zainstalować. Szczegółowe informacje: Tworzenie pakietów.

Komunikat:

Program Adobe Acrobat nie obsługuje instalowania w niestandardowych katalogach.

Uwaga:

Podana ścieżka do katalogu musi być ścieżką bezwzględną. Jeśli tworzony pakiet jest przeznaczony do wdrożenia na komputerach Windows, określ ścieżkę wraz z literą dysku. Na przykład: C:\<ścieżka do folderu>.

Tworząc folder, nie należy ponadto używać znaków nieobsługiwanych przez system Windows: \/:*?<>|.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online