Wprowadzenie

Na stronie Pakiety w serwisie Admin Console dostępne są następujące funkcje ułatwiające planowanie wdrażania aplikacji Creative Cloud i Document Cloud na komputerach użytkowników w przedsiębiorstwie:

Uwaga:

W celu tworzenia pakietów obejmujących produkty z licencjamidla urządzeń (starsza wersja) lub licencjami opartymi na numerach seryjnych (starsza wersja) należy użyć narzędzia Creative Cloud Packager. Należy jednak pamiętać, że narzędzie Creative Cloud Packager nie udostępnia aplikacji w wersji CC 2019 i nowszych. Oznacza to, że pakiety z licencjami dla urządzeń lub numerami seryjnymi można tworzyć tylko w odniesieniu do starszych wersji aplikacji CC.

Używanie strony Pakiety w serwisie Admin Console

Narzędzia

Do pobrania dostępne są programy Creative Cloud Packager, Adobe Update Server Setup Tool i Remote Update Manager oraz narzędzie wiersza poleceń Extension Manager.

Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Narzędzia.

Creative Cloud Packager

Adobe Creative Cloud Packager ułatwia administratorom tworzenie pakietów aplikacji i uaktualnień Adobe Creative Cloud. Pakiety takie można następnie wdrożyć na komputerach klienckich w przedsiębiorstwie.

Więcej informacji: Packager.

Uwaga:

Aplikacje CC wydane 15 października 2018 r. (wersja CC 2019) lub później nie są dostępne w narzędziu Creative Cloud Packager. Więcej informacji podano w tym dokumencie.

Adobe Update Server Setup Tool

Adobe Update Server Setup Tool umożliwia skonfigurowanie lokalnego serwera, z którego będą udostępniane aktualizacje Creative Cloud. Zmniejsza to obciążenie sieci i daje działowi informatycznemu kontrolę nad tym, kiedy aktualizacje mają zostać udostępnione użytkownikom.

Więcej informacji: Korzystanie z narzędzia Adobe Update Server Setup Tool.

Remote Update Manager

Remote Update Manager umożliwia zdalne wywoływanie instalatora aktualizacji na komputerze klienckim. Pozwala to płynnie sterować czasem instalowania aktualizacji na klientach. Aktualizować można określony produkt albo wszystkie produkty jednocześnie. Jeśli używa się również programu Adobe Update Server Setup Tool, aktualizacje do zainstalowania są pobierane z lokalnego serwera w przedsiębiorstwie.

Więcej informacji: Używanie programu Adobe Remote Update Manager.

Narzędzie wiersza poleceń programu Extension Manager

Narzędzie wiersza poleceń ExMan umożliwia administratorowi instalowanie rozszerzeń i wtyczek z plików w formacie ZXP. Tworząc pakiet, można dołączyć do niego rozszerzenia albo wybrać opcję pobrania osobnego narzędzia dla systemów Mac lub Windows.

Preferencje

Preferencje dotyczące powiadomień, narzędzia AUSST i niestandardowych katalogów z pakietami można ustawić na poziomie globalnym.

Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Preferencje.

Okno dialogowe Preferencje

Powiadomienia

Dla wszystkich produktów Creative Cloud dostępne są powiadomienia o aktualizacjach wysyłane pocztą elektroniczną.

  1. Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Preferencje.

  2. Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia, zaznacz odpowiednie pole w sekcji Powiadomienia lub usuń jego zaznaczenie.

Wewnętrzny serwer aktualizacji

Aby skonfigurować wewnętrzny serwer aktualizacji, pobierz narzędzie Adobe Update Server Setup Tool z sekcji Narzędzia. Następnie wygeneruj plik przesłonięcia, skopiuj jego zawartość i wklej ją w polu Wewnętrzny serwer aktualizacji.

W obiegu pracy z tworzeniem pakietu trzeba ponadto zaznaczyć tę opcję, aby skierować aktualizacje na wewnętrzny serwer.

Niestandardowy katalog instalacji

Jeśli aplikacje w tworzonych pakietach obsługują możliwość instalowania w niestandardowym katalogu, podaj katalog, w którym pakiet ma je zainstalować. Szczegółowe informacje: Tworzenie pakietów.

Uwaga:

Podana ścieżka do katalogu musi być ścieżką bezwzględną. Jeśli tworzony pakiet jest przeznaczony do wdrożenia na komputerach Windows, należy określić ścieżkę wraz z literą dysku. Na przykład: C:\<ścieżka do folderu>.

Nie należy ponadto używać znaków nieobsługiwanych przez system Windows przy tworzeniu folderu: \/:*?<>|

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online