Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Framemaker | APSB21-45

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-45

13 lipca 2021 r.    

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń programu Adobe FrameMaker. Ta aktualizacja usuwa krytyczną lukę w zabezpieczeniach. Odpowiednie postępowanie mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.             

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe FrameMaker

Aktualizacja 8 wersji 2019 i wcześniejsze

Windows

Adobe FrameMaker

Aktualizacja 1 wersji 2020 i wcześniejsze   

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe FrameMaker

Aktualizacja 8 wersji 2019
(poprawka)

Windows

3

Adobe FrameMaker

Aktualizacja 2 wersji 2020

Windows

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Zapis poza zakresem

(CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28596

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania Tran Van Khang — khangkito (VinCSS) pracującemu w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro za zgłoszenie odpowiednich problemów i współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.     


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online