Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe FrameMaker | APSB23-06

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB23-06

14 lutego 2023 r.   

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń dla programu Adobe FrameMaker. Ta aktualizacja usuwa krytyczne i  istotne luki w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu
i wycieku pamięci.              

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe FrameMaker

Aktualizacja 4 wersji 2020 i wcześniejszych    
  

Windows

Adobe FrameMaker

Wersja 2022
    

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe FrameMaker

Aktualizacja 5 FrameMaker 2020

Windows

3

Adobe FrameMaker

Aktualizacja 1 FrameMaker 2022

 

Windows

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2023-21584

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-21619

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2023-21620

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-21621

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-21622

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym uczestnikom programu Initiative za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe nad bezpieczeństwem naszych klientów:

  • Mat Powell w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro – CVE-2023-21584, CVE-2023-21619, CVE-2023-21620, CVE-2023-21621, CVE-2023-21622Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online