Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Illustrator | APSB20-37

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB20-37  

16 czerwca 2019

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Adobe Illustrator 2020 do systemu Windows. Ta aktualizacja rozwiązuje problemy związane z krytycznymi lukami, które mogłyby doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.     

Wersje, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Illustrator 2020

24.1.2 i wcześniejsze wersje   

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Illustrator 2020      

24.2

Windows i macOS

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery CVE

Błędy bufora

Wykonanie dowolnego kodu  

Krytyczna

CVE-2020-9642

Uszkodzenie pamięci

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

CVE-2020-9575

CVE-2020-9641

CVE-2020-9640

CVE-2020-9639

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:    

  • Kushal Arvind Shah z laboratorium FortiGuard firmy Fortinet. (CVE-2020-9575)
  • Yonghui Han z laboratorium FortiGuard firmy Fortinet. (CVE-2020-9641, CVE-2020-9640, CVE-2020-9639, CVE-2020-9642)

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?