Aplikacja Creative Cloud Desktop pozwala zaktualizować wszystkie aplikacje do najnowszej wersji. Aktualizacje do zainstalowanych aplikacji można pobierać i instalować automatycznie, ręcznie lub zbiorczo.

Automatyczna aktualizacja aplikacji

Dzięki programowi Creative Cloud Desktop aplikacje mogą być automatycznie aktualizowane z chwilą wydania nowej wersji. Można także kontrolować automatyczne aktualizacje poszczególnych aplikacji. Poprzednie wersje są domyślnie odinstalowywane, ale można wybrać ich zachowanie, korzystając z opcji zaawansowanych.

Automatyczne aktualizacje programów Adobe Acrobat i Acrobat Reader omówiono w artykule Automatyczna aktualizacja | Acrobat, Reader.
 

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Kliknij ikonę kółka zębatego w prawym górnym rogu aplikacji Creative Cloud Desktop.

  Ikona ustawień

  Ekran wygląda inaczej? Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop. 

 3. Kliknij zakładkę Aplikacje. Następnie ustaw automatyczną aktualizację poszczególnych aplikacji lub wyłącz ją, aby ustawić takie zachowanie dla wszystkich aplikacji. (Jeśli automatyczna aktualizacja jest wyłączona, włącz ją, aby zobaczyć ustawienia poszczególnych aplikacji).

  Włączanie automatycznej aktualizacji
 4. (Opcjonalnie) Ustaw zaawansowane opcje poszczególnych aplikacji, jeśli nie chcesz zachowywać wcześniejszych ustawień lub jeśli chcesz zatrzymać zainstalowaną starszą wersję.

  (Opcjonalnie) Ustaw opcje zaawansowane, jeśli nie chcesz zachowywać wcześniejszych ustawień lub jeśli chcesz zatrzymać zainstalowaną starszą wersję.
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.

Aplikacje będą automatycznie aktualizowane, gdy tylko pojawią się ich nowe wersje. 

Korzystasz z wtyczki?

Jeśli zostały zainstalowane wtyczki zewnętrzne, mogą one nie działać z najnowszymi wersjami aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności i aktualizacji, należy skontaktować się z dostawcą wtyczki.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Jeśli nie jest włączona automatyczna aktualizacja, to można pobierać najnowsze aktualizacje aplikacji Creative Cloud, nie czekając na powiadomienie ze strony programu Creative Cloud Desktop.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. W okienku po lewej stronie karty Aplikacje kliknij opcję Aktualizacje.

  Kliknij opcję Aktualizacji w okienku po lewej stronie karty Aplikacje

  Ekran wygląda inaczej? Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop. 

 3. Kliknij ikonę Więcej działań . Następnie wybierz opcję Sprawdź aktualizacje.

  Sprawdzanie dostępności aktualizacji
  Sprawdzanie dostępności aktualizacji

Aktualizowanie wszystkich aplikacji naraz

Jeśli automatyczna aktualizacja nie jest włączona, można ręcznie uaktualnić wszystkie aplikacje naraz. Podczas aktualizacji aplikacji ich preferencje i ustawienia są przenoszone do nowej wersji. Poprzednie wersje aplikacji zostaną odinstalowane. Te ustawienia domyślne można zmienić w sekcji Opcje zaawansowane.

 1. Przed rozpoczęciem należy zapisać pracę i zamknąć wszystkie aplikacje firmy Adobe. Jeśli aplikacje firmy Adobe będą otwarte, może pojawić się ostrzeżenie z prośbą o ich zamknięcie. Więcej pomocnych informacji: Zamykanie procesów lub aplikacji powodujących konflikt.

  Korzystasz z wtyczki?

  Jeśli zostały zainstalowane wtyczki zewnętrzne, mogą one nie działać z najnowszymi wersjami aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności i aktualizacji, należy skontaktować się z dostawcą wtyczki.

 2. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 3. W okienku po lewej stronie karty Aplikacje kliknij opcję Aktualizacje.

  Kliknij opcję Aktualizacji w okienku po lewej stronie karty Aplikacje

  Ekran wygląda inaczej? Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop. 

 4. Kliknij przycisk Uaktualnij wszystko.

  Aktualizacja wszystkich aplikacji

  Uwaga:

  Aby zachować starszą wersję jednej z tych aplikacji, nie należy używać opcji Uaktualnij wszystko. Gdy aplikacje te będą gotowe do aktualizacji, na przykład po zakończeniu bieżącego projektu, należy kliknąć przycisk Uaktualnij obok każdej z tych aplikacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online