Aplikacja Creative Cloud Desktop pozwala zaktualizować wszystkie aplikacje do najnowszej wersji. Aktualizacje do zainstalowanych aplikacji można pobierać i instalować automatycznie, ręcznie lub zbiorczo.

Automatyczna aktualizacja aplikacji

Program Creative Cloud Desktop może automatycznie aktualizować Twoje aplikacje z chwilą wydania ich nowych wersji. Można także sterować ustawieniami automatycznej aktualizacji poszczególnych aplikacji. Poprzednie wersje są domyślnie odinstalowywane, ale można wybrać ich zachowanie, korzystając z opcji zaawansowanych.

Automatyczne aktualizacje programów Adobe Acrobat i Acrobat Reader omówiono w artykule Automatyczna aktualizacja | Acrobat, Reader.
 

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje.

  Ikona chmury i ikona Preferencje

  Ekran wygląda inaczej? Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop. 

 3. Wybierz kartę Aplikacje.

  Preferencje
 4.  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wszystkie aplikacje Aby ustawić automatyczne aktualizacje wszystkich aplikacji, włącz opcję Auto-aktualizacja.
  • Konkretne aplikacje Aby określić ustawienia automatycznej aktualizacji w odniesieniu do poszczególnych aplikacji, włącz opcję Auto-aktualizacja, a następnie ustaw przełącznik w odpowiedniej pozycji przy każdej aplikacji.
  Auto-aktualizacja
  Włącz opcję Auto-aktualizacja (A). Następnie w razie potrzeby określ ustawienia aktualizacji poszczególnych aplikacji (B).

  Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia aplikacji lub zachować wcześniej zainstalowane wersje, zobacz Opcje zaawansowane poszczególnych aplikacji.

 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.

  Aplikacje będą automatycznie aktualizowane, gdy tylko pojawią się ich nowe wersje. 

Korzystasz z wtyczki?

Jeśli zostały zainstalowane wtyczki zewnętrzne, mogą one nie działać z najnowszymi wersjami aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności i aktualizacji, należy skontaktować się z dostawcą wtyczki.

Opcje zaawansowane poszczególnych aplikacji

Funkcja Auto-aktualizacja udostępnia opcje zaawansowane, które można ustawiać w odniesieniu do poszczególnych aplikacji.

(Opcjonalnie) Ustaw opcje zaawansowane, jeśli nie chcesz zachowywać wcześniejszych ustawień lub jeśli chcesz zatrzymać zainstalowaną starszą wersję.

Zaimportuj wcześniejsze ustawienia i preferencje

Zachowuje poprzednie ustawienia i preferencje aktualizowanych aplikacji.

Usuń starsze wersje

Dezinstaluje wcześniejsze wersje, co pozwala zmniejszyć ilość zajętego miejsca na dysku twardym.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji

Jeśli opcja Auto-aktualizacja nie jest włączona, to można pobierać najnowsze aktualizacje aplikacji Creative Cloud, nie czekając na powiadomienie ze strony programu Creative Cloud Desktop.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. W okienku po lewej stronie karty Aplikacje kliknij opcję Aktualizacje.

  Aktualizacje

  Ekran wygląda inaczej?Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop. 

 3. Kliknij ikonę Więcej działań . Następnie wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

  Sprawdzanie dostępności aktualizacji
  Sprawdzanie dostępności aktualizacji
 4. Wybierz opcję Uaktualnij obok poszczególnych aplikacji.

  Aktualizacje produktów

Aktualizowanie wszystkich aplikacji naraz

Jeśli opcja Auto-aktualizacja nie jest włączona, można ręcznie uaktualnić wszystkie aplikacje naraz. Podczas aktualizacji aplikacji ich preferencje i ustawienia są przenoszone do nowej wersji. Poprzednie wersje aplikacji zostaną odinstalowane. Jeśli pojawi się taki komunikat, ustawienia domyślne można zmienić w sekcji Opcje zaawansowane.

 1. Przed rozpoczęciem należy zapisać pracę i zamknąć wszystkie aplikacje firmy Adobe. Jeśli aplikacje firmy Adobe będą otwarte, może pojawić się ostrzeżenie z prośbą o ich zamknięcie. Więcej pomocnych informacji: Zamykanie procesów lub aplikacji powodujących konflikt.

  Korzystasz z wtyczki?

  Jeśli zostały zainstalowane wtyczki zewnętrzne, mogą one nie działać z najnowszymi wersjami aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności i aktualizacji, należy skontaktować się z dostawcą wtyczki.

 2. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 3. W okienku po lewej stronie karty Aplikacje kliknij opcję Aktualizacje.

  Aktualizacje

  Ekran wygląda inaczej? Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop. 

  Uwaga:

  Aby zachować starszą wersję jednej z tych aplikacji, nie należy używać opcji Uaktualnij wszystko. Gdy aplikacje te będą gotowe do aktualizacji, na przykład po zakończeniu bieżącego projektu, należy kliknąć przycisk Uaktualnij obok każdej z tych aplikacji.

 4. Wybierz opcję Uaktualnij wszystko.

  Aktualizacja wszystkich aplikacji