Podręcznik użytkownika Anuluj

Aktualizacja aplikacji Creative Cloud

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Jak zaktualizować aplikacje Creative Cloud do najnowszej wersji, sprawdzić dostępność aktualizacji i nie tylko.

Automatyczna aktualizacja aplikacji

Aplikacja Creative Cloud Desktop umożliwia skonfigurowanie funkcji, dzięki której aplikacje będą automatycznie aktualizowane z chwilą wydania nowej wersji.

Uwaga: Jeśli instalujesz program Creative Cloud Desktop po raz pierwszy, Twoje aplikacje są domyślnie aktualizowane automatycznie.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. W zależności od tego, jakiej wersji programu Creative Cloud Desktop używasz, kliknij ikonę Konto w prawym górnym rogu, a następnie wybierz polecenie Preferencje.

  Ikona chmury i ikona Preferencje

  Ekran wygląda inaczej? Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji programu Creative Cloud Desktop. 

 3. Wybierz opcję Aplikacje na lewym pasku bocznym.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby ustawić aktualizacje automatyczne:

  • Wszystkie aplikacje: Aby ustawić automatyczne aktualizacje wszystkich aplikacji, włącz opcję Auto-aktualizacja.
  • Konkretne aplikacje: Aby określić ustawienia automatycznej aktualizacji w odniesieniu do poszczególnych aplikacji, włącz opcję Auto-aktualizacja, a następnie ustaw przełącznik w odpowiedniej pozycji przy każdej aplikacji.

  Poprzednie wersje są domyślnie odinstalowywane, ale można wybrać ich zachowanie, korzystając z opcji zaawansowanych. Więcej informacji o opcjach zaawansowanych.

  Ustawianie automatycznych aktualizacji

 5. Wybierz opcję Gotowe.

  Korzystasz z wtyczki? Zainstalowane wtyczki innych firm mogą one nie działać z aplikacjami Creative Cloud w najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności i aktualizacji, należy skontaktować się z dostawcą wtyczki.

Opcje zaawansowane poszczególnych aplikacji

Po włączeniu funkcji Automatyczna aktualizacjamożna wybrać opcję zachowania lub usunięcia określonej wersji dowolnej aplikacji.

 • Zaimportuj wcześniejsze ustawienia i preferencje: Zachowuje poprzednie ustawienia i preferencje aktualizowanych aplikacji.
 • Usuń starsze wersje: Dezinstaluje wcześniejsze wersje, co pozwala zmniejszyć ilość zajętego miejsca na dysku twardym.
Ustawianie opcji zaawansowanych

Automatyczna aktualizacja nie działa?

Oto kilka powodów, które mogą uniemożliwiać włączenie automatycznej aktualizacji aplikacji:

 • Korzystasz z systemu macOS 13 Ventura? Jeśli wyłączono elementy logowania Adobe Creative Cloud w ustawieniach systemu macOS, to automatyczna aktualizacja aplikacji nie będzie możliwa. Program Creative Cloud Desktop dodaje elementy procesu logowania, które obsługują różne funkcje, w tym automatyczną aktualizację. Więcej o tym, jak używamy elementów procesu logowania.
 • Korzystasz z subskrypcji dla zespołów lub dla przedsiębiorstw?Jeśli plan Adobe został Ci przydzielony przez szkołę lub instytucję i opcja Auto-aktualizacja nie jest widoczna, oznacza to, że administrator w Twojej organizacji wyłączył automatyczne aktualizacje. Jeśli jesteś administratorem w szkole lub instytucji, zobacz instrukcje zarządzania automatycznymi aktualizacjami u użytkowników.

Automatyczna aktualizacja może być niedostępna także z innych powodów. Przeczytaj więcej o niektórych typowych scenariuszach.

Ręczna aktualizacja aplikacji Creative Cloud

Jeśli nie chcesz automatycznie aktualizować aplikacji, możesz zrobić to ręcznie za pomocą programu Creative Cloud Desktop.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. W zależności od tego, jakiej wersji programu Creative Cloud Desktop używasz, wykonaj jedną z poniższych czynności w celu ręcznego zaktualizowania posiadanych aplikacji:

  Kliknij opcję Aktualizacje po lewej stronie.

  Wybierz aktualizacje aby ręcznie zaktualizować swoje aplikacje

  Na prawym pasku bocznym kliknij kolejno opcje Aplikacje > Zarządzaj aktualizacjami.

  Wybierz opcję Zarządzaj aktualizacjami, aby ręcznie zaktualizować aplikacje

  Ekran wygląda inaczej?Zobacz instrukcje do wcześniejszej wersji programu Creative Cloud Desktop. 

 3. Na ekranie Aktualizacje wybierz opcję Uaktualnij, aby zaktualizować wybraną aplikację.

  Wybierz opcję Uaktualnij obok poszczególnych aplikacji

  Aplikacja została zaktualizowana.

Czy mogę zaplanować aktualizację na później?

Tak. Aktualizację można zaplanować na później. Otwórz program Creative Cloud Desktop i przejdź do panelu Aplikacje > Aktualizacja. Dostępne aktualizacje aplikacji będą widoczne w sekcji Nowe aktualizacje. Wskaż kursorem opcję Aktualizuj obok wybranej aplikacji, a następnie wybierz polecenie Później. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem, że Twoja aplikacja zostanie zaktualizowana, gdy nie będzie już używana. W aplikacji zacznie być ponadto wyświetlana sekcja Zaplanowane aktualizacje (na ekranie  Aktualizacje). Program Creative Cloud Desktop podejmie próbę aktualizacji aplikacji później, gdy aplikacja nie będzie uruchomiona. Szczegółowe instrukcje: Planowanie aktualizacji aplikacji Creative Cloud na później.

Pamiętaj, że Twoja aplikacja zostanie aktualizowana tylko wtedy, gdy nie będzie używana. Jeśli aplikacja jest już w użyciu, gdy program Creative Cloud Desktop próbuje ją zaktualizować, zostanie wyświetlony następujący monit o zamknięcie wszystkich otwartych programów w celu kontynuowania aktualizacji.

Planowanie aktualizacji aplikacji

Aktualizowanie wszystkich aplikacji naraz

Jeśli chcesz zaktualizować wszystkie aplikacje naraz, wybierz opcję Uaktualnij wszystko w prawym górnym rogu ekranu Aktualizacje. Przed rozpoczęciem należy zapisać pracę i zamknąć wszystkie aplikacje firmy Adobe. Jeśli aplikacje firmy Adobe będą otwarte, może pojawić się ostrzeżenie z prośbą o ich zamknięcie. Więcej pomocnych informacji: Zamykanie procesów lub aplikacji powodujących konflikt.

Aktualizacja wszystkich aplikacji

Uwaga: Aby zachować starszą wersję jednej z tych aplikacji, nie należy używać opcji Uaktualnij wszystko.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. W zależności od tego, jakiej wersji programu Creative Cloud Desktop używasz, wykonaj jedną z poniższych czynności w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji:

  Z panelu po lewej stronie wybierz opcję Pomoc > Sprawdź dostępność aktualizacji.

  Sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji

  a) Na pasku bocznym przejdź do sekcji Aplikacje. Kliknij ikonę wielokropka  , a następnie wybierz polecenie Sprawdź dostępność aktualizacji.

  Wybierz opcję Sprawdź aktualizacje, aby sprawdzić dostępność nowych aktualizacji aplikacji

 3. Na ekranie Aktualizacje będą widoczne wszystkie aplikacje, które wymagają aktualizacji. Zaktualizuj wybrane aplikacje.

Aktualizacja programu Creative Cloud Desktop

Program Creative Cloud Desktop jest aktualizowany automatycznie, gdy aktualizacje staną się dostępne. Można również ręcznie zainstalować najnowszą wersję programu Creative Cloud Desktop.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?