Aplikacja Creative Cloud Desktop pozwala w szybki sposób zaktualizować wszystkie aplikacje do najnowszych wersji. Zainstalowane aplikacje można aktualizować pojedynczo lub zbiorczo.

Aktualizacja aplikacji Creative Cloud

Uwaga:

Podczas aktualizacji do najnowszej wersji wszystkie poprzednie wersje aplikacji Creative Cloud zostaną domyślnie odinstalowane. Aby zachować poprzednio zainstalowane wersje, należy zmienić ustawienia domyślne przed rozpoczęciem procesu aktualizacji. Więcej informacji: Opcje zaawansowane.

Instrukcje sprawdzania dostępności aktualizacji

Aplikacja Adobe Creative Cloud Desktop okresowo sprawdza dostępność aktualizacji do zainstalowanych aplikacji i powiadamia użytkowników, gdy takie aktualizacje się pojawią. Można jednak pobrać najnowsze aktualizacje aplikacji Creative Cloud, nie czekając na odświeżenie programu Creative Cloud Desktop.

Aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje aplikacji, kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu aplikacji Creative Cloud Desktop, a następnie wybierz opcję Sprawdź aktualizacje.

Wybierz opcję Sprawdź aktualizacje

Instrukcje aktualizacji aplikacji

 Aplikacje Creative Cloud w najnowszej wersji nie obsługują niektórych starszych systemów operacyjnych Windows i Mac. Więcej informacji.

Podczas aktualizacji aplikacji ich preferencje i ustawienia są przenoszone do nowej wersji. Poprzednie wersje aplikacji zostaną odinstalowane. Te ustawienia domyślne można zmienić w sekcji Opcje zaawansowane.

 1. Przed rozpoczęciem należy zapisać pracę i zamknąć wszystkie aplikacje firmy Adobe. Jeśli aplikacje firmy Adobe będą otwarte, może pojawić się ostrzeżenie z prośbą o ich zamknięcie. Więcej pomocnych informacji: Zamykanie procesów lub aplikacji powodujących konflikt.

 2. Otwórz aplikację Creative Cloud Desktop i przejdź do panelu Apps (Aplikacje). W panelu Apps obok aplikacji zainstalowanych na komputerze znajduje się przycisk Uaktualnij.

  Uwaga:

  Jeśli zostały zainstalowane wtyczki zewnętrzne, mogą one nie działać z aplikacjami w wersji 2019. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności i aktualizacji, należy skontaktować się z dostawcą wtyczki.

 3. Kliknij przycisk Uaktualnij wszystko lub Uaktualnij.

  Uwaga:

  Aby zachować starszą wersję jednej z tych aplikacji, nie należy używać opcji Uaktualnij wszystko. Gdy aplikacje te będą gotowe do aktualizacji, na przykład po zakończeniu bieżącego projektu, należy kliknąć przycisk Uaktualnij obok każdej z tych aplikacji.

 4. Można także kliknąć przycisk Opcje zaawansowane.

  • Usuń zaznaczenie pola Importuj poprzednie ustawienia i preferencje. Ustawienia i preferencje z poprzedniej wersji są domyślnie przenoszone do najnowszej wersji. Więcej informacji: Importowanie preferencji i ustawień.
  • Aby zachować poprzednio zainstalowane wersje oprogramowania, usuń zaznaczenie opcji Usuń stare wersje. Podczas aktualizacji do najnowszej wersji wszystkie poprzednie wersje aplikacji Creative Cloud zostaną domyślnie odinstalowane. Więcej informacji: Usuwanie starych wersji.
  Opcje zaawansowane
 5. Kliknij opcję Uaktualnij, aby rozpocząć aktualizację zainstalowanych aplikacji do najnowszych wersji.

  Najnowsze wersje aplikacji będą gotowe do użytku po zakończeniu aktualizacji. Więcej informacji: Uruchamianie aplikacji Creative Cloud.

Zaawansowane opcje aktualizacji

Za pomocą opcji zaawansowanych można określić zachowanie aplikacji w zakresie aktualizacji. Domyślnie wszystkie poprzednio zainstalowane wersje aplikacji Creative Cloud zostaną usunięte, a preferencje i ustawienia użytkownika zostaną przeniesione do najnowszej wersji.

Aby zachować poprzednio zainstalowane wersje lub nie przenosić ustawień, należy zmienić następujące opcje:

Zaimportuj wcześniejsze ustawienia i preferencje

Jeśli taka opcja zostanie zaznaczona, stosowne ustawienia i preferencje aplikacji z bieżącej wersji zostaną automatycznie przeniesione do najnowszej zainstalowanej wersji. Podczas uruchamiania aplikacji może pojawić się monit o zaimportowanie ustawień z wersji wcześniejszych.

Usuń stare wersje

Gdy ta opcja zostanie wybrana, zainstalowane wcześniej wersje aplikacji Creative Cloud zostaną usunięte podczas aktualizacji.

Jednak w niektórych aplikacjach nie można zachować starych wersji. Po kliknięciu opcji Uaktualnij wszystko poprzednie wersje tych aplikacji zostaną odinstalowane, nawet jeśli opcja Usuń stare wersje nie została zaznaczona.

Auto-aktualizacja

Aplikacja Creative Cloud Desktop umożliwia ustawienie preferencji w taki sposób, aby aplikacje były automatycznie aktualizowane z chwilą wydania nowej wersji. 

 • Cykl auto-aktualizacji rozpoczyna się w chwili, gdy pojawi się dostępna aktualizacja, a aplikacja Creative Cloud Desktop zostanie odświeżona lub zrestartowana.
 • Jeśli aplikacja, której dotyczy aktualizacja, jest otwarta w momencie rozpoczęcia tego cyklu, to nie zostanie ona automatycznie zaktualizowana.
 • Jeśli z jakiegoś powodu auto-aktualizacja aplikacji nie jest możliwa, trzeba będzie przeprowadzić tę aktualizację ręcznie lub zaczekać do kolejnego cyklu auto-aktualizacji.

Uwaga:

Automatyczne aktualizacje programów Adobe Acrobat i Acrobat Reader omówiono w artykule Automatyczna aktualizacja | Acrobat, Reader.

Uwaga:

Jeśli pracujesz nad projektem zespołowym (na przykład filmem) i ważne jest, aby wszystkie osoby korzystały z tej samej wersji aplikacji, wyłącz jej auto-aktualizację, klikając strzałkę obok opcji Uaktualnij lub Otwórz i wybierając polecenie Zarządzaj > Auto-aktualizacja.

Włączanie auto-aktualizacji wszystkich aplikacji

Po kliknięciu opcji Uaktualnij lub Uaktualnij wszystko, aby po raz pierwszy zaktualizować aplikacje, zostanie wyświetlone okno dialogowe z opcją umożliwiającą włączenie automatycznej aktualizacji aplikacji. Zaznacz opcję Włącz teraz automatyczną aktualizację, aby włączyć tę funkcję.

Auto-aktualizację wszystkich aplikacji można także włączyć w preferencjach, które umożliwiają ponadto zarządzanie ustawieniami automatycznej aktualizacji poszczególnych aplikacji. 

Nowa funkcja auto-aktualizacji

Uwaga:

Włączanie auto-aktualizacji wszystkich aplikacji w preferencjach

 1. W aplikacji Creative Cloud Desktop kliknij ikonę trzech kropek w pionie, znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje.

  Okno dialogowe Preferencje
 2. Przejdź do sekcji Creative Cloud > Apps (Aplikacje) > Auto-aktualizacja.

 3. Wybierz opcję Włącz auto-aktualizację

  Włącz auto-aktualizację

Uwaga:

Aktualizacja wielu aplikacji może zająć dłuższy czas. Zależy to od liczby uaktualnianych aplikacji i szybkości łącza internetowego.

Zarządzanie ustawieniami automatycznej aktualizacji poszczególnych aplikacji

Po włączeniu auto-aktualizacji w preferencjach można zarządzać działaniem tej funkcji w odniesieniu do poszczególnych aplikacji Creative Cloud.

 1. Otwórz panel Apps (Aplikacje) w programie Creative Cloud Desktop.

 2. Przewiń do aplikacji, którą chcesz zarządzać.

 3. Kliknij strzałkę obok opcji Otwórz lub Uaktualnij. Następnie wybierz polecenie Zarządzaj > Auto-aktualizacja.

  Zarządzanie auto-aktualizacją
 4. W oknie dialogowym Konfiguruj auto-aktualizację wyłącz opcję Włącz auto-aktualizację, jeśli chcesz w przyszłości aktualizować tę aplikację ręcznie. Aplikacje Creative Cloud są domyślnie uaktualniane, gdy tylko pojawi się nowa aktualizacja lub wersja.

  Domyślnie wszystkie poprzednio zainstalowane wersje aplikacji Creative Cloud zostaną usunięte, a preferencje i ustawienia użytkownika zostaną przeniesione do najnowszej wersji. Kliknij opcję Opcje zaawansowane, aby określić zachowanie aplikacji w zakresie aktualizacji.

  Konfigurowanie auto-aktualizacji

  Zachowaj preferencje

  Ta opcja jest domyślnie włączona, a odpowiednie ustawienia i preferencje aplikacji z bieżącej wersji będą automatycznie przenoszone do najnowszej zainstalowanej wersji. Jeśli nie chcesz przenosić ustawień i preferencji, wyłącz opcję Zachowaj preferencje.

  Usuwanie starych wersji

  Ta opcja jest domyślnie włączona; podczas aktualizacji do najnowszej wersji wszystkie poprzednie wersje aplikacji Creative Cloud zostaną domyślnie odinstalowane. Aby zachować poprzednio zainstalowane wersje oprogramowania, usuń zaznaczenie opcji Usuń stare wersje.

  Uwaga:

  W przypadku programów Adobe XD, Lightroom CC i Lightroom Classic CC w sekcji Opcje zaawansowane nie ma pozycji Zachowaj preferencje i Usuń stare wersje. Jeśli chcesz przywrócić poprzednią wersję jednego z tych programów, zapoznaj się z artykułem Instalowanie wcześniejszej wersji aplikacji Creative Cloud. Obecne preferencje zawsze będą zachowywane.

Potencjalne błędy

Jeśli podczas automatycznej aktualizacji aplikacji wystąpi problem, zostanie wyświetlone jedno z następujących powiadomień systemu operacyjnego:

Nie udało się zaktualizować niektórych aplikacji
Nie udało się automatycznie zaktualizować niektórych aplikacji
Niepowodzenie aktualizacji aplikacji
Nie zaktualizowano automatycznie żadnej aplikacji

Kliknij odsyłacz Więcej informacji, poprzedzający nazwę produktu na karcie Apps (Aplikacje), aby dowiedzieć się więcej na temat tego błędu i poznać sposoby jego naprawienia.

Komunikat o błędzie

Po usunięciu problemu można ręcznie zaktualizować aplikację, klikając opcję Uaktualnij na karcie Apps (Aplikacje).

Ważna uwaga

Po włączeniu opcji auto-aktualizacji aplikacje Creative Cloud będą uaktualniane, gdy tylko pojawi się nowa aktualizacja lub wersja. W przypadku nowej wersji poprzednia wersja aplikacji zostanie usunięta. W obu przypadkach zostaną jednak zapamiętane preferencje.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online