Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Commerce | APSB21-64

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-64

11 sierpnia 2021 r.      

2

Podsumowanie

Firma Magento wydała aktualizacje wersji Adobe Commerce i Magento Open Source. Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach ocenione jako krytyczneistotne. Luki te mogą umożliwić wykonanie dowolnego kodu.       

Zagrożone wersje

Produkt Wersja Platforma
Adobe Commerce
2.4.2 i wcześniejsze wersje  
Wszystkie
2.4.2-p1 i starsze wersje  
Wszystkie
2.3.7 i wcześniejsze wersje 
Wszystkie
Magento Open Source 

2.4.2-p1 i starsze wersje
Wszystkie
2.3.7 i wcześniejsze wersje   
Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji.

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu Uwagi na temat wersji
Adobe Commerce
2.4.3  
Wszystkie
2

Uwagi na temat wersji 2.4.x

Uwagi na temat wersji 2.3.x

2.4.2-p2
Wszystkie
2
2.3.7-p1
Wszystkie
2
Magento Open Source 
2.4.3  
Wszystkie
2
2.4.2-p2
Wszystkie 2
2.3.7-p1 
Wszystkie
2

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Ostrość Uwierzytelnianie wstępne? Wymagane uprawnienia administratora?

Podstawowy wynik CVSS
Wektor CVSS
ID błędu Magento Numery CVE
Błędy logiki biznesowej (CWE-840)

Obejście funkcji bezpieczeństwa

 Istotna

Tak

Nie

6.5

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

 PRODSECBUG-2934

CVE-2021-36012

Tworzenie skryptów międzywitrynowych (zapisane XSS) (CWE-79)

Wykonanie dowolnego kodu

Istotna

Nie

Nie

6.5

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

PRODSECBUG-2963

PRODSECBUG-2964

CVE-2021-36026

CVE-2021-36027

 

Niewłaściwa kontrola dostępu (CWE-284)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

Tak

Tak

9.1

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

PRODSECBUG-2977

CVE-2021-36036

Niewłaściwa autoryzacja (CWE-285)

Obejście funkcji bezpieczeństwa

Krytyczna

Tak

Tak

9.1

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

PRODSECBUG-2968

CVE-2021-36029

Niewłaściwa autoryzacja (CWE-285)

Obejście funkcji bezpieczeństwa

Istotna

Nie

Nie

6.5

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

PRODSECBUG-2980

CVE-2021-36037

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)

Odmowa usługi aplikacji

Krytyczna

Nie

Nie

7,5

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

PRODSECBUG-3004

CVE-2021-36044

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)

Eskalacja uprawnień

Krytyczna

Tak

Nie

8.3

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L

PRODSECBUG-2971

CVE-2021-36032

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)

Obejście funkcji bezpieczeństwa

Krytyczna

Nie

Nie

7,5

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

 PRODSECBUG-2969

CVE-2021-36030

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)

Obejście funkcji bezpieczeństwa

Istotna

Nie

Nie

6.5

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

PRODSECBUG-2982

CVE-2021-36038

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

Tak

Tak

9.1

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

 PRODSECBUG-2959

 PRODSECBUG-2960

 PRODSECBUG-2962

PRODSECBUG-2975

PRODSECBUG-2976

PRODSECBUG-2987

PRODSECBUG-2988

PRODSECBUG-2992

CVE-2021-36021

CVE-2021-36024

CVE-2021-36025

CVE-2021-36034

CVE-2021-36035

CVE-2021-36040

CVE-2021-36041

CVE-2021-36042

Przeglądanie ścieżek

(CWE-22)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

Tak

Tak

7,2

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

PRODSECBUG-2970

CVE-2021-36031

Wstrzyknięcie polecenia systemu operacyjnego (CWE-78)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

Tak

Tak

9.1

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

PRODSECBUG-2958

PRODSECBUG-2960

CVE-2021-36022

CVE-2021-36023

Nieprawidłowa autoryzacja (CWE-863)

Odczytanie dowolnych danych w systemie plików

Istotna

Tak

Nie

6.5

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

PRODSECBUG-2984

CVE-2021-36039

Fałszowanie żądań po stronie serwera (SSRF)

(CWE-918)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

Tak

Tak

8

CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

PRODSECBUG-2996

CVE-2021-36043

Wstrzyknięcie kodu XML

(inaczej wstrzyknięcie ślepej ścieżki XPath) (CWE-91)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

Nie

Nie

8.2

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N

PRODSECBUG-2937

CVE-2021-36020

Wstrzyknięcie kodu XML

(inaczej wstrzyknięcie ślepej ścieżki XPath) (CWE-91)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

Tak

Tak

9.1

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

 PRODSECBUG-2965

PRODSECBUG-2972

CVE-2021-36028

CVE-2021-36033

Uwaga:

Uwierzytelnianie wstępne: Lukę można wykorzystać bez poświadczeń.

Wymagane uprawnienia administratora: Lukę może wykorzystać tylko osoba atakująca z uprawnieniami administracyjnymi.

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe nad bezpieczeństwem naszych klientów:   

  • Blaklis (CVE-2021-36023, CVE-2021-36026, CVE-2021-36027, CVE-2021-36036, CVE-2021-36029, CVE-2021-36021, CVE-2021-36024, CVE-2021-36025, CVE-2021-36034, CVE-2021-36035, CVE-2021-36031)
  • Igorsdv (CVE-2021-36012)
  • Zb3 (CVE-2021-36037, CVE-2021-36032, CVE-2021-36038, CVE-2021-36040, CVE-2021-36041, CVE-2021-36042, CVE-2021-36039, CVE-2021-36043, CVE-2021-36033, CVE-2021-36028)
  • Dftrace (CVE-2021-36044)
  • Floorz (CVE-2021-36030)
  • Eboda (CVE-2021-36022)
  • Trivani Pant w imieniu Broadway Photo Supply Limited (CVE-2021-36020)

 

Wersje

13 sierpnia 2021 r.: Zaktualizowano nazwę Magento/Magento Commerce, zmieniając ją na Adobe Commerce.

 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto