Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu ops-cli | APSB21-88    

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-88

12 października 2021 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe ops-cli. Ta aktualizacja usuwa krytyczną lukę w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.                       

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Adobe ops-cli 

2.0.4 i wcześniejsze wersje  

Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tej aktualizacji następującą ocenę priorytetu i zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji. 

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe ops-cli   

2.0.5

Wszystkie

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Deserializacja niezaufanych danych (CWE-502)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

9.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40720

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania użytkownikowi Abhiram V. z firmy UST Global za zgłoszenie tego problemu i współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.   


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?