Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Photoshop Elements | APSB21-46

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB21-46

08 czerwca 2021 r.      

3

Podsumowanie

 Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Photoshop Elements do systemów Windows i macOS. Te aktualizacje usuwają istotną lukę w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do podniesienia uprawnień w kontekście bieżącego użytkownika.          

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Photoshop Elements (instalator)  

5.2 i wcześniejsze wersje        

Windows i macOS    

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom pobranie nowego instalatora i aktualizację posiadanych instalacji.     

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Photoshop Elements (instalator)
  

5.3 

Windows i macOS          

3

Uwaga:

Aby zweryfikować wersję instalatora w systemie, wykonaj następujące czynności:

Na komputerach z systemem Windows: Sprawdź wersję pliku Setup. exe w folderze C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox
W przypadku komputerów Mac: Sprawdź wersję instalacji w folderze /Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/HDBox   

Uwaga: Instalator pobrany z Centrum pobierania pozwala na automatyczne pobranie plików zawierających poprawkę.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Utworzenie pliku tymczasowego w katalogu z niewłaściwymi uprawnieniami

(CWE-379)

Eskalacja uprawnień

Istotna

6.2

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

CVE-2021-28597

Podziękowania


Firma Adobe pragnie podziękować użytkownikowi CQY z zespołu Topsec Alpha (yjdfy) za zgłoszenie wspomnianych luk oraz współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.  

Wersje

28 czerwca 2021 r.: Dołączono uwagę zawierającą instrukcje weryfikacji wersji instalatora.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto