Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Photoshop Elements | APSB21-77

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB21-77

14 września 2021 r.      

3

Podsumowanie

 Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Photoshop Elements do systemów Windows i macOS. Te aktualizacje usuwają krytyczną lukę w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tych luk mogłoby doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Photoshop Elements

2021 [kompilacja 19.0 (20210304.m.156367) i wcześniejsze]     

Windows i macOS    

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom pobranie nowego instalatora i aktualizację posiadanych instalacji.     

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Photoshop Elements
  

2021 [kompilacja 19.0 (20210811.m.158081)]

Windows i macOS          

3

Uwaga:

Aby zweryfikować wersję programu Photoshop Elements w systemie, wykonaj następujące czynności:  

  • Pomoc
  • Menu About Photoshop Elements
  • Na ekranie powitalnym zostaną wyświetlone bieżąca wersja i numer kompilacji.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Zapis poza zakresem

(CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39825 

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania użytkownikowi Nam Le (khangkito) za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.   

Wersje

4 października 2021 r.: Zaktualizowano podstawowy wynik i wektor CVSS dla luki CVE-2021-39825.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto