Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Premiere Elements | APSB21-78

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB21-78

14 września 2021 r.      

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Adobe Premiere Elements do systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja rozwiązuje problemy związane z wieloma krytycznymi lukami. Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.       

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Premiere Elements

2021 [kompilacja 19.0 (20210127.daily.2235820) i wcześniejsze]

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom pobranie nowego instalatora i aktualizację posiadanych instalacji.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Premiere Elements  

2021 [kompilacja 19.0 (20210809.daily.2242976)]

Windows i macOS      

3

Uwaga:

Aby zweryfikować wersję programu Premiere Elements w systemie, wykonaj następujące czynności:

  • Pomoc
  • Menu programu About Premiere Elements
  • Na ekranie powitalnym zostaną wyświetlone bieżąca wersja i numer kompilacji.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39824

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40701

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40700

CVE-2021-40703

CVE-2021-40702

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania niżej wymienionym za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • CQY z zespołu Topsec Alpha (yjdfy) (CVE-2021-40700, CVE-2021-39824, CVE-2021-40702)
  • CFF z zespołu Topsec Alpha (cff_123) (CVE-2021-40703, CVE-2021-40701)

Wersje

28 czerwca 2021 r.: Dołączono uwagę zawierającą instrukcje weryfikacji wersji instalatora.

4 października 2021 r.: Zaktualizowano podstawowy wynik i wektor CVSS dla luki CVE-2021-39824. i CVE-2021-40701.

4 października 2021 r.: Zaktualizowano ocenę ważności luki CVE-2021-40701.


 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto