Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Premiere Elements | APSB22-43

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB22-43

9 sierpnia 2022      

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Adobe Premiere Elements do systemów Windows i macOS.  Ta aktualizacja usuwa krytyczną lukę w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do podniesienia uprawnień
w kontekście bieżącego użytkownika.      

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Premiere Elements

2022 (Wersja 20.0) 

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom pobranie nowego instalatora i aktualizację posiadanych instalacji.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Premiere Elements  

2022 (Wersja 20.0 20220702.Git.main.e4f8578)

Windows i macOS      

3

Uwaga:

Aby zweryfikować wersję programu Premiere Elements w systemie, wykonaj następujące czynności:

  • Pomoc
  • Menu programu About Premiere Elements
  • Na ekranie powitalnym zostaną wyświetlone bieżąca wersja i numer kompilacji.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Element ścieżki przeszukiwania niekontrolowanego (CWE-427)

Eskalacja uprawnień

Krytyczna

8.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34235

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania niżej wymienionym za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Tom Jøran Sønstebyseter Rønning (l1v1ng0ffth3l4n) -- CVE-2022-34235

Wersje

28 czerwca 2021 r.: Dołączono uwagę zawierającą instrukcje weryfikacji wersji instalatora.

4 października 2021 r.: Zaktualizowano podstawowy wynik i wektor CVSS dla luki CVE-2021-39824. i CVE-2021-40701.

4 października 2021 r.: Zaktualizowano ocenę ważności luki CVE-2021-40701.


 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online