Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe RoboHelp Server | APSB21-44

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB21-44

08 czerwca 2021 r.      

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń dla programu RoboHelp Server. Aktualizacja usuwa krytyczną lukę w zabezpieczeniach. Odpowiednie postępowanie mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.     

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

RoboHelp Server

2019.0.9 i wcześniejsze wersje  

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:  

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

RoboHelp Server

2020.0.1  

Windows

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Przeglądanie ścieżek

(CWE-22)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28588

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania anonimowej osobie współpracującej w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro za zgłoszenie tego problemu oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.  


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?