Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna poprawka zabezpieczeń programu RoboHelp Server | APSB21-87

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-87

9 listopada 2021 r.      

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała poprawkę zabezpieczeń dla programu RoboHelp Server. Aktualizacja usuwa krytyczną lukę w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

RoboHelp Server

RHS2020.0.1 i wcześniejsze wersje  

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:  

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

 

RoboHelp Server

RHS2020.0.2 

 

Windows

 

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Przeglądanie ścieżek

(CWE-22)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-42727
 

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania Dusanowi Stevanovicowi z firmy Trend Micro za zgłoszenie tego problemu i współpracę z firmą Adobe w zakresie ochrony naszych klientów.   


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto