Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń pakietu Adobe XMP Toolkit SDK | APSB21-65

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-65

17 sierpnia 2021

3

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizacje dla pakietu XMP-Toolkit-SDK. Te aktualizacje usuwają szereg krytycznych i istotnych luk w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.                              

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Adobe XMP-Toolkit-SDK

2020.1 i wcześniejsze wersje    

Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji. 

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe XMP-Toolkit-SDK   

2021.07  

Wszystkie 

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Odczytanie dowolnych danych w systemie plików

Krytyczna 

7.1

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H

CVE-2021-36045

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36046

CVE-2021-36052

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych

(CWE-20)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36047

CVE-2021-36048

Przepełnienie buforu sterty

(CWE-122)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36050

CVE-2021-36051

Przepełnienie buforu stosu

(CWE-121)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39847

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Odmowa usługi aplikacji

Istotna

5

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L

CVE-2021-36053

Przepełnienie buforu sterty

(CWE-122)

Odmowa usługi aplikacji

Istotna

6.1

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L

CVE-2021-36054

Przepełnienie buforu sterty

(CWE-122)

Odmowa usługi aplikacji

Istotna

6.1

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:H

CVE-2021-36055

CVE-2021-36056

Warunek „write-what-where”

(CWE-123)

Wykonanie dowolnego kodu

Istotna

4.7

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

CVE-2021-36057

Niedopełnienie bufora („niedomiar bufora”) (CWE-124)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36064

Przekroczenie zakresu liczb całkowitych lub błąd typu „wraparound”

(CWE-190)

Odmowa usługi aplikacji

Istotna

6.6

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L

CVE-2021-36058

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • CFF z zespołu Topsec Alpha (cff_123) (CVE-2021-36052, CVE-2021-36064)
  • CQY z zespołu Topsec Alpha Team (yjdfy) (CVE-2021-36045, CVE-2021-36046, CVE-2021-36047, CVE-2021-36048, CVE-2021-36050, CVE-2021-36051, CVE-2021-36053, CVE-2021-36054, CVE-2021-36055, CVE-2021-36056, CVE-2021-36057, CVE-2021-36058, CVE-2021-39847)

Korekta

1 września 2021 r.: Zaktualizowano podstawowy wynik CVSS i wektor CVSS dla luk CVE-2021-36064, CVE-2021-36052.

                                  Uwzględniono informacje na temat luki CVE-2021-39847.

                                  Zaktualizowano szczegóły podziękowań dla yjdfy.

27 września 2021 r.: Zaktualizowano podstawowy wynik CVSS dla luk CVE-2021-36058 i CVE-2021-36054. Zaktualizowano kategorię luki w zabezpieczeniach CVE-2021-36056. Zaktualizowano podziękowania dotyczące luki CVE-2021-36058.


 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto