Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń pakietu Adobe XMP Toolkit SDK | APSB21-85

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-85

14 września 2021 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje dla pakietu XMP Toolkit SDK. Te aktualizacje usuwają istotną lukę w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tej luki mogłoby doprowadzić do odczytania dowolnych danych w systemie plików w kontekście bieżącego użytkownika.                              

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Adobe XMP-Toolkit-SDK

2021.07 i wcześniejsze wersje  

Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji. 

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe XMP-Toolkit-SDK   

2021.08 

Wszystkie 

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Odczytanie dowolnych danych w systemie plików

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2021-40716

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476)

Odmowa usługi aplikacji

Istotna

4.4

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:L

CVE-2021-40732

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować użytkownikowi CQY z zespołu Topsec Alpha (yjdfy) za zgłoszenie wspomnianych luk oraz współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów. 

Korekta

1 września 2021 r.: Zaktualizowano podstawowy wynik CVSS i wektor CVSS dla luk CVE-2021-36064, CVE-2021-36052. Uwzględniono informacje na temat luki CVE-2021-39847. Zaktualizowano szczegóły podziękowań dla yjdfy.

8 października 2021 r.: Dodano wiersz szczegółowych informacji o luce w zabezpieczeniach CVE-2021-40732.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?