Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak zainstalować program Adobe Media Server?

Wykonaj te procedury, aby zainstalować program Adobe Media Server w systemie Windows lub Linux. Dodatkowe informacje, w tym na temat sposobu weryfikowania instalacji, zawiera kompletna lista artykułów dotyczących instalacji.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu Adobe Media Server?

Tak. Istnieje możliwość pobrania 30-dniowej wersji próbnej programu Adobe Media Server dla systemu Windows lub Linux.

Gdzie znajdę najnowsze uaktualnienie?

Najnowsze uaktualnienia programu Adobe Media Server można znaleźć na stronie Uaktualnienia programu Adobe Media Server. Aby uzyskać pomoc dotycząca uaktualnienia, zobacz temat Przygotowanie do uaktualnienia programu Adobe Media Server.

Konfiguracja

Gdzie mogę znaleźć ogólną pomoc dotyczącą konfiguracji?

Informacje na różne tematy, takie jak wdrażanie i konfigurowanie serwera oraz korzystanie z Konsoli administracyjnej zawiera ten przewodnik konfiguracji i administracji.

Potrzebuje informacji na temat prawidłowej konfiguracji portów.

Zobacz ten artykuł, aby uzyskać informacje na temat wymagań dotyczących portów w programie Adobe Media Server. Dodatkowe informacje zawiera temat Porty i zapory | Flash Media Server.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do Konsoli administracyjnej?

W celu połączenia się z Konsolą administracyjną, wymagany jest dostęp do Serwera administracji korzystającego domyślnie z portu 1111.

Jak zabezpieczyć zawartość przesyłaną strumieniowo?

Dowiedz się, jak skonfigurować zabezpieczenie zawartości dla funkcji HDS i HLS.

Jak skonfigurować program Adobe Media Server, aby umożliwić uwierzytelnianie LDAP?

Uwierzytelnianie zewnętrzne można dodać do plików SWF po stronie klienta. Więcej informacji zawierają tematy Uwierzytelnianie użytkowników i Uwierzytelnianie klientów.

Często wykonywane zadania

Jak opublikować strumień multimediów emitowany na żywo?

Z tego krótkiego samouczka dowiesz się, jak przesyłać multimedia strumieniowo na żywo z wykorzystaniem protokołu RTMP. Informacje na temat przesyłania strumieniowego multimediów na żywo z wykorzystaniem protokołu HTTP zawierają tematy Przesyłanie strumieniowe multimediów na żywo (HTTP) oraz Konfigurowanie dynamicznego przesyłania strumieniowego HTTP i przesyłania strumieniowego HTTP na żywo za pomocą programu AMS.

Potrzebuję pomocy dotyczącej korzystania z programu Adobe Media Server w usługach sieciowych Amazon.

Informacje ułatwiające rozpoczęcie pracy, przydatne artykuły, samouczki i dodatkowe zasoby zawiera Pomoc dotycząca korzystania z programu Adobe Media Server w usługach AWS .

Potrzebuję pomocy dotyczącej korzystania z języka ActionScript po stronie serwera.

Uzyskaj informacje o języku ActionScript po stronie serwera, w tym informacje na temat interfejsów API, klas obiektów, funkcji globalnych i nie tylko.

Jak ustawić bezpieczne hasło administratora?

Bezpieczne hasło administratora można ustawić na koncie administratora z aplikacji Adobe Media Server Administration. Dowiedz się więcej o ustawianiu haseł administratorów i użytkowników.

Jak sprawdzić, czy mój serwer prawidłowo przesyła multimedia strumieniowo?

Typowe problemy

Gdzie uzyskam pomoc dotyczącą problemów ze strumieniowym przesyłaniem multimediów?

Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy ze strumieniowym przesyłaniem multimediów z wykorzystaniem protokołu HTTP, RTMP i RTMFP.

Nie mam dostępu dla konsoli internetowej. Co mogę zrobić?

Spróbuj zresetować hasło administratora. Czasami rozwiązuje to problemy z logowaniem.

Moje połączenia nie działają. Pomoc!

Jak mogę rozwiązać problem z zawieszaniem się lub awariami?

Skorzystaj z tego przewodnika rozwiązywania problemów, aby rozwiązać problemy z zawieszaniem się lub awariami.

Dlaczego występują przerwy w odtwarzaniu wideo przesyłanego w czasie rzeczywistym?

Po wyciszeniu dźwięku i włączeniu komunikatów agregacji występują przerwy w odtwarzaniu wideo. Dowiedz się, jak rozwiązać problem z przerwami w odtwarzaniu wideo przesyłanego w czasie rzeczywistym.