Adobe Media Server – Materiały do nauki i pomoc techniczna

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Wykonaj te procedury, aby zainstalować program Adobe Media Server w systemie Windows lub Linux. Dodatkowe informacje, w tym na temat sposobu weryfikowania instalacji, zawiera kompletna lista artykułów dotyczących instalacji.

Tak. Istnieje możliwość pobrania 30-dniowej wersji próbnej programu Adobe Media Server dla systemu Windows lub Linux.

Najnowsze uaktualnienia programu Adobe Media Server można znaleźć na stronie Uaktualnienia programu Adobe Media Server. Aby uzyskać pomoc dotycząca uaktualnienia, zobacz temat Przygotowanie do uaktualnienia programu Adobe Media Server.

Informacje na różne tematy, takie jak wdrażanie i konfigurowanie serwera oraz korzystanie z Konsoli administracyjnej zawiera ten przewodnik konfiguracji i administracji.

Zobacz ten artykuł, aby uzyskać informacje na temat wymagań dotyczących portów w programie Adobe Media Server. Dodatkowe informacje zawiera temat Porty i zapory | Flash Media Server.

W celu połączenia się z Konsolą administracyjną, wymagany jest dostęp do Serwera administracji korzystającego domyślnie z portu 1111.

Dowiedz się, jak skonfigurować zabezpieczenie zawartości dla funkcji HDS i HLS.

Uwierzytelnianie zewnętrzne można dodać do plików SWF po stronie klienta. Więcej informacji zawierają tematy Uwierzytelnianie użytkowników i Uwierzytelnianie klientów.

Z tego krótkiego samouczka dowiesz się, jak przesyłać multimedia strumieniowo na żywo z wykorzystaniem protokołu RTMP. Informacje na temat przesyłania strumieniowego multimediów na żywo z wykorzystaniem protokołu HTTP zawierają tematy Przesyłanie strumieniowe multimediów na żywo (HTTP) oraz Konfigurowanie dynamicznego przesyłania strumieniowego HTTP i przesyłania strumieniowego HTTP na żywo za pomocą programu AMS.

Informacje ułatwiające rozpoczęcie pracy, przydatne artykuły, samouczki i dodatkowe zasoby zawiera Pomoc dotycząca korzystania z programu Adobe Media Server w usługach AWS .

Uzyskaj informacje o języku ActionScript po stronie serwera, w tym informacje na temat interfejsów API, klas obiektów, funkcji globalnych i nie tylko.

Bezpieczne hasło administratora można ustawić na koncie administratora z aplikacji Adobe Media Server Administration. Dowiedz się więcej o ustawianiu haseł administratorów i użytkowników.

Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy ze strumieniowym przesyłaniem multimediów z wykorzystaniem protokołu HTTP, RTMP i RTMFP.

Spróbuj zresetować hasło administratora. Czasami rozwiązuje to problemy z logowaniem.

Skorzystaj z tego przewodnika rozwiązywania problemów, aby rozwiązać problemy z zawieszaniem się lub awariami.

Po wyciszeniu dźwięku i włączeniu komunikatów agregacji występują przerwy w odtwarzaniu wideo. Dowiedz się, jak rozwiązać problem z przerwami w odtwarzaniu wideo przesyłanego w czasie rzeczywistym.

Społeczność