Adobe Creative Cloud Exchange | Pomoc techniczna dla programistów

Plany pomocy technicznej dla programistów

Aby kupić plan pomocy technicznej dla programistów, zobacz stronę zakupu planu pomocy technicznej dla programistów lub skontaktuj się z działem pomocy CC Exchange.

Adobe udostępnia programistom zasoby pozwalające odpowiedzieć na pytania techniczne i pomóc rozwiązać problemy zgłoszone przez członków społeczności i użytkowników w konsoli Adobe I/O oraz na forach produktów.

Programiści potrzebujący osobistej pomocy mogą kupić plan pomocy technicznej dla programistów, który pozwala im współpracować z ekspertami od produktów Adobe w następujących dziedzinach:

 • Pytania o objęte planem pakiety SDK produktów Creative Cloud
 • Programowanie C++ i korzystanie z interfejsów API
 • Tworzenie skryptów
 • Document Object Models
 • Konfiguracja architektury i platform
 • Badanie potencjalnych błędów
 • Problemy z wydajnością produktu

Programiści posiadający plany pomocy technicznej szybciej otrzymują odpowiedź. Nasi eksperci sprawdzają następnie dokładnie, czy problemy wynikają z błędu w produkcie Adobe.

To opcjonalna korzyść planu Creative Cloud Exchange dla programistów wymagających odpowiedniego poziomu pomocy. Użytkowników korzystających z pomocy dla programistów w ramach programu dla partnerów w branży technicznej zachęca się do zakupu jednego z tych planów.

Kup plan pomocy technicznej dla programistów

Cennik rocznych planów pomocy technicznej dla programistów wygląda następująco:

Pakiety incydentów pomocy technicznej są ważne przez 12 miesięcy od zakupu. Niewykorzystane incydenty nie podlegają zwrotowi. Plan jest kupowany na rok, jednak w razie wyczerpania limitu incydentów można kupić nowy plan przed upłynięciem roku.

Początkowy czas odpowiedzi to jeden dzień roboczy. Zespół Adobe dokłada starań, aby szybko reagować. Nie gwarantuje jednak rozwiązania danego problemu lub błędu w określonym terminie. Zgłoszenia błędów bez prośby o obejście nie zużywają przydziału zgłoszeń.

Zawarte w planie pakiety SDK produktów

Poniżej znajduje się lista zawartych w planie pakietów SDK produktów:
 • Pakiety SDK InDesign Family
 • Pakiet SDK Illustrator
 • Pakiet SDK Acrobat
 • Pakiet SDK PDFL
 • CEP
 • Pakiet SDK Photoshop
 • Pakiet SDK Dreamweaver
 • Pakiet SDK XMP
 • Pakiet SDK Bridge

Wytyczne dotyczące zgłoszeń do pomocy technicznej

Dział pomocy Adobe Creative Cloud Exchange udostępnia informacje o przesyłaniu zgłoszeń do pomocy technicznej po wykupieniu planu pomocy. Nie zapomnij podać następujących informacji przy dokonywaniu zgłoszenia do pomocy technicznej:
 • Pełny opis problemu wraz z odpowiednimi komunikatami o błędach.
 • Dokładna wersja używanego produktu, w tym numer kompilacji (zwłaszcza w przypadku programu InDesign).
 • Systemy operacyjne, w których występuje problem.
 • Określenie poziomu priorytetu. Może to oznaczać np. terminy, których trzeba dotrzymać.
 • Próbki kodu, przykładowe zasoby i kroki niezbędne do odtworzenia błędu.

Aby usunąć błąd, zespół Adobe musi odtworzyć zgłoszony problem we własnym środowisku. Przykładowe zasoby i pliki można udostępnić za pomocą usług Adobe Creative Cloud lub innych dostępnych narzędzi do udostępniania plików. Serwer pocztowy Adobe odrzuca pliki ZIP załączone do wiadomości e-mail.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?