Użyj aplikacji Adobe Authenticator do weryfikacji dwuetapowej

Dowiedz się, jak użyć aplikacji weryfikacyjnej Adobe Authenticator do weryfikacji dwuetapowej.

Skorzystaj z aplikacji Adobe Account Access, aby bezpiecznie logować się bez hasła.

Aplikacja Adobe Authenticator nie jest już dostępna do pobrania. Jeśli jest już zainstalowana, możesz korzystać z niej jeszcze przez jakiś czas. Zalecamy korzystanie z aplikacji Adobe Account Access w celu dodatkowego zabezpieczenia konta Adobe.

Czym jest aplikacja Adobe Authenticator?

Aplikacja Adobe Authenticator to aplikacja uwierzytelniająca firmy Adobe, która oferuje łatwy i bezpieczny sposób logowania przy użyciu weryfikacji dwuetapowej. Jest ona dostępna na urządzenia z systemem iOS i Android. Aplikacji Adobe Authenticator można również użyć na podłączonym smartwatchu.

Oprócz generowania kodu weryfikacyjnego, który można wprowadzić ręcznie podczas logowania do konta Adobe, aplikacja Adobe Authenticator wysyła powiadomienie na urządzenie.

Logowanie do konta za pomocą aplikacji Adobe Authenticator

Po wprowadzeniu adresu e-mail na ekranie logowania aplikacja Adobe Authenticator wysyła powiadomienie do urządzenia, co wyświetla monit o zatwierdzenie logowania.

Zatwierdź logowanie

Po otwarciu powiadomienia zobaczysz opcje zatwierdzenia lub odmowy autoryzacji logowania się. Aby zalogować się, wystarczy dotknąć przycisku Zatwierdź.

Autoryzacja logowania

Można też ręcznie wprowadzić kod weryfikacyjny wygenerowany przez aplikację Adobe Authenticator.

Wprowadź kod logowania ręcznie

Po zweryfikowaniu kodu wprowadź hasło na następnym ekranie, aby zalogować się na konto Adobe. 

Usuwanie aplikacji Adobe Authenticator

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/security

 2. W sekcji Weryfikacja dwuetapowa wyłącz aplikację Adobe Authenticator za pomocą przełącznika.

  Sekcja Weryfikacja dwuetapowa

 3. Wybierz polecenie Usuń, aby dezaktywować Adobe Authenticator jako metodę weryfikacji dwuetapowej.

  Usuń aplikację Adobe Authenticator

 4. Jeśli nie włączono żadnych innych metod uwierzytelniania, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający dezaktywację aplikacji Adobe Authenticator; taki sam komunikat otrzymasz także pocztą elektroniczną. 

  Jeśli masz włączoną inną metodę uwierzytelniania, będzie ona nadal dostępna jako metoda weryfikacji dwuetapowej. 

Najczęściej zadawane pytania

W danym momencie można używać tylko jednej aplikacji uwierzytelniającej. Aby użyć innej aplikacji uwierzytelniającej należy usunąć aplikację Adobe Authenticator.

Aplikacja nie musi być otwarta, aby otrzymywać powiadomienia push.

Do uruchomienia aplikacji nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak rejestracja aplikacji lub logowanie się z telefonu go wymaga.

Jeśli masz inne połączone z Internetem urządzenie, możesz zalogować się z niego na konto Adobe za pomocą kodów z telefonu offline.

Możesz użyć dowolnej z następujących metod, aby włączyć weryfikację dwuetapową dla swojego konta Adobe:

 • Aplikacja Adobe Account Access (zalecana metoda)
 • Zweryfikuj za pomocą wiadomości e-mail
 • Zweryfikuj za pomocą wiadomości tekstowych (SMS)

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online