Wyświetlanie ukrytych plików i folderów systemu Windows

Aby rozwiązać problemy z produktem Adobe uruchamianym w systemie Windows, należy wyświetlić ukryte pliki i foldery. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wyświetlić ukryte pliki, foldery oraz rozszerzenia nazw plików dla Twojej wersji systemu Windows.

Windows 11

 1. Otwórz Eksploratora plików z paska zadań.

 2. Wybierz kartę Widok. Przejdź do opcji Pokaż i wybierz Ukryte elementy.

Windows 10

 1. Otwórz Eksploratora plików z paska zadań. 

 2. Wybierz kartę Widok. Przejdź do sekcji Opcje, a następnie wybierz Zmień opcje folderów i wyszukiwania.

 3. Wybierz kartę Widok. W Ustawieniach zaawansowanych wybierz Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

 4. Kliknij przycisk OK.

Windows 7

 1. Wybierz polecenia Start > Panel sterowania.

 2. W oknie dialogowym Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Wygląd i personalizacja.

 3. W oknie dialogowym Wygląd i personalizacja kliknij dwukrotnie ikonę Opcje folderów lub kliknij łącze Pokaż ukryte pliki i foldery w obszarze Opcje folderów.

 4. Upewnij się, że w oknie dialogowym Opcje folderów wybrano opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

 5. Wybierz OK.

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?