Wyświetlanie ukrytych plików i folderów w systemie Windows 10 i we wcześniejszych systemach

Aby rozwiązać problemy z produktem Adobe uruchamianym w systemie Windows, konieczne może być wyświetlenie ukrytych plików i folderów. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, by wyświetlić ukryte pliki, foldery oraz rozszerzenia nazw plików dla Twojej wersji systemu Windows.

System Windows 8.x oraz 10

 1. W systemie Windows 8.x wybierz opcję Pulpit.  W systemie Windows 10 kliknij przycisk Start.

 2. Otwórz Panel sterowania.

 3. Wybierz opcję Opcje folderów w części Wygląd i personalizacja.

 4. Kliknij ikonę Opcje po prawej stronie wstążki.

 5. W oknie dialogowym Opcje folderów wybierz kartę Widok.

 6. Zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

 7. Usuń zaznaczenie pola wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików i kliknij przycisk OK.

Windows 7

 1. Wybierz polecenia Start > Panel sterowania.

 2. W oknie dialogowym Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Wygląd i personalizacja.

 3. W oknie dialogowym Wygląd i personalizacja kliknij dwukrotnie ikonę Opcje folderów lub kliknij łącze Pokaż ukryte pliki i foldery w obszarze Opcje folderów.

 4. W oknie dialogowym Opcje folderów upewnij się, że wybrano opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

 5. Kliknij przycisk OK.

Windows Vista

 1. W Eksploratorze Windows wybierz polecenia Organizuj > Opcje folderów i wyszukiwania.

 2. Kliknij kartę Widok w oknie dialogowym Opcje folderów.
 3. W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

 4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.

 5. Kliknij przycisk OK.

Poniższy przykład w programie Adobe Captivate pokazuje, w jaki sposób wyświetlić ukryte pliki, foldery oraz rozszerzenia nazw plików w systemie Windows Vista. Więcej informacji na temat wyświetlenia tego przykładu znaleźć można w części Wyświetlanie przykładów w programie Adobe Captivate w dokumentach bazy wiedzy.

Windows XP

 1. W Eksploratorze Windows wybierz polecenia Narzędzia > Opcje folderów.

 2. Kliknij kartę Widok w oknie dialogowym Opcje folderów.
 3. W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

 4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.

 5. Kliknij przycisk OK.

Poniższy przykład w programie Adobe Captivate pokazuje, w jaki sposób wyświetlić ukryte pliki, foldery oraz rozszerzenia nazw plików w systemie Windows XP. Więcej informacji na temat wyświetlenia tego przykładu znaleźć można w części Wyświetlanie przykładów w programie Adobe Captivate w dokumentach bazy wiedzy.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto