Aplikacje Adobe Creative Cloud korzystają teraz z obsługi natywnego systemu operacyjnego na potrzeby dekodowania w formacie Dolby Digital, a nie obsługują już kodowania w formatach dźwięku Dolby Digital i Dolby Digital Plus.

Usługa Adobe Creative Cloud obsługuje teraz natywny system operacyjny (OS) na potrzeby dekodowania w formacie Dolby Digital (odczytu plików), natomiast ani obecna wersja tej usługi, ani kolejne nie będą już obsługiwać kodowania (zapisu) w formatach dźwięku Dolby Digital i Dolby Digital Plus.

Zmiana ta ma wpływ na następujące produkty Creative Cloud:

 • Adobe Premiere Pro
 • Adobe After Effects
 • Adobe Audition
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Photoshop Lightroom
 • Adobe Photoshop Lightroom Classic
 • Adobe Media Encoder
 • Adobe Prelude
 • Adobe Premiere Elements 

Dekodowanie dźwięku w formacie Dolby

Systemy operacyjne Windows i OS X (Windows 8.1 lub nowszy oraz Mac OS X .11 lub nowszy) zapewniają natywną obsługę funkcji dekodowania w formacie Dolby. Zaktualizuj używany system operacyjny do najnowszej wersji.

Obsługa dekodowania dźwięku Dolby w systemach operacyjnych Windows

Jeśli na komputerze uruchomiony jest system operacyjny Windows, wszystkie najnowsze wersje będą teraz obsługiwać niektóre sposoby dekodowania dźwięku Dolby na poziomie systemu operacyjnego (OS).

Istnieje jednak kilka wyjątków:

 • Windows 10N/10KN: wersja systemu Windows 10N/10KN nie obejmuje pakietu multimediów wymaganego do dekodowania dźwięku w formacie AC-3. Instrukcje dotyczące sposobu rozwiązania tego problemu można znaleźć w poniższym artykule dostępnym w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft: Media feature pack for Windows 10 N and Windows 10 KN editions.
 • Windows 8.1N/8.1KN: wersja Windows 8.1N/8.1KN nie obejmuje pakietu multimediów wymaganego do dekodowania dźwięku w formacie AC-3. Instrukcje dotyczące sposobu rozwiązania tego problemu można znaleźć w poniższym artykule dostępnym w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft: Media feature pack for Windows 8.1 N and Windows 8.1 KN editions.

Starsze wersje systemu Windows:

 • Windows 7: wersja Windows 7 nie obejmuje pakietu multimediów wymaganego do dekodowania dźwięku w formacie AC-3. Najlepszym rozwiązaniem jest uaktualnienie systemu operacyjnego do wersji Windows 8 lub Windows 10. 

Obsługa dekodowania dźwięku Dolby w systemach operacyjnych Mac

Jeśli na komputerze uruchomiony jest system operacyjny macOS 10.11 lub nowszy, dekodowanie dźwięku Dolby jest obsługiwane.

Obsługa kodowania dźwięku w formacie Dolby

Jeśli potrzebujesz funkcji kodowania w formacje Dolby, rozważ następującą opcję oferowaną przez innego producenta: Dolby – Media Producer Suite.

Więcej informacji udzieli dział obsługi klienta firmy Adobe.

Często zadawane pytania

Czy są różnice między obsługą natywnego systemu operacyjnego dla Dolby a technologią wcześniej obsługiwaną w produktach firmy Adobe?

Dekodowanie/odtwarzanie: nie ma różnic. Dekodowanie treści cyfrowych działa albo nie.

Kodowanie: nie jest możliwe przy użyciu technologii Dolby wbudowanej w system operacyjny.Kodowanie jest jednak zwykle przeprowadzane na etapie dystrybucji, a nie w procesie tworzenia, w którym używane są przeważnie narzędzia firmy Adobe.

Używam systemu operacyjnego Windows 7, a właśnie kupiłem nową kamerę nagrywającą w formacie AVC-HD. Czy to oznacza, że odsłuchiwanie dźwięku będzie wymagać zaktualizowania systemu operacyjnego i wersji oprogramowania Creative Cloud?

Firma Adobe zaleca przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania Creative Cloud do najnowszej wersji, jak również zaktualizowanie systemu operacyjnego do bardziej bezpiecznej wersji (preferowana wersja to Windows 10). Jeśli nie jest to możliwe, należy się skontaktować z działem obsługi klienta firmy Adobe.

Czy to oznacza, że format PQ Dolby Vision HDR nie będzie już obsługiwany?

Nie, w programie Premiere Pro nie zmieniły się zasady obsługi obrazów w formacie HDR.

Czy to będzie miało wpływ na moje stare projekty, które były dekodowane przy użyciu formatu Dolby, lecz teraz są usuwane?

W przypadku otwierania projektu w najnowszej wersji oprogramowania Creative Cloud nie będzie odczuwalna żadna zmiana. Dzięki technologii zapewnianej przez system operacyjny można dekodować dowolne multimedia zakodowane w formacie Dolby.

Używam na moim komputerze lokalnego systemu archiwizującego – czy mogę z niego skorzystać, by wrócić do starszej wersji?

Naszym celem nie jest nigdy pozbawianie naszych produktów ich możliwości. Niestety w tym przypadku nie mieliśmy wyboru i musieliśmy zmienić naszą metodę dostępu do funkcji Dolby, co spowodowało u niektórych użytkowników przerwę w obiegu pracy.  Ostatecznie przepraszamy za wynikające z tego trudności i podajemy poniżej sugestie rozwiązania obecnej sytuacji oraz porady na przyszłość.

 1. Przejdź do najnowszej wersji systemu operacyjnego i aplikacji. 
 2. Jeśli używasz systemu Windows, rozważ aktualizację do wersji CC 2018. 

  Aktualizacje systemu macOS są bezpłatne dla użytkowników komputerów Mac.

  To nasza najlepsza sugestia. Wszystkie wersje systemu Windows nowsze, niż Windows 8.1 oraz wersje systemu Mac OS 10.11 lub nowsze zawierają natywną obsługę funkcji dekodowania Dolby. Jeśli musisz przenieść projekt, nad którym obecnie pracujesz, użyj narzędzia innej firmy, takiego jak Handbrake (bezpłatny transkoder wideo oparty o technologię open source), by przekonwertować pliki MTS/ACS. Zmień nazwy plików i ponownie importuj je do aplikacji Premiere Pro. Następnie wyczyścić pamięć podręczną multimediów.

 3. Odzyskaj wersje aplikacji CC2017 zawierające funkcję Dolby.
 4. Jeśli nie możesz przenieść się na najnowszą wersję systemu operacyjnego i aplikacji CC2018, odzyskanie aplikacji CC2017 obejmującej funkcje Dolby stanowi inne rozwiązanie.

  W systemie Windows spróbuj użyć funkcji Windows – Przywrócenie, by przywrócić stan aplikacji na komputerze do poprzedniego stanu.

  Na komputerze Mac należy użyć programu Time Machine firmy Apple.

  Te kopie zapasowe przywrócą urządzenie do poprzedniego stanu.  Aby zapobiec tym zmianom, użyj „Zaawansowanych opcji” w aplikacji na komputer podczas aktualizacji aplikacji Creative Cloud, by zachować starsze wersje aplikacji, zamiast je usuwać, co jest domyślną procedurą.

 5. Użyj kopii zapasowej systemu lub obrazu w czasie, gdy aplikacja CC 2017 była zainstalowana.
 6. Istnieje możliwość użycia którejś z kopii zapasowych do powrotu do wcześniejszego stanu. Są do tego konieczne przynajmniej aplikacje Premiere Pro i Adobe Media Encoder.

W przyszłości użyj „Zaawansowanych opcji” w aplikacji na komputer podczas aktualizacji aplikacji Creative Cloud, by zachować starsze wersje aplikacji zamiast je usuwać, co jest domyślną procedurą.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online