Ograniczenia plików nieprzetworzonych Canon Dual Pixel we wtyczce Camera Raw i programie Lightroom

Wtyczka Adobe Camera Raw i program Adobe Photoshop Lightroom oferują standardowe funkcje obsługi wszystkich plików Canon 5D Mark IV CR2. Należy pamiętać, że oprogramowanie Canon Digital Photo Professional jest wymagane w przypadku użytkowników, którzy chcą korzystać z nowych funkcji dostosowywania plików nieprzetworzonych opartych na technologii Dual Pixel firmy Canon.

Wstępne przetwarzanie plików nieprzetworzonych Canon Dual Pixel przed otwarciem ich we wtyczce Adobe Camera Raw lub w programie Lightroom

  1. Otwórz plik nieprzetworzony Dual Pixel CR2 w oprogramowaniu Canon Digital Photo Professional.

  2. Dostosuj obraz przy użyciu narzędzia Dual Pixel Raw Optimizer.

  3. Skoryguj balans bieli.

  4. Utwórz plik TIFF zawierający wprowadzone korekty.

  5. Wynikowy plik TIFF będzie można zaimportować lub otworzyć we wtyczce Adobe Camera Raw lub w programie Lightroom.

Uwaga:

W przypadku korzystania z programu Lightroom 6.7 pliki CR2 wygenerowane przy użyciu technologii Dual Pixel Raw wymagają podczas konwersji do formatu DNG zaznaczenia opcji „Osadź oryginalny plik nieprzetworzony”. Z tego powodu konwersja do formatu DNG jest wyłączona podczas importowania plików nieprzetworzonych Canon Dual Pixel do programu Lightroom 6.7. Ograniczenie to nie dotyczy programu Lightroom 6.8 i nowszych wersji.

Program Lightroom 6.7 obsługuje konwersję plików Canon DPR do formatu DNG w przypadku korzystania z opcji kompresji stratnej. W takiej sytuacji dane oryginalnego obrazu nie są zachowywane.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?