Problem

W programie Bridge CC 2015 w wersji 6.3 w menu Narzędzia brakuje rozszerzeń programu Illustrator (Narzędzia > Illustrator).

Wersje, których to dotyczy

Adobe Bridge CC 2015 wersja 6.3 i Adobe Illustrator CC w wersji 2015.2 lub wcześniejszej

System operacyjny

Windows, Mac OS X

Rozwiązania

Rozwiązanie 1

Zaktualizuj program Illustrator CC do najnowszej wersji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Sprawdzanie dostępności aktualizacji.

Rozwiązanie 2

Wykonaj następujące kroki:

 1. Skopiuj folder Adobe Illustrator Automation [wersja] zlokalizowany w:

  Win: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC Extensions\
  Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions/

 2. Wklej skopiowany folder do:

  Win: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2015 Extensions\
  Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions/

 3. Uruchom ponownie program Bridge.

Rozszerzenia programu Illustrator będą teraz dostępne w menu Narzędzia (Narzędzia > Illustrator) w programie Bridge CC 2015.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online