Problem

W programie Bridge CC 6.2 brakuje rozszerzenia Image Trace w menu Narzędzia (Narzędzia > Illustrator > Image Trace) po zaktualizowaniu programu Adobe Illustrator CC do wersji 2015.3.

Wersje, których to dotyczy

Adobe Bridge CC 6.2 i Adobe Illustrator CC 2015.3

System operacyjny

Windows, Mac OS X

Sposób obejścia problemu

Jeśli nie można uzyskać dostępu do rozszerzenia Narzędzia > Illustrator > Image Trace w programie Bridge CC 6.2 po zaktualizowaniu programu Illustrator CC do najnowszej wersji 2015.3, wykonaj następujące czynności:

 1. Skopiuj folder Adobe Illustrator Automation 2015.3 zlokalizowany w:

  Win: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2015 Extensions\
  Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions/

 2. Wklej skopiowany folder do:

  Win: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC Extensions\
  Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions/

 3. Uruchom ponownie program Bridge.

Rozszerzenie Image Trace będzie dostępne w menu Narzędzia > Illustrator w programie Bridge CC 6.2.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online