Realizacja zamówienia na oprogramowanie Adobe dla uczniów i nauczycieli

Informacje nt. realizacji zamówienia na oprogramowanie Adobe dla uczniów, studentów i nauczycieli spoza Ameryki Północnej.

Uwaga:

Proces realizacji zamówienia opisany w tym artykule dotyczy wyłącznie produktów w wersji wieczystej dla uczniów, studentów i nauczycieli zakupionych w regionach EMEA i APAC. 

Jeśli oprogramowanie Adobe dla uczniów, studentów i nauczycieli zostało zakupione w Ameryce Północnej, zrealizuj zamówienie, klikając tutaj.

Pozyskaj numer seryjny

Przed rozpoczęciem upewnij się, że posiadasz następujące informacje:

 • Ważny adres e-mail, aby firma Adobe mogło się z Tobą skontaktować, gdy numer seryjny będzie dostępny.
 • Kod produktu dostarczony wraz z produktem dla uczniów i nauczycieli
 • Cyfrową kopię dowodu uprawnienia (informacje na temat wymaganych dokumentów i akceptowanych formatów znajdują się poniżej)

Zapisz tę stronę w swoim komputerze lub wydrukuj ją, aby korzystać z instrukcji, jeżeli będzie to konieczne.

 1. Aby otworzyć formularz zamówień na wersję dla uczniów i studentów, zaloguj się do portalu Obsługi klienta Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID. Jeżeli nie masz identyfikatora Adobe ID, utwórz go. Identyfikator służy do pobrania numeru seryjnego i przesyłania zgłoszeń do Działu Obsługi Klienta.

 2. Wypełnij online formularz realizacji zamówienia na oprogramowanie dla uczniów. Wpisz kod produktu dołączony do oprogramowania w odpowiednim polu.

 3. Dołącz kopię cyfrową dowodu uprawnienia i prześlij wypełniony formularz. W przeciągu trzech dni otrzymasz od firmy Adobe wiadomość e-mail zawierającą numer seryjny.

  Uwaga:

  Tylko osoby uprawnione, które są w stanie przedłożyć dowód uprawnienia, otrzymają numer seryjny produktu Adobe dla uczniów i studentów.

Pobierz i zainstaluj wersję próbną

Możesz pobrać oprogramowanie dla uczniów i nauczycieli w wersji próbnej tutaj i zainstalować je, czekając na numer seryjny od firmy Adobe. Aby kontynuować korzystanie z oprogramowania dla uczniów i nauczycieli po zakończeniu okresu próbnego, wymagany jest numer seryjny.

Osoby uprawnione

Uprawnione są tylko osoby studiujące w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu studiujące na uczelni wyższej, zdefiniowanej jako akredytowana publiczna lub prywatna uczelnia wyższa lub uniwersytet. Musi ona przyznawać stopnie naukowe wymagające co najmniej dwóch (2) lat studiowania w pełnym wymiarze godzin. Kwalifikują się również uczniowie uczęszczający do akredytowanej publicznej lub prywatnej szkoły średniej zapewniającej naukę w pełnym wymiarze godzin.

Dowód uprawnienia

Dokumenty z datą z ostatnich sześciu miesięcy są uznawane za obowiązujące w celu potwierdzenia kwalifikacji.

Uczniowie/studenci muszą dostarczyć zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/przyjęciu na studia, zawierające imię i nazwisko, nazwę instytucji i bieżącą datę lub semestr.

Przykłady zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły/przyjęciu na studia:

 • Legitymacja szkolna/studencka
 • Świadectwo szkolne z podaną nazwą szkoły
 • Indeks
 • Rachunek lub zaświadczenie o dokonaniu opłaty za szkołę/studia
 • Inny dokument edukacyjny zawierający imię i nazwisko, nazwę instytucji i bieżącą datę lub semestr

Ważny dowód zawierający imię i nazwisko, datę i nazwę instytucji edukacyjnej lub oficjalny dokument, taki jak poniższe:

 • Odcinek pensji
 • List na papierze firmowym od sekretarza instytucji edukacyjnej potwierdzający bieżące zatrudnienie
Uwaga:

Wykreśl wszelkie poufne dane, takie jak wysokość pensji, stopnie lub numery ubezpieczenia społecznego.

 • Kopia listu intencyjnego do nauczania w domu z datą
 • Ważny numer członkostwa w organizacji nauczania domowego (np. Organizacja na rzecz nauczania domowego, ang. Home School Legal Defense Association)
 • Zaświadczenie o zapłacie za bieżący semestr/rok nauczania z datą

Ograniczenia w użytkowaniu

Możesz zakupić tylko jedną licencję produktu Adobe w wersji dla uczniów i nauczycieli dla danej platformy na rok. Produkty Adobe w wersji dla uczniów i nauczycieli mogą być używane tylko na komputerach prywatnych i nie mogą być przedmiotem odsprzedaży.

Kontakt z firmą Adobe

W razie pytań na temat procesu lub nieotrzymania numeru seryjnego w ciągu trzech dni roboczych od przestawienia dowodu na uprawnienie do oferty skontaktuj się z Obsługą klienta Adobe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online