Imprimarea pe ambele fețe | Acrobat, Reader sau versiuni anterioare

Adobe Reader și Adobe Acrobat vă permite să imprimați față-verso dacă imprimanta acceptă funcția respectivă. Driverul imprimantei controlează opțiunile, nu Adobe Acrobat sau Adobe Reader. Verificați documentația imprimantei pentru a vedea caracteristicile acceptate de imprimanta dvs. (Tipărirea pe ambele fețe este numită, de asemenea, tipărire duplex, față și verso, față-verso sau pe două fețe.)

(Mac) Imprimare față-verso în Acrobat, Acrobat Reader

În prezent, setările de imprimare din MacOS au prioritate față de setările de imprimare din Acrobat sau Acrobat Reader. Când încercați să imprimați față-verso în Acrobat sau Acrobat Reader, imprimanta nu imprimă conform setărilor specificate în Acrobat/Reader. Prin urmare, trebuie să configurați setările de imprimare utilizând interfața de administrare CUPS din Mac.

Configurați setările de imprimare în interfața de administrare CUPS

CUPS (numit anterior Common UNIX Printing System) este un serviciu de imprimare în rețea folosit de computerele Mac. Acesta vă permite să configurați imprimantele dintr-o rețea și să personalizați opțiunile imprimantei. Interfața web CUPS este dezactivată în mod implicit pe Mac. 

Notă:

Setările specificate în interfața CUPS suprascriu setările de imprimare din Acrobat sau Acrobat Reader.

Pași pentru a activa sau dezactiva imprimarea față-verso utilizând interfața CUPS

 1. Deschideți aplicația Terminal pe calculatorul dvs. Mac. Pentru a o deschide, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

  • Faceți clic pe pictograma Finder din dock. Faceți clic pe Go> Utilities. Deschideți Terminal.
  • În meniul din stânga sus din Mac, faceți clic pe pictograma Spotlight () și tastați Terminal. Deschideți Terminal.
 2. Când vi se cere, tastați sudo cupsctl WebInterface=yes și apăsați Return

 3. Introduceți parola computerului dvs. Mac când vi se solicită și apăsați Return.

 4. Părăsiți aplicația Terminal.

 5. Deschideți Safari sau orice alt browser, introduceți http://localhost:631 în bara de adrese și apăsați Return. Se afișează pagina web CUPS.

  Interfața de administrare CUPS

 6. Navigați la fila Imprimante și selectați imprimanta din listă.

  Lista de imprimante din interfața de administrare CUPS

 7. În lista derulantă Administratori, selectați Setare opțiuni implicite.

  Setați opțiunile implicite pentru imprimantă

 8. Pentru a activa imprimarea față-verso, selectați Legătură pe marginea lungă sau Legătură pe marginea scurtă pentru opțiunea față-verso. Pentru a dezactiva imprimarea față-verso, alegeți Dezactivat.

  Opțiuni de imprimare față-verso

 9. Pentru a salva modificările, faceți clic pe Setări implicite.

 10. Imprimanta dvs. este acum configurată. Deschideți un PDF în Acrobat sau Acrobat Reader și imprimați PDF-ul.

(Mac OS) Imprimare față-verso în Acrobat, Reader 10 sau versiuni anterioare

 1. Selectaţi Fişier > Imprimare.

 2. (Reader X/Acrobat X) Faceţi clic pe butonul Imprimantă din partea de jos a casetei de dialog Imprimare, apoi faceţi clic pe Da atunci când apare solicitarea.

 3. Asiguraţi-vă că acea casetă de dialog Imprimare este în modul extins făcând clic pe săgeata din partea dreaptă a meniului pop-up Imprimantă.

 4. Din caseta de dialog Imprimare, selectaţi Aspect din meniul pop-up.

  Caseta de dialog Imprimare cu Aspect selectat din meniul pop-up pentru mod. Legate cu margină lungă este selectată din meniul pop-up Două feţe.

 5. Din meniul pop-up Două feţe, selectaţi o opţiune de legare.

 6. Faceţi clic pe Imprimare, apoi faceţi clic pe OK din caseta de dialog principală Imprimare.

(Windows) Imprimare față-verso în Acrobat, Reader

 1. În Acrobat sau Reader, selectați Fișier > Imprimare.

 2. Selectați Imprimare pe ambele fețe ale hârtiei în fereastra de dialog a imprimantei.

  Imprimare duplex

 3. Faceți clic pe Imprimare.

(Windows) Imprimare pe ambele fețe în Acrobat, Reader 10 sau versiuni anterioare

 1. În Acrobat sau Reader, selectați Fișier > Imprimare.

 2. Faceți clic pe Proprietăți.

 3. Faceţi clic pe fila Aspect. Această casetă de dialog variază în funcție de imprimantă. E posibil ca elementul să nu corespundă casetelor de dialog afișate mai jos.

 4. Efectuați o selecție din panoul Imprimare pe ambele fețe. În funcție de driverul imprimantei, acest panou poate fi numit Double-sided printing (Imprimare față-verso) sau un alt nume similar.Dacă nu vedeți un panou pentru Imprimare pe ambele fețe, atunci imprimanta selectată nu acceptă imprimarea în modul duplex. Sau, funcția este dezactivată (consultați Verificarea faptului că funcțiile imprimantei sunt activate ).

 5. Faceți clic pe OK, apoi faceți din nou clic pe OK pentru a imprima.

 

(Windows) Verificarea faptului că funcțiile imprimantei sunt activate

Dacă nu vedeţi o opţiune pentru faţă-verso, e posibil ca funcţia să nu fie activată.

 1. Selectaţi Start > Imprimante şi fax (Windows XP) sau Start > Dispozitive şi imprimante (Windows 7).

 2. Faceţi clic dreapta pe imprimantă şi selectaţi Preferinţe de imprimare.
 3. Faceţi clic pe Avansate.

 4. Extindeţi Opţiuni document > Funcţii imprimantă.

 5. Selectaţi opţiunile dorite, apoi selectaţi On (Activat) din meniul pop-up.Dacă nu găsiţi imprimare duplex şi asociere în opţiuni, atunci imprimanta selectată nu acceptă funcţiile respective.

 6. Faceți clic pe OK, apoi faceți din nou clic pe OK pentru a ieşi din caseta de dialog.

Imprimarea față-verso folosind o imprimantă cu o singură față

Dacă imprimanta nu acceptă imprimarea față-verso, puteți imprima manual documentul folosind ambele fețe ale hârtiei. Pașii variază în funcție de modul în care imprimanta alimentează și procesează paginile. Imprimați câteva pagini de testare urmând instrucțiunile pentru a înțelege cum trebuie să alimentați paginile înapoi în imprimantă.

Imprimanta scoate hârtia cu fața în jos

Urmați aceste instrucțiuni dacă imprimanta scoate paginile în ordine numerică (începând cu pagina unu). Paginile ies din imprimantă cu fața în jos (situație comună la imprimantele laser).

 1. Selectaţi Fişier > Imprimare.
 2. Din meniul pop-up secundar pentru intervalul de imprimare, selectați opțiunea pentru Numai pagini pare.

 3. Selectați opțiunea Pagini reverse. În acest scenariu, opțiunea Pagini reverse asigură corectitudinea secvenței de pagini.

 4. Faceți clic pe OK sau pe Imprimare.

 5. Dacă numărul total de pagini este par, adăugați o hârtie goală astfel încât ultima pagină impară să aibă o hârtie pentru imprimare.

 6. Puneți stiva de hârtii imprimate înapoi în tava de alimentare astfel încât să fie imprimate fețele neimprimate. Orientați partea de sus a paginilor către imprimantă. Asigurați-vă că hârtiile din stivă sunt aliniate.

 7. Selectați Fișier > Imprimare și selectați Numai pagini impare din meniul secundar. (Nu selectați Pagini reverse de această dată.)

 8. Faceți clic pe OK sau pe Imprimare.

Imprimanta scoate hârtia cu fața în sus

Urmați aceste instrucțiuni dacă imprimanta scoate paginile în ordine inversă (începând cu ultima pagină). Paginile ies din imprimantă cu fața în sus (situație comună la imprimantele inkjet).

 1. Selectaţi Fişier > Imprimare.

 2. Din meniul pop-up secundar pentru intervalul de imprimare, selectați opțiunea pentru Numai pagini pare.

 3. Faceți clic pe OK sau pe Imprimare.

 4. Dacă numărul total de pagini este par, adăugați o hârtie goală astfel încât ultima pagină impară să aibă o hârtie pentru imprimare.

 5. Puneți stiva de hârtii imprimate înapoi în tava de alimentare astfel încât să fie imprimate fețele neimprimate.Orientați partea de sus a paginilor către imprimantă. Asigurați-vă că hârtiile din stivă sunt aliniate.

 6. Selectați Fișier > Imprimare și selectați Numai pagini impare din meniul secundar.

 7. Selectați opțiunea Pagini reverse.În acest scenariu, opțiunea Pagini reverse asigură corectitudinea secvenței de pagini.

 8. Faceți clic pe OK sau pe Imprimare.

 Adobe

Obțineți ajutor mai rapid și mai ușor

Utilizator nou?