Imprimați postere și bannere folosind Acrobat sau Reader

Puteți să tipăriți un document de format mare, precum un poster sau banner, prin divizarea paginii pe mai multe coli de hârtie (numită „mozaicare”). Opțiunea de mozaicare calculează câte coli de hârtie sunt necesare. Puteți să reglați dimensiunea originalului pentru cea mai bună încadrare pe hârtie și să specificați cât se suprapune fiecare „piesă a mozaicului”. Apoi, puteți să reuniți piesele mozaicului.

Adobe Reader 9 sau versiuni anterioare: Adobe Reader 9 sau versiunile anterioare nu oferă opțiunea de mozaicare.

 1. Selectați Fișier > Imprimare.

 2. Din meniul pop-up Scalare pagină, selectați una dintre următoarele opțiuni:

  • Fragmentare pagini mari  Fragmentează numai paginile care sunt mai mari decât hârtia.
  • Fragmentare toate paginile Fragmentează toate paginile din fișierul PDF.
  Notă:

  Dacă opțiunile de fragmentare nu sunt în meniu, asigurați-vă că următoarele opțiuni nu sunt selectate în caseta de dialog Imprimare avansată: Imprimare ca imagine sau, numai pentru Acrobat, Separări sau Separări in-RIP. De asemenea, verificați versiunea dvs. de Reader. Reader 9 nu acceptă fragmentarea.

 3. Setați următoarele opțiuni în funcție de necesități:

  • Scalare fragment  Scalează paginile în funcție de cantitatea specificată de dvs.
  • Suprapunere  Determină cât de mult este suprapus fiecare fragment peste fragmentele adiacente.
  • Marcaje pentru tăiere  Adaugă marcaje de ghidare la fiecare pagină pentru a vă ajuta la ajustarea suprapunerii.
  • Etichete  Adaugă numele de fișier și numărul de pagină pe fiecare „fragment”.

 4. Faceți clic pe OK sau pe Imprimare.

 Adobe

Obțineți ajutor mai rapid și mai ușor

Utilizator nou?