Buletine și recomandări de securitate Adobe

Această pagină conține informații importante privind vulnerabilitățile de securitate care pot afecta anumite versiuni ale produselor Adobe. Utilizați aceste informații pentru a întreprinde acțiunile corective recomandate. Deoarece depunem eforturi pentru a vă servi mai bine, aveți posibilitatea să vă înscrieți pentru a primi notificări prin poșta electronică privind recomandările viitoare.

Vizitați această pagină pentru a raporta o problemă de securitate la Adobe. 

Buletine și recomandări recente

Buletine și recomandări după produs

Adobe Acrobat

Adobe AIR

Adobe After Effects

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
APSA08-05 Vulnerabilitate potențială în After Effects CS3 06.05.2008
06.05.2008

Adobe Analytics

Adobe Animate

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
APSB16-38 Actualizare de securitate disponibilă pentru Adobe Animate
13.12.2016
13.12.2016

Adobe Audition

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
APSB11-10 Vulnerabilități potențiale în Adobe Audition 12.05.2011
12.05.2011

Adobe Blaze DS

Adobe Brackets

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
APSB16-20 Actualizare de securitate disponibilă pentru Adobe Brackets 14.06.2016
14.06.2016

Adobe Breeze

Pe scurt
Publicat inițial

Ultima actualizare
APSB06-16 Dezvăluire informații în server cu licență Breeze 10.10.2006 10.10.2006

Adobe Bridge

Adobe Campaign

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
APSB17-09 Actualizare de securitate disponibilă pentru Adobe Campaign 11.04.2017 11.04.2017
APSB17-06 Actualizare de securitate disponibilă pentru Adobe Campaign 14.02.2017 14.02.2017

Adobe Captivate

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
APSB17-19 Actualizări de securitate disponibile pentru Adobe Captivate 13.06.2017 19.06.2017

Adobe ColdFusion

Adobe Connect

Adobe Contribute Publishing Services

Adobe Creative Suite

Adobe Creative Cloud Desktop

Adobe Digital Editions

Adobe DNG Converter

Adobe DNG SDK

Pe scurt
Publicat inițial

Ultima actualizare
APSB16-19 Actualizare de securitate disponibilă pentru Adobe DNG SDK 14.06.2016 14.06.2016

Adobe Document Server

Versiunile 5.x și 6.x

Adobe Download Manager

Adobe Dreamweaver

Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager Forms

Adobe Framemaker

Pe scurt
Publicat inițial

Ultima actualizare
APSB18-37 Actualizări de securitate disponibile pentru Adobe Framemaker 09.10.2018 09.10.2018

Adobe Flash

Adobe Flash Media Server

Adobe Flash Player

Adobe Flex

Adobe Form Client

Versiunea 5

Adobe Form Designer

Versiunea 5

Adobe GoLive

Versiunea 9

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
APSB07-17 Actualizare GoLive 9 pentru corectarea vulnerabilităților potențiale de securitate 09.10.2007
09.10.2007

Adobe Graphics Server

Versiunea 2.0

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
Vulnerabilitate de securitate a configuraţiei Adobe Graphics Server și/ Adobe Document Server 13.03.2005
13.03.2005

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe JRun

Adobe LiveCycle Data Services

Adobe LiveCycle ES

Adobe LiveCycle Form Manager

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
Dezvăluire informaţii LiveCycle la utilizatori 11.04.2006
11.04.2006

Adobe LiveCycle Workflow

Adobe PageMaker

Adobe PhoneGap

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
APSB18-15 Actualizare de securitate disponibilă pentru pluginul Adobe PhoneGap Push 10.04.2018 10.04.2018

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop Album

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
APSA08-04 Vulnerabilitate potențială în Photoshop Album Starter Edition 3.2 21.04.08
17.07.09

Adobe Photoshop Elements

Adobe Premiere Clip

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
APSB15-31 Actualizare de securitate disponibilă pentru Adobe Premiere Clip 17.11.2015
17.11.2015

Adobe Premiere Pro

Versiunea 1.5

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
Recomandare pentru vulnerabilitatea License Management Service 09.06.2005
09.06.2005

Adobe Presenter

Versiunea 7

Adobe Reader

Adobe Reader Mobile

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
APSB14-12 Actualizare de securitate disponibilă pentru Adobe Reader Mobile 14.04.2014 14.04.2014

Adobe RoboHelp

Adobe RoboHelp Server

Versiunile 9 și 8

Adobe Shockwave Player

Adobe SVG Viewer (Windows)

Versiunea 3.x

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
Descoperire fiși/ere locale în Adobe SVG Viewer prin Microsoft Internet Explorer pe Windows 03.05.2005
03.05.2005

Adobe Technical Communications Suite

Pe scurt Publicat inițial Ultima actualizare
APSB18-38 Actualizări de securitate disponibile pentru Adobe Technical Communications Suite 09.10.2018 09.10.2018

Adobe Version Cue

Versiunea 1.x

Adobe XMP Toolkit

Pe scurt Publicat
inițial
Ultima
actualizare
APSB16-24 Actualizare de securitate disponibilă pentru Adobe XMP Toolkit pentru Java 12.07.2016
12.07.2016